Jeremenkova 1191/40a
Hodolany
Olomouc
779 00 Olomouc 9
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny  

PO 08:00-17:00 hod.
ÚT 08:00-15:00 hod.
ST 08:00-17:00 hod.
ČT 08:00-14:00 hod.
PÁ 08:00-14:00 hod.
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Luboš Baláš - ředitel
  • Bc. Vlasta Pechová - asistentka ředitele
  • Mgr. Marcela Polášková - tajemnice

Webové prezentace

Sociální sítě

Video

Činnosti firmy  

  • krajský úřad

Volná pracovní místa

Referent/ka lesnictví a ochrany zvířat proti týrání oddělení lesnictví na odboru životního prostředí a zemědělství

Pracoviště a kontakty

Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Josef Veselský, tel.:585 508 402
e-mail: j.veselsky@olkraj.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Požadovaná dovednost:Práce s PC, Práce s PC - textový editor (Word), Práce s PC - tabulkový procesor (Excel), Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 2. 2021
Mzdové rozpětí:od 21 260 Kč/měsíc do 31 240 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Místo výkonu práce: Jeremenkova č.p. 1191/40a, Olomouc. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve.
Charakteristika vykonávané práce: státní správa lesů se zaměřením na rozhodování
o poskytování služeb, finančních náhrad nebo finančních příspěvků a dotací na hospodaření v lesích, rozhodování ve správním řízení zejména o kategorizaci lesů, schvalování lesních hospodářských plánů, odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání, dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích, výkon dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování, výkon dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, rozhodování o odvolání proti rozhodnutím vydaným obcí s rozšířenou působností vydaným na základě zákona na ochranu proti týrání zvířat.
Požadavky:
- dosažené vzdělání VOŠ, VŠ
- obor vzdělání lesnictví výhodou
- znalosti oboru pěstování lesa, právní předpisy na úseku lesa, na úseku ochrany zvířat proti týrání, správní řád, zákon o krajích
- zvláštní odborná způsobilostpro výkon správních činností v lesním hospodářství a myslivosti nebo zemědělství výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
- jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, němčina nebo francouzština) výhodou
- další požadované dovednosti:
- uživatelská znalost PC (MS Office)
- ŘP sk. B
- samostatnost
- komunikativnost
- smysl pro týmovou práci
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na pozici referent lesnictví a ochrany zvířat proti týrání oddělení lesnictví Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte POUZE na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Oddělení personální Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 22. 1. 2021 do 12:00 hodin.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.olkraj.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet.

Referent/ka řízení o přestupcích v silničním provozu oddělení silniční dopravy na odboru dopravy a silničního hospodářství

Pracoviště a kontakty

Krajský úřad Olomouckého kraje

Mgr. Petr Hrdlička, tel.:585 508 304
e-mail: p.hrdlicka@olkraj.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ magisterské
Požadovaná dovednost:Práce s PC
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 2. 2021
Mzdové rozpětí:od 22 980 Kč/měsíc do 33 790 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Místo výkonu práce: Jeremenkova č.p. 1191/40a, Olomouc. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve.
Charakteristika vykonávané práce:
Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních orgánů, přezkoumávání pravomocných rozhodnutí prvoinstančních orgánů, kontrolní a metodická činnost vůči obcím s rozšířenou působností v oblasti přestupků v silničním provozu a přestupků souvisejících.

Požadavky:
- dosažené vzdělání VŠ
- obor vzdělání silniční doprava, veřejná správa, právo výhodou
- znalosti oboru zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon o silničním provozu, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, správní řád, zákon o krajích
- zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
- jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, němčina nebo francouzština) výhodou
- další požadované dovednosti:
- uživatelská znalost PC (MS Office)
- ŘP sk. B
- samostatnost
- komunikativnost
- smysl pro týmovou práci
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na pozici referent řízení o přestupcích v silničním provozu oddělení silniční dopravy na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte POUZE na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Oddělení personální Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 29. 1. 2021 do 12:00 hodin.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.olkraj.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet.

