třída Tomáše Bati 21
Zlín
760 01 Zlín 1
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

 • 577 043 111
 • 577 043 100 - hejtman
 • 577 043 200 - ředitel
 • 577 043 201 - asistentka ředitele
 • 577 043 202
 • podatelna@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny  

PO 08:00-17:00 hod.
ÚT 08:00-15:00 hod.
ST 08:00-17:00 hod.
ČT 08:00-15:00 hod.
PÁ 08:00-13:00 hod.
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

 • Jiří Čunek - hejtman
 • Ing. Milan Štábl, MBA - ředitel
 • Mgr. Naděžda Bergmanová - asistentka, hejtmana
 • Ing. Ivana Mičulková - asistentka ředitele

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy  

 • krajský úřad

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-030931Z2018-030931nen.nipez.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Strategické řízení Zlínského kraje

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032280Technicko-inženýrské službySlužby7 347 107,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování dokumentů Zlínského kraje, a to ve třech níže uvedených oblastech.
1. Koncepce Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji
2. Koncepce Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2022 - 2030
3. Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje
Veřejná zakázka jedle oblastí rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na tři části.

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu č. 11 - zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030937Technické projektování Služby22 516 530,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; autorský dozor bude vykonáván v místě stavby - západní části areálu Uherskohradišťské nemocnice, a.s. na parcele 383/1, st. 2471, k.ú. Uherské Hradiště

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci a úpravu objektu původní interny pro jiné zdravotnické provozy. Vzhledem k současnému špatnému stavu vnitřních instalací a potřebám dispozičních úprav je nezbytná celková rekonstrukce budovy č. 11. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména: - zhotovení projektové dokumentace stávajícího stavu s využitím metody 3D skenování exteriéru a interiéru
- zhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení stavby
- výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení pro realizaci stavby
- zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby
- autorský dozor projektanta
- zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení realizované stavby
Při realizaci předmětu zakázky je zadavatelem vyžadováno projektování v BIM (BIM model). Podrobnosti rozsahu předmětu plnění stanoví návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) - příloha zadávací dokumentace č. 2.

Centralizovaný nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace pro roky 2021 a 2022

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030973Kancelářské potřebyDodávky9 509 400,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín a sídla pověřujících zadavatelů.
Pověřující zadavatelé mohou dle aktuální potřeby vyžadovat dodání zboží na různá pracoviště v ZK.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených a stanovených v obchodních podmínkách. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v přílohách zadávací dokumentace 2a, 2b, 2c a 2d Specifikace zboží.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

730090001/6000
Zveřejněn 1.4.2013
2786182/0800
Zveřejněn 1.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Strategické řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.5.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji
OP Zaměstnanost (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2020 - 2021
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Smart akcelerátor Zlínského kraje II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Strategické dokumenty Zlínského kraje
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.4.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - budova patologie - realizace úspor energie
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 12.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - ubytovna Na Nožkách - realizace úspor energie
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 12.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2018 - 2019
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 3.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II.
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 31.5.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 31.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.5.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Regionální stálá konference Zlínského kraje, zajištění činnosti 2016-2017
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Smart akcelerátor Zlínského kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 15.7.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje
2015 - IV. etapa (evaluační a komunikační
aktivity ROP)

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 5.5.2015 - Projekt dokončen
Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2014 - Projekt dokončen
Vsetínská nemocnice a.s. - realizace úspor energie
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.12.2014 - Projekt dokončen
NATURA 2000 ve Zlínském kraji II
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 16.10.2014 - Projekt dokončen
Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí -
I. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2014 - Projekt dokončen
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje -
výjezdové základny a pořízení sanitních vozidel

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2014 - Projekt dokončen
Nové přístupy k realizaci praktického vyučování
ve Zlínském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.10.2014 - Projekt dokončen
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2014 - Projekt dokončen
Domov pro seniory Luhačovice
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2014 - Projekt dokončen
Kroměřížská nemocnice a.s.- rekonstrukce
tepelného hospodářství

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.9.2014 - Projekt dokončen
Vsetínská nemocnice a.s.-rekonstrukce tepelného
hospodářství

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.9.2014 - Projekt dokončen
Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji II
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.4.2014 - Projekt dokončen
Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová IV. etapa - CHB Rožnov pod Radhoštěm
Zemědělská

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.2.2014 - Projekt dokončen
Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.2.2014 - Projekt dokončen
Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová II. etapa - DZP Valašské Meziříčí

