Prokešovo náměstí 1803/8
Moravská Ostrava
Ostrava
702 00 Ostrava 2
navigovat

Kontakty

Odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

CENTRUM VOLNÉHO ČASU - Otakara Jeremiáše 1985/34, Poruba, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Moravská Ostrava a Přívoz - náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Hošťálkovice - Rynky 277, Hošťálkovice, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Hrabová - Bažanova 174/4, Hrabová, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-jih - Horní 791/3, Hrabůvka, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Krásné Pole - Družební 576, Krásné Pole, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Lhotka - U Splavu 76/14a, Lhotka, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky - Přemyslovců 224/63, Mariánské Hory, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Martinov - Martinovská 3154/23, Martinov, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Michálkovice - Československé armády 325/106, Michálkovice, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Nová Bělá - Mitrovická 100/342, Nová Bělá, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Nová Ves - Rolnická 139/32, Nová Ves, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Petřkovice - Hlučínská 135, Petřkovice, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Plesná - Dobroslavická 83/8, Plesná, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Polanka nad Odrou - 1. května 1/2a, Polanka nad Odrou, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Poruba - Gen. Sochora 6013/2, Poruba, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Poruba - Klimkovická 55/28, Poruba, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Poruba - Vřesinská 1/8, Poruba, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Proskovice - Světlovská 82/2, Proskovice, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Pustkovec - Pustkovecká 64/47, Pustkovec, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Radvanice-Bartovice - Těšínská 87/281, Radvanice, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Stará Bělá - Junácká 343/127, Stará Bělá, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Svinov - Bílovecká 69/48, Svinov, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Třebovice - 5. května 5027/1, Třebovice, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Ostrava-Vítkovice - Mírové náměstí 516/1, Vítkovice, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Slezská Ostrava - Těšínská 35/116, Slezská Ostrava, Ostrava  (Pobočka)
ARCHIV MĚSTA OSTRAVY - Špálova 450/19, Přívoz, Ostrava  (Provozovna)
GALERIE NOVÁ RADNICE - Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, Ostrava  (Provozovna)
PSÍ ÚTULEK - Provozní 5494/4, Třebovice, Ostrava  (Provozovna)
SMUTEČNÍ KAPLE - Anny Letenské ul., Polanka nad Odrou, Ostrava  (Provozovna)
více souvisejících firem

Činnosti firmy  

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
více zakázek
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2020-004398Z2020-004398www.tenderarena.cz
F2020-004390Z2020-004390www.tenderarena.cz
F2020-004378Z2020-004378www.tenderarena.cz
F2020-004361Z2020-004361www.tenderarena.cz
F2020-004340Z2020-004340www.tenderarena.cz
F2020-004321Z2020-004321www.tenderarena.cz
F2020-004294Z2020-004294www.tenderarena.cz
F2020-004288Z2020-004288www.tenderarena.cz
F2020-004271Z2020-004271www.tenderarena.cz
F2020-004262Z2020-004262www.tenderarena.cz
F2020-004258Z2020-004258www.tenderarena.cz
F2020-003005Z2020-003005www.tenderarena.cz
F2020-003002Z2020-003002www.tenderarena.cz
F2020-003000Z2020-003000www.tenderarena.cz
F2020-002997Z2020-002997www.tenderarena.cz
F2020-000749Z2020-000749www.tenderarena.cz
F2020-000517Z2020-000517michalkovice-ostrava.profilzadavatele-vz.cz
F2019-019161Z2019-019161krasnepole-ostrava.profilzadavatele-vz.cz
F2019-000224Z2019-000224www.vhodne-uverejneni.cz
F2018-043763Z2018-043763nen.nipez.cz
F2018-037106Z2018-037106nen.nipez.cz
F2018-031142Z2018-031142profily.proebiz.com
F2018-030104Z2018-030104www.tenderarena.cz
F2018-028722Z2018-028722www.tenderarena.cz
F2017-012360Z2017-012360zakazky.ovajih.cz
F2012-331240206253vz-vitkovice.ostrava.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

MNO - Modernizace pavilonu E2 (TDS + BOZP) II

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041302Technicko-inženýrské službySlužby5 862 188,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 4.1.2021 10:00:00

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je výkon odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby "Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2" v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

VZ 55.20 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava Hrabůvka“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041248Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby148 760,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 29.12.2020 10:00:00

Místo plnění: Ostrava-Jih

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) včetně energetického posudku budovy s PENB a včetně inženýrské činnosti pro akci „Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava Hrabůvka.“ Projektová dokumentace bude řešit zateplení obvodového pláště a střechy spojovacích chodeb, včetně výměny oken do nových otvorů, které se zvětší vybouráním parapetů, dále zazdění horních řad sklápěcích křídel oken a výměny dveří do atria.
Podrobněji viz zadávací dokumentace.