Koordinátor/ka centrálních nákupů oddělení podpory a centrálního nákupu na odboru podpory řízení příspěvkových organizací

Pracoviště a kontakty

Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Miroslava Kubová Březinová, tel.:585 508 889
e-mail: m.kubovabrezinova@olkraj.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ magisterské
Požadovaná dovednost:Práce s PC - MS Office, Práce s PC - tabulkový procesor (Excel), Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 10. 2. 2021
Mzdové rozpětí:od 22 980 Kč/měsíc do 33 790 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Místo výkonu práce: Jeremenkova č.p. 1191/40a, Olomouc. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve.
Charakteristika vykonávané práce: příprava zadávací dokumentace včetně konkrétních technických specifikací služeb a produktů, zajišťování sběru dat od příspěvkových organizací Olomouckého kraje a provádění analýz dat, provádění průzkumu trhu včetně stanovování předpokládané hodnoty centrálně soutěžených veřejných zakázek, vytváření návrhů smluv, kompletace dokumentace potřebné k zahájení výběru dodavatele služeb, dodávek a komodit
Požadavky:
- dosažené vzdělání VŠ
- obor vzdělání: ekonomika, právo, veřejná správa výhodou
- znalosti oboru: zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o krajích
- praxe ve veřejné správě výhodou
- praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
- jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou
- další požadované dovednosti:
- uživatelská znalost PC (MS Office)
- MS Excel na velmi dobré úrovni (práce s formuláři a tabulkami, vyhodnocování sběru dat, atd.)
- ŘP sk. B
- samostatnost
- komunikativnost
- smysl pro týmovou práci
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na pozici koordinátor centrálních nákupů oddělení podpory a centrálního nákupu na Odboru podpory řízení příspěvkových organizací Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte POUZE na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Oddělení personální Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 10. 2. 2021 do 12:00 hodin.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.olkraj.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet.

Zdroj: Úřad práce

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2012-340734221020www.egordion.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

„POŘÍZENÍ STROJNÍHO VYBAVENÍ PRO OU A PRŠ LIPOVÁ-LÁZNĚ"-CNC KRYTOVÁ FRÉZKA NA KOVY

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041691Obráběcí centra pro obrábění kovůDodávky222 032,23 Kč
detail VZ

Místo plnění: Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458, IČO: 00843032, se sídlem 790 61, Lipová-lázně 458

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC krytované frézky na kovy (oceli, kovy i dalších tvrdší materiály), které jednodušší stolní typy CNC frézek neopracují. Dále je dodávka interpolátoru pro připojení a řízení krytované frézky pomocí USB portu a řídícího SW pro krytovanou frézku.
Nedílnou součástí dodávky je instalace a zprovoznění CNC stroje a dále zaškolení personálu.

Centrální nákup výpočetní techniky 2021

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033851Osobní počítačeDodávky17 419 700,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: tj. místem předání dodávek a místem jednání, jsou sídlo Olomouckého kraje, včetně jeho detašovaných pracovišť, a sídla příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek výpočetní techniky (dále jen zboží), tj. stolních počítačů, monitorů, PC 2v1, notebooků a tabletů pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Mimo jiné dodavatel poskytuje i příslušenství pro počítače a notebooky (myš, klávesnice, brašna), ale i základní softwarové vybavení (operační systém). Předmětem je i poskytnutí záruční doby a servisu pro jednotlivou výpočetní techniku. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli záruku po dobu 36 měsíců, ve které bezplatně odstraní veškeré vady. Záruka obsahuje i službu NBD On-site (Servis u zákazníka nejpozději do druhého dne). Záruka se vztahuje na všechny komponenty zboží a je poskytována zdarma.

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 - propagace a marketing

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032018Reklamní a marketingové služby Služby5 785 124,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: území Olomouckého kraje

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou kompletní reklamní a marketingové služby, propagační služby, vedení reklamní kampaně a související služby v rámci Letní olympiády dětí a mládeže 2021 .

Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2020 - 2021

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-015625Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístrojeDodávky4 912 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: jsou sídlo Olomouckého kraje (včetně jeho detašovaných pracovišť), a sídla příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, včetně jejich detašovaných pracovišť

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“). Součástí dodávek je i:
• ekologická likvidace použitého zboží dodavatelem (na náklady dodavatele),
• balení zboží způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodávky zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a jakost zboží,
• doprava zboží do sídel jednotlivých zadavatelů případně jejich detašovaných pracovišť.