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.2.2014 - Projekt dokončen
Inovační vouchery ve Zlínském kraji - III. etapa
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2014 - Projekt dokončen
Zvyšování kvality života uživatelů sociálních
služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.11.2013 - Projekt dokončen
Edukací ke kvalitě
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2013 - Projekt dokončen
Centra přírodovědného a technického vzdělávání
pro moderní výuku žáků středních a základních
škol ve Zlínském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.8.2013 - Projekt dokončen
Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský
les

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 24.7.2013 - Projekt dokončen
Komunikační infrastruktura a napojení IVVS ZK
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2013 - Projekt dokončen
Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová III. etapa - CHB Vsetín

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.6.2013 - Projekt nedokončen
Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2013 - Projekt dokončen
Transformace pobytových sociálních služeb
Velehrad - Salašská I.etapa - CHB Staré Město

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.4.2013 - Projekt dokončen
Transformace pobytových sociálních služeb
Zašová I. etapa - DZP Zašová

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 21.2.2013 - Projekt dokončen
Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí ve Zlínském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 5.2.2013 - Projekt dokončen
Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje
2012 - 2015 - III. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 1.11.2012 - Projekt dokončen
Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2012 - Projekt dokončen
II. Projekt TP OP VK 5.1 - Řízení, kontrola,
monitorování a hodnocení projektů v ZK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2012 - Projekt dokončen
II. Projekt TP OP VK 5.2 - Informovanost a
publicita v ZK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2012 - Projekt dokončen
II. Projekt TP OP VK 5.3 - Zvýšení absorpční
kapacity v ZK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2012 - Projekt dokončen
"Projekt technické asistence ROP - Kohezní
politika 2014+"

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Projekt dokončen
Rovné příležitosti a slaďování pracovního a
rodinného života na KÚZK

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2012 - Projekt dokončen
Revitalizace návazné infrastruktury a parteru
objektů 14. a 15.

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2012 - Projekt dokončen
Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu
firmy Baťa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2012 - Projekt dokončen
Standardizace krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
p.o.

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 21.12.2011 - Projekt dokončen
KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a
Zlínského kraje v systému veřejné správy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.12.2011 - Projekt dokončen
Inovační vouchery ve Zlínském kraji
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2011 - Projekt dokončen
Uherskohradišťská nemocnice realizace opatření
na úspory energie

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.12.2011 - Projekt dokončen
Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a
představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí
ZK

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.8.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.6.2011 - Projekt dokončen
Snížení imisní zátěže v Uherském Hradišti
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Projekt dokončen
Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje
2007 - 2013 - II. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 14.4.2011 - Projekt dokončen
NATURA 2000 ve Zlínském kraji
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2010 - Projekt dokončen
Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Projekt dokončen
Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.8.2010 - Projekt dokončen
Podpora procesu plánování rozvoje sociálních
služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 16.8.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj projektového řízení a strategického
plánování na Krajském úřadu Zlínského kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.2.2010 - Projekt dokončen
Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování
kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.12.2009 - Projekt dokončen
Podpora biodiverzity evropsky významných
lokalit ve Zlínském kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Projekt dokončen
Vsetínská nemocnice a.s. - centralizace vybraných
provozů

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt dokončen
Multikulturní škola
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.9.2009 - Projekt dokončen
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.
o. - výjezdové stanoviště Valašské Meziříčí

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 7.9.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené
na kariérové poradenství

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.8.2009 - Projekt dokončen
Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka,
Luhačovicka a Rožnovska

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 12.6.2009 - Projekt dokončen
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v
sociálních zařízeních

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.5.2009 - Projekt dokončen
Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 20.5.2009 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady Zlínského kraje
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.4.2009 - Projekt dokončen
Značení kulturních a turistických cílů Zlínského
kraje

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 6.3.2009 - Projekt dokončen
Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje
2007 - 2013 - I. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 13.2.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání sociálních pracovníků ve Zlínském
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.10.2008 - Projekt dokončen
Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast
podpory 5.1

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2008 - Projekt dokončen
Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast
podpory 5.2

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2008 - Projekt dokončen
Projekt pro TP OP VK - Zlínský kraj - oblast
podpory 5.3

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2008 - Projekt dokončen
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Stará Tenice - realizace úspor energie
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Revitalizace Baťova mrakodrapu
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy 14 TRN (FVE+VZT)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Zlínský kraj

IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Právní forma: Kraj a hl. město Praha
Datová schránka: scsbwku

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KRAJSKÝ ÚŘAD-ZLÍNSKÝ KRAJ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: podatelna@kr-zlinsky.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Tuto firmu určitě nepřehlédněte