VZ 60.20 DNS "Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040686Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů Stavební práce130 000 000,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 22.12.2020 10:00:00

Popis veřejné zakázky

Zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na opravy v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava Jih, a to ve volných bytech za účelem jejich opětovného pronajmutí novému nájemci či pronajmutí stávajícímu nájemci tak, aby nový stav odpovídal technickým normám, hygienickým požadavkům a současným standardům v oblasti bydlení, dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace a v obsazených bytech za účelem, aby nový stav odpovídal technickým normám, hygienickým požadavkům a současným standardům v oblasti bydlení, dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude za zadavatelem stanovených všeobecných obchodních podmínek provedení oprav v bytech a plnění dalších s tím souvisejících závazků specifikovaných v zadávací dokumentaci konkrétních dílčích zakázek DNS.

VZ 68.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040618Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby413 223,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 21.12.2020 10:00:00

Místo plnění: Ostrava-Jih

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100“. Projektová dokumentace bude řešit provedení nových povrchových úprav podlahy a stěn, nové rozvody elektroinstalace, vody, plynu (dle potřeby) a kanalizace, výmalbu a celkovou modernizaci kuchyně koncepční technologický projekt. Součástí projektové dokumentace bude zajištění kladných vyjádření správců sítí (KHS, HZS, atd.).
Podrobněji viz zadávací dokumentace.

VZ 84.20 Zpracování projektové dokumentace „MŠ F. Formana 13 oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040619Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby206 611,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 21.12.2020 10:00:00

Místo plnění: Ostrava-Jih

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a zpracování inženýrské činnosti pro akci „MŠ F. Formana 13 oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení.“ Projektová dokumentace bude řešit provedení nových povrchových úprav podlahy a stěn, nové rozvody elektroinstalace, vody, plynu a kanalizace, výmalbu a celkovou modernizaci kuchyně koncepční technologický projekt.Podrobněji viz zadávací dokumentace.

Údržba travnatých ploch v městském obvodě Poruba pro rok 2021

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040807Služby vysazování a údržby zelených plochSlužby12 000 000,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 17.12.2020 10:00:00

Místo plnění: územní městského obvodu Poruba

Popis veřejné zakázky

Jedná se o služby spočívající v údržbě travnatých ploch v městském obvodě Poruba zahrnující: a)kosení travnatých ploch a jarní a podzimní vyhrabávání listí, b) celoroční čištění travnatých ploch od polétavého komunálního odpadu, c) sběr a svoz spadlých větví, včetně svozu biohmoty po ořezech prováděných občany. Specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy o díla - příloha č. 6 zadávací dokumentace

Svoz biologického odpadu - ZŠ, MŠ a PO

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040361Služby související s likvidací odpadů a odpady Služby12 862 080,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 14.12.2020 10:00:00

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu, včetně použitého jedlého oleje a tuků, z kuchyní a stravoven ze základních a mateřských škol, kde zřizovateli jsou statutární město Ostrava a městské obvody, a ze zdravotnických a sociálních zařízení a domovů pro seniory, které jsou příspěvkovými organizacemi města, na dobu neurčitou.

VZ 57.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037686Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby96 694,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Ostrava-Jih

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací.
Projektová dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR) v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zpracování inženýrské činnosti na Opravu plotu u MŠ Volgogradská 4. Plot se nachází kolem areálu MŠ na parcele č. 783/10 v k. ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví SMO.
Projektová dokumentace pro odstranění stavby (DOS) v rozsahu pro provedení stavby a zpracování inženýrské činnosti na úpravu objektu MŠ. Projektová dokumentace bude řešit demolici zahradní terasy včetně prostoru pod terasou MŠ, zasypání, srovnání terénu a úprava venkovní obvodové zdi stávající budovy po bouracích pracích. Na stav tohoto objektu je vypracován odborný posudek VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, řešící odstranění stavby, viz příloha č. 4 této ZD.
Podrobněji viz zadávací dokumentace.