Projektová dokumentace: Domov pro seniory Javorník - novostavba Kobylá nad Vidnavkou

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-013583Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby7 400 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Kobylá nad Vindavkou

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování či zajištění podkladů, průzkumů a zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace, zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a provedení souvisejících inženýrských činností vč. výkonu autorského dozoru při realizaci stavby a činností spojených s výběrem zhotovitele stavby.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

27-4228320287/0100
Zveřejněn 1.4.2013
27-4228330207/0100
Zveřejněn 1.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

GO + Regiontour 2020

16.1.2020 - 19.1.2020
stánek Regiontour
Festival Life! 2019
Festival sportu, tance a zábavy
8.11.2019 - 10.11.2019
stánek PAV V / 071
Stavotech - Moderní dům Olomouc
58. pokračování stavebního a technického veletrhu.
7.11.2019 - 9.11.2019
stánek
MSV 2019
Mezinárodní strojírenský veletrh
7.10.2019 - 11.10.2019
stánek PAV Z / 089
FOR BIKES 2019
10. veletrh cyklistiky
29.3.2019 - 31.3.2019
stánek 2/D09
GO + Regiontour 2019
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
17.1.2019 - 20.1.2019
stánek Regiontour
Festival Life 2018
Festival sportu, tance a zábavy
9.11.2018 - 11.11.2018
stánek PAV V / 084A
Stavotech - Moderní dům Olomouc
56. pokračování stavebního a technického veletrhu.
8.11.2018 - 10.11.2018
stánek
MSV, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2018
Mezinárodní strojírenský veletrh
1.10.2018 - 5.10.2018
stánek MSV
FOR BIKES 2018
9. veletrh cyklistiky
6.4.2018 - 8.4.2018
stánek 2/D10
GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour
Stavotech - Moderní dům Olomouc
54. pokračování stavebního a technického veletrhu.
9.11.2017 - 11.11.2017
stánek
MSV 2017
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek PAV Z / 123
FOR BIKES 2017
8. veletrh cyklistiky
31.3.2017 - 2.4.2017
stánek 2/D12
GO + Regiontour 2017
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19.1.2017 - 22.1.2017
stánek Regiontour
více prezentací

