Pivovarské náměstí 1245/2
Hradec Králové
500 03 Hradec Králové 3
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

  • 495 817 111 - spojovatelka
  • 495 817 842 - informace
  • 495 817 843 - informace
  • 495 817 844 - informace
  • 736 521 907 - povodňová linka
  • 725 082 415 - krizový štáb
  • 495 817 336
  • posta@kr-kralovehradecky.cz

Úřední hodiny  

PO 08:00-17:00 hod.
ÚT 08:00-14:00 hod.
ST 08:00-17:00 hod.
ČT 08:00-14:00 hod.
PÁ 08:00-14:00 hod.
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy  

  • krajský úřad

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2013-37886860050192zakazky.cenakhk.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - projektová dokumentace

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-045266Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby1 650 000,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 21.1.2021 14:00:00

Místo plnění: Předmětem projektu je rekonstrukce objektu Pražské Předměstí, č. p. 30, a p. p. č. 578/2 vše v k.ú. Jičín.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“.
Předmětem stavebních prací je rekonstrukce objektu bytového domu na pozemcích: st. p. č. 666, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, č. p. 30, a p. p. č. 578/2 vše v k.ú. Jičín, pro vybudování zázemí služby chráněné bydlení pro celkem až 12 osob s mentálním (popř. kombinovaným) postižením (12 lůžek) s minimálně třemi domácnostmi (max. 4 osoby/lůžka/domácnost). Poskytovatelem služby bude Domov sociálních služeb Chotělice. Podrobný rozsah plnění je stanoven návrhem smlouvy, který je přílohou ZD.

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - projektová dokumentace

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-045265Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby2 470 000,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 21.1.2021 14:00:00

Místo plnění: Předmětem projektu je stavba objektu Domova sociálních služeb Chotělice na pozemcích parc. č. 1628, 1629, 1630, 1631/1 a 1889 vše v k. ú. Jičín.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín“. Předmětem projektu je vybudování zázemí DOZP komunitního charakteru (18 lůžek) v lokalitě Jičín. Poskytovatelem služby bude Domov sociálních služeb Chotělice. Podrobný rozsah plnění je stanoven návrhem smlouvy, který je přílohou ZD.

Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii, zajištění výkonu TDS a BOZP

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-044584Technicko-inženýrské službySlužby7 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Oblastní nemocnici Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 JIČÍN

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii.Příkazník bude provádět svou činnost každý den po celou dobu provádění stavebních prací, tedy po celou pracovní dobu zhotovitele stavby, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby. Rozsah své činnosti přitom vždy zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo deníku TDS. Nejméně jednou za sedm dnů proběhne kontrolní den vč. vyhotovení zápisu. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je zadavatel v rámci plnění požadovat i častější kontroly, nebo i konání mimořádného kontrolního dne.

III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043877Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Stavební práce40 447 094,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: silnice III/2864 od křižovatky se silnicí II/286 po začátek obce Radim

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043876Stavební úpravy mostůStavební práce24 378 096,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Most ev. č. 296-013 Velká Úpa

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

II/280 Libáň - hranice kraje 2. etapa

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043874Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Stavební práce102 493 724,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Královéhradecký kraj - silnice II/280

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "II/280 Libáň - hranice kraje 2. etapa". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka prvotního vybavení (hygienické, sanitární výrobky a doplňky) II

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043765Dávkovače na toaletní papírDodávky2 800 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka prvotního vybavení tj. zrcadla, dávkovače mýdla a dezinfekce, zásobníky a držáky toaletních papírů, poliček a věšáků, WC štětek, zásobníky papírových ručníků a koše) a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i dodávka prvotní náplně do dávkovačů, zásobníků toaletních papírů a ručníků, doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího.

Laserový systém a flexibilní video-ureterorenoskop pro Oblastní nemocnici Náchod

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043769Zdravotnické přístroje Dodávky2 580 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu laserového systému pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN.
Předmětná dodávka zahrnuje laserový systém Holmium (pulzní výkon minimálně 60 W) s flexibilním video-ureterorenoskopem, to vše včetně veškerých příslušenství.

„Harmonické skalpely pro Oblastní nemocnici Náchod“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043767Zdravotnické přístroje Dodávky1 600 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu dvou kusů harmonických skalpelů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod ONN. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem 2 ONN.

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043738Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Stavební práce100 741 170,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Královéhradecký kraj - silnice II/303 v k. ú. Hronov, Velké Poříčí

Popis veřejné zakázky

Předmětem této stavby je rekonstrukce silnice II/303 procházející městysem Velké Poříčí a městem Hronov. V rámci etapy I je rekonstrukce komunikace prováděna v rozsahu staničení 5,567 až křižovatka ul. Hostovského - Kostelecká, staničení 7,967. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043754Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Stavební práce50 419 556,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Královéhradecký kraj - k. ú. Jaroměř, k. ú. Rychnovek

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)". Jedná se o modernizaci silnice II/285 v provozním staničení km 12,701 - km 16,044. Začátek úseku úprav se nachází v křižovatce se silnicí I/33 (staničení km 12,706), konec úseku je na křižovatce se silnicí III/28513 v Rychnovku (staničení km 16,044). Celková délka řešeného úseku je 3338 m. Bližší informace v zadávací dokumentaci.