VZ 81.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037953Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby76 033,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro navržení využití atria mezi budovami základní školy. V současné době se na většině plochy nachází popraskaný asfalt, který je částečně využíván jako parkoviště pro zaměstnance.
Projekt by nově měl navrhnout řešení a umístění předmětného na parcele č. 42/18 k.ú. Zábřeh nad Odrou: Oprava stávajícího asfaltového povrchu celkové plochy atria (jednolitě), Odvodnění parkovací plochy, Umístění krytých stojanů na uložení cyklistických kol, Zahradnické úpravy, Vytvoření odpočinkové kryté zóny pro žáky včetně posezení, Pergola pro příležitostné využití na školních akcích, Sezení kolem atria dokola (lavičky), Otevřené okrasné dřevěné výukové zahrádky (truhlíky pro pracovní činnosti, pěstování), umístění na parcele č. 42/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Vsaky u bytových domů - zpracování projektové dokumentace

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037158Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Ostrava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zpracování projektových dokumentací týkajících se provedení likvidace odpadní vody z drenáží vč. vsaků u bytových domů.
Zhotovitel příslušné projektové dokumentace bere na vědomí, že zpracované dílo musí být v souladu s platnou právní úpravou zadávacích řízení pro výběr zhotovitelů samotné stavby.

Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" v Ostravě-Porubě (stavba)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035801Stavební práce Stavební práce131 769 549,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je realizace stavby: Rekonstrukce obytných domů „Oblouk“ v Ostravě-Porubě to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností ATELIER 38 s.r.o., IČO: 258 58 343, se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a v souladu s podmínkami smlouvy, podmínkami stavebního povolení vydaného ÚMOb Poruba č.r.: 112/2020 ze dne 24.06.2020, platnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
Provedení díla zahrnuje zejména výměnu stávající střešní krytiny, sanace krovů, opravy komínových těles, oprava fasády, soklů a zdobných prvků, provedení hydroizolace spodní stavby, sanace suterénů, nátěry oken, výměna výkladců a vstupních dveří do domů, výměna vstupních dveří do bytů včetně výměny zárubní, výmalba společných prostor domů, instalace kamerového systému, opravy vstupních schodišť do domů, opravy anglických dvorků, opravy zpevněných ploch před objektem a v zadní části objektu (parkoviště, chodník).

VZ 62.20 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava Jih

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035318Kácení stromůSlužby5 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Ostrava-Jih

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním zhotovitelem na ořezy dřevin u 1. dílčí části této veřejné zakázky, kácení dřevin, vč. likvidace dřevní hmoty u 2. dílčí části této veřejné zakázky, na daném území Městského obvodu Ostrava Jih do 31. 3. 2023 podle potřeb zadavatele v souladu s právními předpisy.

VZ 76.20 Zpracování projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu Horní v městském obvodu Ostrava-Jih“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035323Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby413 223,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Ostrava-Jih

Popis veřejné zakázky

V rámci veřejné zakázky bude zpracována projektová dokumentace (PD) na: vybudování nového chodníku na ul. Na Obecní od plánovaného nového parkoviště směrem k domu na ul. Veverkova 1. Při zpracování PD je potřeba koordinace s již zpracovanou PD parkoviště pro návaznost nového parkoviště s chodníky. V úseku podél nového chodníku bude navrženo veřejné osvětlení (VO) dle podmínek správce VO spol. Ostravské komunikace a.s.
Dále podrobněji viz ZD zveřejněná na profilu zadavatele https://zakazky.ovajih.cz/vz00002528.

Úklidové práce - objekt DSČ a MP

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033988Úklidové službySlužby12 500 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění úklidových prací pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a na pracovištích Městské policie Ostrava

Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2 II.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032652Práce při dokončování budovStavební práce336 900 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Popis veřejné zakázky

Realizace stavby "Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2", v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů: SO 01 - Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy - dispoziční změny, nový vstup pavilonu, výměna oken, dveří a celoplošné zateplení); SO 02 - Požární schodiště (nová stavba); SO 03 - Spojovací krček E-G (nová stavba).
Předmětem plnění této veřejné zakázky nejsou oddíly "INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ" a "ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE" v rámci objektu SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU E2.

KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr týmu Správce stavby

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-023478Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby85 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Ostrava

Popis veřejné zakázky

Vybraný dodavatel bude zadavateli poskytovat komplexní služby správce stavby dle standardů FIDIC v rámci všech fází výstavby díla "KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY"; tj. v Předrealizační fázi, Realizační fázi a ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla.

Transformace Domova Barevný svět II - interiér

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-028992Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávky5 707 667,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení pro novostavby objektů domova pro osoby se zdravotním postižením (1 - lokalita Ostrava - Svinov, ul. Rošického; 2- lokalita Ostrava - Svinov, ul. U Rourovny a 3 - lokalita Ostrava - Zábřeh, ul. Syllabova) v rámci projektu "Transformace Domova Barevný svět II", a to v rozsahu projektových dokumentací vnitřního vybavení pro jednotlivé novostavby objektů, které zpracoval Ing. Štěpán Šňupárek, IČO: 72978325, se sídlem 30. dubna 14/2034, 702 00 Ostrava

Detašované pracoviště ZŠ Gen Janka na ul. Klicperova

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027951Stavební úpravy školních budov Stavební práce38 632 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy. Účelem stavebních prací je zřízení detašovaného pracoviště základní školy.