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.11.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.11.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
5.1b.Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 - Tělocvična - b) vzduchotechnika
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a.Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 - Tělocvična
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.4.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice - a)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 - III.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budovy na detašovaném pracovišti Jílová 43a - b)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 7.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budovy na detašovaném pracovišti Jílová 43a - a)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 7.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici - b) vzduchotechnika
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a. Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici - a) zateplení
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov - budova tělocvičny - b) vzduchotechnika
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov - budova tělocvičny - a) zateplení
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Pořízení strojního vybavení a zajištění bezbariérovosti na OU a PrŠ Lipová-lázně
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ elektrotechnická Mohelnice - škola, dílny - a)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ elektrotechnická Mohelnice - škola, dílny - b)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavby školy + oprava fasády přední části budovy - b) vzduchotechnika
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavby školy + oprava fasády přední části budovy - a) zateplení
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.2.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 - Green Class
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.11.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Obnova zahrady zdravotnického zařízení v Moravském Berouně
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 15.11.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - REÚO - Domov sester
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 6.11.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Azylové domy v Olomouckém kraji I.
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Úprava Sluneční louky OLÚ Paseka
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 14.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Tělocvična
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Dětské centrum Ostrůvek - Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1 - a)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Dětské centrum Ostrůvek - Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1 - b)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Zateplení budovy školy - a)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Zateplení budovy školy - b)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník - zateplení budovy KORD - a)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník - zateplení budovy KORD - b)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - domov mládeže
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 23.4.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, ul. St. Manharda - a)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 23.4.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, ul. St. Manharda - b)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 23.4.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Dětský domov a školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a a domov mládeže při SŠ zdravotnické Olomouc -zateplení budovy a lodžie
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.4.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/444 Šternberk - průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Domov mládeže v Žádlovicích - areál zámeckého parku
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Technická pasportizace, strategie ICT a vzdělávání
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.2.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Digitální povodňový plán Olomouckého kraje
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 - II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - strojní část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 14.11.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora přírodních věd, technických oborů a využití digitálních technologií v zájmovém vzdělávání
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 3.11.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace energeticky úsporných opatření - OU a praktická škola Lipová-lázně
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 9.10.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc - Hejčín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II.
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ZZS OK - Výjezdové stanoviště Konice - zateplení budovy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ZZS OK - Výjezdové stanoviště Přerov - zateplení budovy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 22.8.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Specifické informační systémy Krajského úřadu Olomouckého kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
SŠZe Přerov - modernizace teoretické a odborné výuky
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Nákup CNC dřevoobráběcího centra
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 5.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
CENTRUM DOMINIKA KOKORY, P. O. - REKONSTRUKCE BUDOVY
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ lesnická Šternberk
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ZZS OK - Modernizace, budování a rozvoj informačních a komunikačních systémů
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - III. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.4.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 6.2.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Pořízení vybavení pro odborné učebny - modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce nové učebny programovatelných automatů, modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 12.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace učeben a laboratoří na ulici Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 12.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Celková rekonstrukce zastaralých laboratoří chemických, fyzikálních a biologických, včetně nového vybavení
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 12.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ZZS OK - Modernizace výcvikových středisek
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 5.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybavení školních laboratoří v bezbariérové škole (VOŠ a SPŠ elektrotechnická - Olomouc, Božetěchova 3)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/433 Prostějov - Mořice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Pořízení nových technologií pro odbornou výuku a vytvoření fyzikálně-chemické učebny a laboratoře na SŠTZ Mohelnice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
VÝSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN - LABORATOŘE PRO VÝUKU OBORU 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY (STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTIKY A CHEMIE, OLOMOUC, U HRADISKA 29)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.7.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.7.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Přerov - domov sester 2
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.7.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY (STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Olomouckého kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.6.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
II/447 Strukov - Šternberk
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.6.2016 - Projekt fyzicky ukončen
II/446 Uničov-Strukov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 5.4.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 3.2.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 - I.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Smart Akcelerátor Olomouckého kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
III/44317 Velká Bystřice - okružní křižovatka
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2015 - Projekt dokončen
Služby sociální prevence v Olomouckém kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
III/36916 Šumperk - okružní křižovatka, ul.
Temenická

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 26.10.2015 - Projekt dokončen
II/446 Chomoutov - Pňovice, křižovatka silnic
II/446 a III/44613

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 26.10.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Domov důchodců Prostějov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.7.2015 - Projekt dokončen
Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 15.7.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/439 Ústí - průtah - hranice okr. Vsetín
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
obchodu a služeb Olomouc

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.6.2015 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 12.6.2015 - Projekt dokončen
II/150 Dub nad Moravou - hranice okresu PV -
rekonstrukce silnice

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 12.6.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
gastronomie a potravinářství Jeseník - tělocvična

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.6.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Sociální služby pro seniory Olomouc II

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.6.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ a
SOU strojírenské a stavební Jeseník - dílny

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ a
SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
sociální péče a služeb Zábřeh

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.6.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Slovanské gymnázium Olomouc - Pasteurova

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.6.2015 - Projekt dokončen
Implementace a péče o území soustavy Natura
2000 v Olomouckém kraji II. část

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2015 - Projekt dokončen
III/43415 Radslavice - Grymov
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a
MŠ Hranice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.5.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
technická a obchodní Olomouc

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.5.2015 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
Logistiky a chemie Olomouc

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.5.2015 - Projekt dokončen
III/44029 Drahotuše - průtah
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 13.4.2015 - Projekt dokončen
III/3679 Čechůvky - Kralice na Hané
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 13.4.2015 - Projekt dokončen
Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace energeticky úsporných opatření -
Nemocnice Šternberk - budova gynekologie

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Projekt dokončen
Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu
radiodiagnostiky

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2014 - Projekt dokončen
Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a
využití objektů, III. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 13.11.2014 - Projekt dokončen
Silnice II/444 Uničov - Šternberk, intravilány obcí
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 24.10.2014 - Projekt dokončen
Pořízení technologického vybavení a vozidel pro
ZZS OK

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.10.2014 - Projekt nedokončen
SŠ polytechnická Olomouc - nástavba dílen
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 9.9.2014 - Projekt dokončen
SŠTZ Mohelnice - přístavba strojních dílen"
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 9.9.2014 - Projekt dokončen
III/37354 Holubice - Hrochov
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2014 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
zemědělská Přerov - domov mládeže

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.8.2014 - Projekt dokončen
Zajištění vybraných služeb sociální prevence v
Olomouckém kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.8.2014 - Projekt dokončen
Značení kulturních a tutistických cílů v
Olomouckém kraji - III. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 17.7.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace zámeckého parku v Domově Větrný
mlýn Skalička

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.7.2014 - Projekt dokončen
II/448 a II/446 Olomouc - okružní křižovatka ulic
Dobrovského, Na Střelnici

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2014 - Projekt dokončen
II/449 Senice - průtah
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Projekt dokončen
II/446 Pňovice - průtah
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Projekt dokončen
II/433 a III/36711 Výšovice - průtah
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Projekt dokončen
II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Projekt dokončen
III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Projekt dokončen
Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - II/449
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a
MŠ logopedická Olomouc

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.5.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce pavilonu CSS Prostějov - zřízení
zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 19.5.2014 - Projekt dokončen
Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních
služeb v Olomouckém kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2014 - Projekt dokončen
II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní
křižovatka

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 24.4.2014 - Projekt dokončen
CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F - zřízení
odlehčovací služby a denního stacionáře

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2014 - Projekt dokončen
Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy
IZS

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.4.2014 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Sigmundova SŠ strojírenská Lutín

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2014 - Projekt dokončen
Zvýšení efektivity Krajského úřadu Olomouckého
kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.3.2014 - Projekt dokončen
Realizace úsporných opatření-Nemocnice
Šternberk-pavilon pro dlouhodobě nemocné

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.3.2014 - Projekt dokončen
Domov seniorů POHODA Chválkovice -
modernizace hlavní budovy, část B a C

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 18.3.2014 - Projekt dokončen
Domov seniorů POHODA Chválkovice -
rekonstrukce budovy A

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 18.3.2014 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
gastronomie a potravinářství Jeseník

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.3.2014 - Projekt dokončen
II/366 Kostelec na Hané - průtah, IV. etapa
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 26.2.2014 - Projekt dokončen
Podpora standardizace orgánu sociálně-právní
ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.2.2014 - Projekt dokončen
Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II.
etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2014 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Gymnázium Čajkovského Olomouc

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.1.2014 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Nemocnice Přerov - budova LDN

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.1.2014 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Nemocnice Přerov - pavilon interních oborů

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.1.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace zámeckého parku s přilehlými
plochami v Nových Zámcích

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 3.1.2014 - Projekt dokončen
II/366 PROSTĚJOV - PŘELOŽKA SILNICE
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2014 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace energeticky úsporných opatření VOŠ a
SPŠ Šumperk

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.12.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a
SPŠE Olomouc

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.12.2013 - Projekt dokončen
Podpora technického vybavení dílen - 3.část
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 10.12.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření SŠ
Zemědělská Olomouc

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace úsporných opatření-SŠ Švehlova
Prostějov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a
SŠ automobilní Zábřeh

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Domov seniorů POHODA Chválkovice - budova
A a B

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Obchodní akademie Přerov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Domov důchodců Šumperk

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření-Penzion
pro důchodce Loštice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Gymnázium Jeseník

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
polygrafická Olomouc

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.11.2013 - Projekt dokončen
Čechy pod Kosířem - revitalizace parku
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Gymnázium Uničov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.11.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
polytechnická

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.11.2013 - Projekt dokončen
Silnice II/444 Uničov - Šternberk
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 1.11.2013 - Projekt dokončen
II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě - okružní
křižovatka ul. Postřelmovská, Čsl. armády

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 1.11.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců
Červenka

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 23.10.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
Šumperk - domov mládeže

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.10.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření-Domov
důchodců Hrubá Voda-budova žen

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.10.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
designu a módy Prostějov - DM Palečkova

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.10.2013 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření-Sociální
služby pro seniory Olomouc-ubytovací část

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.10.2013 - Projekt dokončen
Podpora technického vybavení dílen - 1. část
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2013 - Projekt dokončen
Podpora technického vybavení dílen - 2.část
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2013 - Projekt dokončen
Marketingové aktivity Olomouckého kraje II
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2013 - Projekt dokončen
Domov seniorů POHODA Chválkovice -
modernizace hlavní budovy, část A