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027219Stavební práce Stavební práce9 027 811,42 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy úřadu v Plesné a zřízení nového výtahu za
budovou úřadu přístupného z parkoviště po rampě a napojeného na stávající budovu úřadu.
Stavební úpravy spočívají zejména v zateplení objektu s výměnou oken a střešní krytin a v dispozičních
úpravách jednotlivých podlaží.

Dům kultury Poklad - interiér

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026693Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávky21 093 094,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení interiéru pro stavbu „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě - Porubě, k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „DK POKLAD - VOLNÝ INTERIÉR A DOPLŇKOVÉ PRVKY“, kterou zpracovala společnost PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 04359151, se sídlem: Česká 247/32, Brno-město, 602 00 Brno.

Blok Nové Lauby

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-024336Výstavba obytných domů Stavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Popis veřejné zakázky

Budoucí koupě: 1. jednotek se způsobem využití byt umístěných v bloku B a C stavby „Blok Nové Lauby“ vč. odpovídajícího podílu na společných částech nemovité věci; 2. podílu na jednotce či jednotkách se způsobem využití garáž v rozsahu: 2.1 všech parkovacích stání vyjma parkovacích stání v počtu určeném dle příslušných norem pro bytové jednotky popř. nebytové prostory v bloku A, D a E (tedy vyjma jednotek uvedených v bodě 1.) a 2.2 sklepních kójí v počtu odpovídajícím počtu jednotek dle bodu 1., součástí kterých není komora, vč. odpovídajícího podílu na společných částech nemovité věci, vše ve stavbě „Blok Nové Lauby“, která bude realizována na pozemku parc. č. 160 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (předmět budoucího převodu dále jen jako „Jednotky“).
Dále je popis zakázky uveden v bodě II.2.4).


VZ 31.20 Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025114Služby vysazování a údržby zelených plochSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Ostrava-Zábřeh a Pískové doly

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je provádění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v dané lokalitě městského obvodu Ostrava-Jih-jarní vyčištění ploch, kosení ploch, podzimní odstranění listí a sběr popadaných větví z travnatých ploch. Všechny práce budou prováděny včetně likvidace bio odpadu.

Zadávací dokumentace je zpracována na základě tržních konzultací, jejichž záznam tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Zámecký park v Ostravě-Porubě

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-023966Architektonické a související služby neuvedeno
detail VZ

Parkovací dům za katedrálou

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022096Architektonické a související služby neuvedeno
detail VZ

Památník válečným veteránům

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-008123Architektonické a související služby neuvedeno
detail VZ
více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

27-1649977339/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1649303369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649303369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1649325349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-2501080247/0100
Zveřejněn 10.4.2013
7738100237/0100
Zveřejněn 10.4.2013
27-1649297309/0800
Zveřejněn 10.4.2013
19-1644935359/0800
Zveřejněn 10.4.2013
7736200277/0100
Zveřejněn 10.4.2013
30015-1649321399/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649304329/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651155369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651079319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651185349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1651021379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651021379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649325349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1651185349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1651079319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
1649304329/0800
Zveřejněn 5.4.2013
20028-1649321399/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-11622761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
11622761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
19-9923050277/0100
Zveřejněn 4.4.2013
1520761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
19-1520761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
923761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
19-923761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
27-1649321399/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649321399/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1647352319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1647352319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1645817389/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1645817389/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1649309349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651059369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1646664329/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649309349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1645819309/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1645819309/0800
Zveřejněn 5.4.2013
9021-1649335379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649335379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1649322359/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1651059369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1646664329/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649977339/0800
Zveřejněn 5.4.2013
1651079319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649322359/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1644935359/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649327379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
1649332389/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649297309/0800
Zveřejněn 2.8.2013
1649335379/0800
Zveřejněn 25.4.2017
1649327379/0800
Zveřejněn 25.4.2017
1651155369/0800
Zveřejněn 25.4.2017
20028-1649297309/0800
Zveřejněn 7.12.2019
8010-1520761/0100
Zveřejněn 23.12.2019
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Urbis Smart City Fair 2019
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
5.6.2019 - 6.6.2019
stánek PAV G1 / 002
PYROS/ISET 2017
Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
31.5.2017 - 3.6.2017
stánek PAV F / 060