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 11.9.2013 - Projekt dokončen
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.8.2013 - Projekt dokončen
Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu
interních oborů, I. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 16.8.2013 - Projekt dokončen
Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu
operačních oborů

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 16.8.2013 - Projekt dokončen
Zajištění integrace příslušníků romských komunit v
Olomouckém kraji II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2013 - Projekt dokončen
Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.8.2013 - Projekt dokončen
Technické vybavení dílen Střední škola
polygrafická, Olomouc

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.8.2013 - Projekt dokončen
Modernizace dílen a vybavení Střední školy
železniční a stavební, Šumperk

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.8.2013 - Projekt dokončen
Centrum odborného vzdělávání na SPŠ
strojnická, Olomouc

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.8.2013 - Projekt dokončen
Domov seniorů POHODA Chválkovice -
rekonstrukce budovy B

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2013 - Projekt dokončen
Domov Sněženka Jeseník - rekonstrukce
sociálního zařízení a vodoléčby

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2013 - Projekt dokončen
II/435 Dub - Tovačov, stavební úpravy
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2013 - Projekt dokončen
Inovační vouchery v Olomouckém kraji
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 24.4.2013 - Projekt dokončen
III/36711 Bedihošť - průtah
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.4.2013 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 1.2.2013 - Projekt dokončen
Transformace Vincentina Šternberk - byty
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.1.2013 - Projekt dokončen
Transformace Vincentina Šternberk
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2012 - Projekt dokončen
Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.8.2012 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita programu v
Olomouckém kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.8.2012 - Projekt dokončen
Zvýšení absorpční kapacity subjektů v
Olomouckém kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.8.2012 - Projekt dokončen
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení
programu v Olomouckém kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2012 - Projekt dokončen
Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v
Olomouckém kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.5.2012 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření -
Domov důchodců Kobylá nad Vidnávkou

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce zámeckého parku a jeho
zpřístupnění veřejnosti - Domov Na zámečku
Rokytnice

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.4.2012 - Projekt dokončen
Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku
EU 2014+

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 3.4.2012 - Projekt dokončen
Marketingové aktivity Olomouckého kraje
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 3.4.2012 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
technická Přerov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.3.2012 - Projekt dokončen
Silnice III/4469 Bohuňovice - rekonstrukce
průtahu

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 21.3.2012 - Projekt dokončen
Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově
- II. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 1.2.2012 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ a
OA Uničov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.1.2012 - Projekt dokončen
Inovace výuky československých a českých
dějin 20. století na středních školách v
Olomouckém a Moravskoslezském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.12.2011 - Projekt dokončen
Krajský standardizovaný projekt ZZS
Olomouckého kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Projekt dokončen
Silnice III/4353 Velký Týnec - rekonstrukce
průtahu II. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 16.11.2011 - Projekt dokončen
Silnice II/434 Sušice - přeložka silnice
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 16.11.2011 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a
DD Zábřeh

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.11.2011 - Projekt dokončen
Půdní nástavba VOŠ a SPŠ Šumperk
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 27.9.2011 - Projekt dokončen
Krajské operační a informační středisko
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 27.9.2011 - Projekt dokončen
Kvalitnější vzdělávání řemeslníků na SŠP -
nadstavba učebnového pavilonu

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém
kraji

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 21.7.2011 - Projekt dokončen
Modernizace výukových prostor a vybavení
Střední školy polygrafické, Olomouc

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 15.6.2011 - Projekt dokončen
Značení kulturních a turistických cílů v
Olomouckém kraji II

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2011 - Projekt dokončen
DD Šumperk - rekonstrukce koupelen klientů
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2011 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 - 2012
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2011 - Projekt dokončen
Cestování časem
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 9.2.2011 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření na
budovách v majetku Olomouckého kraje -
budova Gymnázium Šumperk

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.11.2010 - Projekt dokončen
Silnice III/44311 Dolany - průtah I. etapa
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 19.10.2010 - Projekt dokončen
SZPD Olomouc - přístavba prostoru pro děti
vyžadující okamžitou péči