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v Základní škole Bohumínská 1082/72
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.6.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v Základní škole Chrustova 1418/24
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.6.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Dětská skupina Ostrava Mariánské hory 2018-2020 - III. etapa
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.5.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Sociální pracovník ve škole
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 III.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Sociální bydlení ve městě Ostrava
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 5.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Zelená
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Zelená
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a - Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b - Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.9.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Energetické úspory v areálu MNO - část I
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.9.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace bytových domů Syllabova 26, 28, 30, 32, 34, Ostrava - Vítkovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.7.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště Škrobálkova 300/51
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení energetické náročnosti MŠ Keramická 8/230, Ostrava-Muglinov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě Ostrava ? městském obvodu Hrabová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 25.6.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Dětská skupina Ostrava Mariánské hory 2018-2020 - II. etapa
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.5.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšením odborných kompetencí k lepší profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rozvoj komptencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 22.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.11.2017 - Projekt ve fyzické realizaci
Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 18.10.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podzemní kontejnery v Ostravě - Porubě II
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 4.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.9.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Snížení energetické náročnosti budovy na ul. Wolkrova 817/5, Ostrava - Hulváky
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.8.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Komunitní centrum - Všichni spolu
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.7.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Snížení energetické náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - Heřmanice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, Ostrava - Kunčice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava - Michálkovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Transformace Domova Na Liščině II.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 25.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní studie č. 01/2017
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.12.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.12.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Podzemní kontejnery na odpad v Ostravě - Porubě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace učeben
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.8.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 25.7.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul.Těšínská 41 v Ostravě-Radvanicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
DS
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.5.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rozšíření kapacit MŠ Svinov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.4.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Energetické úspory bytových domů Kobrova a Rokycanova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a
Lučiny

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 10.3.2016 - Projekt dokončen
Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p.592, Ostrava - Polanka nad Odrou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova
náměstí po Smetanovo náměstí

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2016 - Projekt dokončen
Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2016 - Projekt dokončen
Cyklostezka Chemické osady, Grmelova
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2016 - Projekt dokončen
Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava -
Dubina

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2016 - Projekt dokončen
Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.1.2016 - Projekt dokončen
MAP ORP Ostrava
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Snížení energetické náročností budovy - bytový dům č.p.82/4, Bartolomějská ul., Ostrava-Nová Ves
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní studie č. 02/2015/Z1/SV
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybudování zahrady MŠ Polanecká v přírodním
stylu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.10.2015 - Projekt dokončen
Pořízení vozidel pro sociální služby
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 21.10.2015 - Projekt dokončen
Inteligentní zastávky
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2015 - Projekt dokončen
Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský
obvod Radvanice a Bartovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.9.2015 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu klubu důchodců ul.
Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.8.2015 - Projekt dokončen
Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové
centrum

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2015 - Projekt dokončen
Zateplení objektu školky Patrice Lumuby 14 v
Ostravě-Zábřehu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.8.2015 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul.
U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.7.2015 - Projekt dokončen
Modernizace přírodovědných a technických
učeben základních škol na území MOb Poruba

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2015 - Projekt dokončen
Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 25.6.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti budov na ulici Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.6.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje
cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 24.6.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace mateřské školy Adamusova 7,
Ostrava-Hrabůvka

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.6.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb
Krásné Pole - II. etapa

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2015 - Projekt dokončen
Ekotermo IV
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace městské zeleně
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2015 - Projekt dokončen
Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava -
Slezská Ostrava

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.5.2015 - Projekt dokončen
Učebny fyziky a chemie
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3.
část

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ
Bohumínská, Slezská Ostrava

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení objektu ZŠ Horymírova,
Ostrava-Zábřeh

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken Základní školy
Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace ZŠ Ostrava-Hošťálkovice
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.3.2015 - Projekt dokončen
Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.3.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova
1663/4, Ostrava - Poruba

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.3.2015 - Projekt dokončen
Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.
Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.3.2015 - Projekt dokončen
Přírodovědné učebny
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 18.2.2015 - Projekt dokončen
Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na
ulici Světlovské

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.1.2015 - Projekt dokončen
Modernizace výuky v ZŠ Krásné pole
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.1.2015 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken hasičské zbrojnice
Ostrava- Plesná

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.12.2014 - Projekt dokončen
Modernizace výuky na základních školách
městského obvodu Slezská Ostrava

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.12.2014 - Projekt dokončen
Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava -
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
organizace

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ
Pěší 1/66, Ostrava - Muglinov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.12.2014 - Projekt dokončen
Přírodní zahrada MŠ Větrná
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2014 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139,
Ostrava Martinov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budovy knihovny
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.11.2014 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu Úřadu městského
obvodu Stará Bělá

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.11.2014 - Projekt dokončen
Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole
v přírodním stylu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 11.11.2014 - Projekt dokončen
Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13,
Ostrava-Zábřeh

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.11.2014 - Projekt dokončen
Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba
zeleně

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.11.2014 - Projekt dokončen
REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x
STŘEDISKO "ODRA"

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 21.10.2014 - Projekt dokončen
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1.
část

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.10.2014 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu č.p. 154 ve Staré
Bělé

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.10.2014 - Projekt dokončen
Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 9.10.2014 - Projekt dokončen
Regenerace zeleně hřbitova, Ostrava-Zábřeh
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2014 - Projekt v realizaci
Komunikace a chodníky na ul. Sirotčí
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.10.2014 - Projekt dokončen
Víceúčelové hřiště Sirotčí
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.10.2014 - Projekt dokončen
Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Projekt dokončen
EKOTERMO III.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Projekt dokončen
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2.
část

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.9.2014 - Projekt dokončen
Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.9.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v
Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákach

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.9.2014 - Projekt dokončen
Komunikace, chodníky a parkovací plochy v
parčíku u bývalého kina Mír

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.9.2014 - Projekt dokončen
Úprava parku Petra Bezruče
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 9.9.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U
Dvoru v Ostravě- Mar. Hory

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.9.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.8.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken Základní školy Generála
Janka Ostrava-Mariánské Hory

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.8.2014 - Projekt dokončen
Ekotermo II A Ostrava
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.8.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace významných krajinných prvků -
parků v Ostravě-Porubě

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 15.8.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetických ztrát objektu MŠ na ul.
Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.8.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 8.8.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 8.8.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
DOKONČENÍ PROCESU DIGITALIZACE MMO
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.8.2014 - Projekt dokončen
Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.7.2014 - Projekt dokončen
Budova Úřadu městské části Ostrava - Nová Ves
- Stavební úpravy, zateplení budovy, snížení
energetické náročnosti a zajištění bezbariérového
přístupu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.6.2014 - Projekt dokončen
Snížení prašnosti MČ Ostrava
Radvanice-Bartovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.6.2014 - Projekt dokončen
Realizace vybraných prvků ÚSES na území
statutárního města Ostrava - 1.etapa, část A

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2014 - Projekt dokončen
Realizace vybraných prvků ÚSES na území
statutárního města Ostrava - 1.etapa, část B

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2014 - Projekt dokončen
Ozelenění hřbitova v Polance nad Odrou
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2014 - Projekt dokončen
Integrovaný plán mobility Ostrava
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.5.2014 - Projekt dokončen
Po stopách historie česko-polského pohraničí
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 20.5.2014 - Projekt dokončen
Račte vstoupit do pohádky
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 20.5.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.5.2014 - Projekt dokončen
Prodloužená ul. Ruská
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.4.2014 - Projekt dokončen
Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.4.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Oderský povodňový park
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.4.2014 - Projekt dokončen
Sportovní areál U Cementárny, I.etapa
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.3.2014 - Projekt dokončen
Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.2.2014 - Projekt dokončen
Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD
působících na území statutárního města Ostravy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.2.2014 - Projekt dokončen
Podpora naplnění kvality sociálně-právní ochrany
dětí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.2.2014 - Projekt dokončen
Akční plán 2013 marketingové strategie rozvoje
cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 3.2.2014 - Projekt dokončen
Regenerace brownfields - rozšíření výukového
areálu Bělský les

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.1.2014 - Projekt dokončen
Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Energetické úspory objektu Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.11.2013 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu MŠ Mitrovická ve
Staré Bělé

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.11.2013 - Projekt dokončen
Snižování rizik při potencionální havárii s
amoniakem v městském environmentu Ostravy

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 18.11.2013 - Projekt dokončen
Úprava ploch kolem ul.Štramberská 2-18
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.11.2013 - Projekt dokončen
Regenerace bytových domů Štramberská 29, 29A
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.11.2013 - Projekt dokončen
Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.10.2013 - Projekt dokončen
Revitalizace zeleně v Ostravě - Porubě
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2013 - Projekt dokončen
EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část (projekt A)
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.10.2013 - Projekt dokončen
Snížení emisí ze spalovacích procesů v objektu
Technického dvora Ostrava - Svinov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.10.2013 - Projekt dokončen
Preventivní povodňová ochrana-systém ochrany
před povodněmi pro městský obvod
Ostrava-Radvanice a Bartovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.10.2013 - Projekt dokončen
Firemní školka statutárního města Ostrava
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.10.2013 - Projekt dokončen
Regenerace bytových domů Sirotčí 41A, 43A
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2013 - Projekt dokončen
Obvodová komunikace Františkov - II. etapa, 1.
část