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 19.10.2010 - Projekt dokončen
Zajištění integrace příslušníků romských komunit
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj záchranných systémů
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 2.8.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v eGON Centru Olomouckého kraje
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2010 - Projekt dokončen
Projektové a procesní řízení na Krajském úřadě
Olomouckého kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2010 - Projekt dokončen
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 3.5.2010 - Projekt dokončen
ZZS OK - Přístrojové vybavení vozidel
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt dokončen
ZZS OK - Vozové terminály
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt dokončen
Silnice III/44419 Újezd u Uničova - průtah
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 9.7.2009 - Projekt dokončen
Silnice III/44921 Loučany - průtah
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2009 - Projekt dokončen
Rozšíření aplikací turistického portálu
Olomouckého kraje

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2009 - Projekt dokončen
Rekonstrukce budovy 2A v areálu staré
nemocnice v Prostějově

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2009 - Projekt dokončen
Silnice II/447 a II/449 Litovel - okružní křiž.
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2009 - Projekt dokončen
III/4446 Mohelnice - ulice Zábřežská, II. etapa
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2009 - Projekt dokončen
III/4384 a III/4387 Všechovice - okružní křiž.
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2009 - Projekt dokončen
Tvorba nových produktů cestovního ruchu a
komunikační aktivity na podporu návštěvnosti
kraje

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 29.6.2009 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 29.6.2009 - Projekt dokončen
Zvýšení přeshraniční dostupnosti Vidnava -
Paczków

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 2.3.2009 - Projekt dokončen
Implementace a péče o území soustavy Natura
2000 v Olomouckém kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2009 - Projekt dokončen
Zvýšení přeshraniční dostupnosti Otmuchów -
Mikulovice

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 26.1.2009 - Projekt dokončen
Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově
- I. etapa

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2008 - Projekt dokončen
Projekt technické pomoci Olomouckého kraje v
rámci OPPS ČR - PR

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 5.11.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/446,III/44629 Šumvald - Břevenec
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 13.10.2008 - Projekt dokončen
Silnice III/4432 Velká Bystřice - průtah
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2008 - Projekt dokončen
Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb
v Olomouckém kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.9.2008 - Projekt dokončen
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení
programu v Olomouckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Silnice III/57011 Lutín - ul. J. Sigmunda
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2008 - Projekt dokončen
III/43619 Velký Týnec - rekonstrukce průtahu
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2008 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita programu v
Olomouckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
Zvýšení absorpční kapacity subjektů v
Olomouckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/436 Tršice - průtah
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/444, II/446 a MK Uničov - okružní kř.
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/444 Mohelnice - Stavenice
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2008 - Projekt dokončen
Silnice III/4468 Štěpánov - most,napřímení silnice
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2008 - Projekt dokončen
II/457 Travná - rekonstrukce mostů 457-02, 03,
04

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2008 - Projekt dokončen
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice - b)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Podpora biodiverzity v Olomouckém kraji - péče o vybrané evropsky významné lokality
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1a. Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 - Zateplení budovy a instalace řízeného větrání - a) zateplení
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1b. Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 - Zateplení budovy a instalace řízeného větrání - b) vzduchotechnika
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1a. REÚO - OA Mohelnice - budovy internátu a jídelny - a) zateplení
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1b. REÚO - OA Mohelnice - budovy internátu a jídelny - b) vzduchotechnika
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budovy na detašovaném pracovišti Jílová 43a
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Zateplení budovy školy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Dětský domov a školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a a domov mládeže při SŠ zdravotnické Olomouc -zateplení budovy a lodžie
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 - Zateplení budovy Kord
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Dětské centrum Ostrůvek - Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - domov mládeže
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Tělocvična
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, ul. St. Manharda
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ elektrotechnická Mohelnice - škola, dílny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická a zemědělská Mohelnice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
II/150 Prostějov - Přerov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Vincentinum Šternberk, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy ve Vikýřovicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Klíč - centrum sociálních služeb - výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - Bezbariérové užívání objektu ZŠ
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy ORNIS
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Právní forma: Kraj a hl. město Praha
Datová schránka: qiabfmf

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KRAJSKÝ ÚŘAD-OLOMOUCKÝ KRAJ

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Podívejte se na nabídku této firmy