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.9.2013 - Projekt dokončen
Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.9.2013 - Projekt dokončen
Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.9.2013 - Projekt dokončen
Chodníky kolem ul. Ruská (úsek
Štramberská-Závodní)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.9.2013 - Projekt dokončen
Zelená osa Vítkovic
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.8.2013 - Projekt dokončen
Cyklostezky - Ostravice
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 16.5.2013 - Projekt dokončen
Parkoviště a komunikace - ZOO Ostrava
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 16.5.2013 - Projekt dokončen
Přes hranice za sportem
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 15.5.2013 - Projekt dokončen
Tramvajová zastávka Karolina
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 7.3.2013 - Projekt dokončen
Trolejbus Karolina I. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.2.2013 - Projekt dokončen
Prodloužená ul. Porážková
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.2.2013 - Projekt dokončen
Nová ul. Porážková I - realizace
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.2.2013 - Projekt dokončen
Safari
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2013 - Projekt dokončen
Komunikace a chodníky na ul. Zengrova
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.1.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.1.2013 - Projekt dokončen
Zkvalitnění a zefektivnění chodu Úřadu městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.1.2013 - Projekt nedokončen
PARKING CZ-PL
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 19.12.2012 - Projekt dokončen
Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje
cestovního ruchu turistické oblati Ostravsko

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 19.12.2012 - Projekt dokončen
Azylový dům Hlučínská 14 a 16
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 7.12.2012 - Projekt nedokončen
Sanace svahu Heřmanice
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2012 - Projekt dokončen
Objekty na řece
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2012 - Projekt dokončen
Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na
Havlíčkově nábřeží

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2012 - Projekt dokončen
Školky bez hranic
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 19.11.2012 - Projekt dokončen
Chodníky kolem ul. Ruská (úsek
Kotkova-Štramberská)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.11.2012 - Projekt dokončen
Revitalizace Komenského sadů
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 29.10.2012 - Projekt dokončen
Výstavba nízkoprahového a poradenského centra
v Ostravě - Kunčičkách

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.10.2012 - Projekt dokončen
Pavilon evoluce
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.10.2012 - Projekt dokončen
Ekotermo-Ostrava Jih
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.8.2012 - Projekt dokončen
Cyklistická stezka na území MOb Ostrava Poruba
ve vazbě na MOb Krásné Pole

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2012 - Projekt dokončen
Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, Koblovský
most

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2012 - Projekt dokončen
Ekotermo I
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.6.2012 - Projekt dokončen
Domov se zvláštním režimem - Zukalova
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2012 - Projekt dokončen
Dům na půl cesty Bozděchova
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.4.2012 - Projekt dokončen
Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě -
Radvanicích

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.4.2012 - Projekt dokončen
Efektivita procesu komunitního plánování
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě
Ostrava

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.4.2012 - Projekt dokončen
Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě -
Přívoze

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.3.2012 - Projekt dokončen
Regenerace brownfield Přívoz - stará ČOV
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2012 - Projekt dokončen
Multifunkční budova III, IV
Vědecko-technologického parku Ostrava

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.1.2012 - Projekt dokončen
Obnova lesoparku - Matuškův park, ul. Lipinská v
Ostravě - Radvanicích

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 6.1.2012 - Projekt dokončen
Sadové úpravy na hřbitově v Bartovicích
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2011 - Projekt dokončen
Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v
Ostravě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.10.2011 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu Sirotčí 74
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2011 - Projekt dokončen
Program vzdělávání statutárního města Ostravy
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.8.2011 - Projekt dokončen
Integrace Agendových systémů SMO
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2011 - Projekt dokončen
Regenerace bytových domů Štramberská
8,12,14,16,18

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.8.2011 - Projekt dokončen
Sanace ekologické zátěže Areál Nad Porubkou
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.7.2011 - Projekt dokončen
KOMUNITNÍ CENTRUM Ostrava
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 19.7.2011 - Projekt dokončen
Manažerský informační systém a datový sklad
statutárního města Ostravy

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury
SMO

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Rozšíření portálu statutárního města Ostravy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Digitalizace Archivu města Ostravy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Centrum ICT služeb města Ostravy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Technologické centrum a elektronická spisová
služba

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.4.2011 - Projekt dokončen
Cyklistická stezka trasy M podél silnice II/479, ul.
Opavské v úseku Tesco-Interspar

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 11.4.2011 - Projekt dokončen
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu
turistické oblasti Ostravsko

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.3.2011 - Projekt dokončen
Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských
zařízeních města Ostravy

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.3.2011 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu Sirotčí 39A
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.3.2011 - Projekt dokončen
Provoz nízkoprahového a poradenského centra v
Ostravě - Kunčičkách

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.2.2011 - Projekt dokončen
Cyklostezka Hrabová - ulice Mostní (sil. II/478)
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 24.1.2011 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu Štramberská 6
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2010 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu Zengrova12
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2010 - Projekt dokončen
Multimediální vybavení ZŠ Dvorského
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace výuky základních škol městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace výuky základních škol městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen
Projektová a multifunkční učebna
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen
Víceúčelové hřiště Proskovice
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace vybavení základních škol městského
obvodu Slezská Ostrava

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2010 - Projekt dokončen
Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba
- počítačové učebny + odborné učebny a
kmenové třídy

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2010 - Projekt dokončen
Pořízení nového Územního plánu města Ostravy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2010 - Projekt dokončen
Výstavba školního hřiště ZŠ Krásné Pole
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2010 - Projekt dokončen
Parkovací plochy na ulici Mírová
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Projekt dokončen
Komunikace na ul. Prokopa Velikého
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Projekt dokončen
Vestavba multimediální učebny pro výuku
zeměpisu a hudební výchovy na ZŠ Bílovecká 10

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.9.2010 - Projekt dokončen
Nastavení systému řízení lidských zdrojů Městské
policie Ostrava

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj personálního potenciálu Magistrátu města
Ostravy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Projekt dokončen
Adaptace podstřešního prostoru sekce C budovy
Piano VTPO

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.7.2010 - Projekt dokončen
Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.6.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce parku u kostela sv. Anny v Polance
nad Odrou

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 3.6.2010 - Projekt dokončen
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.
Etapa

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2010 - Projekt dokončen
Optimalizace řídících a plánovacích procesů odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MMO

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2010 - Projekt dokončen
Procesní optimalizace odboru ekonomického
rozvoje Magistrátu města Ostravy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2010 - Projekt dokončen
Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí
Magistrátu města Ostravy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.5.2010 - Projekt dokončen
Byty v domě Na Liščině 2
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Projekt dokončen
Výtopna "U Korýtka"
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2010 - Projekt dokončen
ZŠ Gen. Píky 13A - rekonstrukce pavilonu E
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.3.2010 - Projekt dokončen
Zavádění ICT a multimediálního vybavení do
výuky a modernizace hřiště ZŠ Stará Bělá

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 18.1.2010 - Projekt dokončen
Cyklostezka Proskovice - trasa greenways
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 6.1.2010 - Projekt dokončen
Hradní terasa Slezskoostravského hradu
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 6.1.2010 - Projekt dokončen
Modernizace specializovaných učeben v ZŠ
Krásné Pole

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.10.2009 - Projekt dokončen
Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných
předmětů na ZŠ Chrjukinova

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2009 - Projekt dokončen
ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Projekt dokončen
ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Projekt dokončen
Výcvik i zábava bez jazykových bariér
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2009 - Projekt dokončen
Kombinované dětské sportoviště ZŠ Paskovská,
Ostrava-Hrabová

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.7.2009 - Projekt dokončen
Jazykové srovnání v tradicích, sportu a zábavě
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 17.6.2009 - Projekt dokončen
Bezpečnost pro pěší na komunikacích Proskovická
a Mitrovická

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2009 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a
cyklisty v MO Krásné Pole

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2009 - Projekt dokončen
Pořízení územně analytických podkladů
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.10.2008 - Projekt dokončen
Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Revitalizace aleje na ulici Sadová v úseku od Dětského ráje po ulici Na Bělidle
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v Základní škole Škrobálkova 300/51
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v Základní škole Pěší 66/1
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 36
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Odborné učebny Klicperova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, PŘÍSTAVBA DVOU SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD A REKONSTRUKCE TŘÍDY PRO POLYTECHNICKOU VÝUKU V ZŠ V KRÁSNÉM POLI
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Transformace Domova Barevný svět II.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace učebny fyziky - chemie
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Univerzální přírodovědná učebna
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Fráni Šrámka, č. 4, 6, 8, 10, 12, 14 + BD ul. Tvorkovských, č. 19, 21, 23
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory bytových domů v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců 44 + BD ul. Šimáčkova 23 a 25 + BD ul. M. Pujmanové 13
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory v BD Tyršova 25
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
"Moderní Gajdoška"
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
ZŠ Gen. Píky 13A
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
ZŠ Nádražní
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Ostrčilova - inovace
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory v BD Chelčického 10
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory v BD Úprkova 11
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Jahnova č. 11, 11A + BD ul. Emila Filly č. 14 + BD ul. Žákovská č. 34, 36 + BD ul. Oblá č. 9
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Vršovců č. 56, 58 + BD ul. Oblá č. 7, 13
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: 5zubv7w

Zdroj: justice.cz

Počet obyvatel v obci

Průměrný věk obyvatel v obci

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MAGISTRÁT MĚSTA Ostrava

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
U firem evidujeme více než 70.000 poboček