Zařízení pro rigidní endoskopii pro Oblastní nemocnici Náchod

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043743Zdravotnické přístroje Dodávky21 970 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu zařízení pro rigidní endoskopii pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN.

Zařízení pro flexibilní endoskopii pro Oblastní nemocnici Náchod

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043794Zdravotnické přístroje Dodávky13 730 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu zařízení pro flexibilní endoskopii pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN.

Anesteziologické přístroje včetně monitorů pro Oblastní nemocnici Náchod

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043748Zdravotnické přístroje Dodávky11 260 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu devíti kusů anesteziologických přístrojů včetně monitorů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem - ONN.

Most ev. č. 3111-1 a propustek Orlické Záhoří

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043766Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Stavební práce18 815 763,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: silnice III/3111 v k.ú. Černá Voda u Orlického Záhoří

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "Most ev.č. 3111-1 a propustek Orlické Záhoří". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž AV techniky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-042656Počítače Dodávky11 080 017,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky jsou objekty pevnosti Dobrošov.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky, vybavení IT, prezentační techniky včetně obsahových náplní AV exponátů. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Tabulka plnění minimálních požadavků.


„SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové - regálové systémy“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-042650Regály Dodávky42 505 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekt Gayerových kasáren, Opletalova 334, Hradec Králové.

Popis veřejné zakázky

Královéhradecký kraj v současné době realizuje rekonstrukci stávajícího objektu a zároveň přístavbu ke stávajícímu objektu Gayerových kasáren v Hradci Králové. Veřejná zakázka je součástí projektu „SMART muzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pojízdných regálových systémů dle podrobné technické specifikace uvedené v příloze p01a zadávacích podmínek - Projektová dokumentace.

Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž, instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího a dále provedení funkčních zkoušek.

Oblastní nemocnice Jičín - Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034840Stavební práce Stavební práce534 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Oblastní nemocnici Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 JIČÍN

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu s názvem Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii podle projektových dokumentací: projektová dokumentace ve stupni dokumentace bouracích prací s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.511 PRO LABORATOŘE a ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a. s. BOURACÍ PRÁCE, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián, aktualizace 06/2020 (dále též jen PD I nebo DBP) a projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby s názvem Novostavba pavilonu A, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián, aktualizace 08/2020 (dále též jen PD II nebo DPS) dále též obě jen jako projektové dokumentace nebo PD, obě ve znění pozdějších změn.

Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí - projektová dokumentace

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038054Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby1 652 892,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Předmětem projektu je objekt č.p. 515 a doplňkové objekty, Komenského 791, Kostelec nad Orlicí.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování úpravy dostupné projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí“. Podrobný rozsah plnění je stanoven návrhem smlouvy, který je přílohou ZD.

"Pavilon A2 - rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení" - ON Trutnov II

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033564Stavební práce Stavební práce17 649 578,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, st. p. č. 803/1, k. ú. Trutnov [769029].

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude provedeno v rozsahu dle schválené projektové dokumentace zpracované firmou Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 288 09 459, zodpovědný projektant Ing. Pavel Ježek.

„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka chladniček na léky“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033339Chladničky Dodávky820 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka chladniček na léky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž, instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího a dále provedení funkčních zkoušek (validace, kalibrace).

Modernizace prostor pro vzdělávání a odbornou přípravu - Centrum odborného vzdělávání areál Trutnov, Volanovská - projektová dokumentace

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032493Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby2 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Budovy, jejichž rekonstrukce je předmětem projektu, se nacházejí na adrese Volanovská čp. 243, 217 a 311, Trutnov.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, zpracování projektu interiérů, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Modernizace prostor pro vzdělávání a odbornou přípravu - Centrum odborného vzdělávání areál Trutnov, Volanovská“.
Zadavatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména požaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracovávání řešil možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou.

Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov - modernizace a rekonstrukce křídla budovy pro výuku přírodovědných předmětů - projektová dokumentace

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032492Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby495 867,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Předmětem projektu je budova Gymnázia Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování úpravy dostupné projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov - modernizace a rekonstrukce křídla budovy pro výuku přírodovědných předmětů“.
Zadavatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména požaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracovávání řešil možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody).

Aktivity SeniorPas a Rodinné pasy - část 6 - Aktivity „SeniorPas“ a „RODINNÉ PASY“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032168Organizování akcíSlužby4 260 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je: Královéhradecký kraj a okolí dle vymezení požadavků, viz Smlouva (tj. bližší specifikace místa plnění bude uvedena v dílčí smlouvě/ objednávce).

Popis veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v organizaci akcí (aktivit) v souvislosti s programem SeniorPas a programem Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji.

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031877Stavební práce Stavební práce19 300 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Nemocnice Broumov, Smetanova 91, 550 01 Broumov.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností PROXION s.r.o. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Projektová dokumentace dělí stavební práce na tři části, konkrétně na část SO-02 - Stavební úpravy části 2.NP, SO-03 - Oprava střechy a PS-01 - Zdravotnické technologie.

Transportní a sprchová lehátka a křesla pro Oblastní nemocnici Náchod

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031440Lůžka pro použití ve zdravotnictví Dodávky1 515 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace transportních lehátek a křesel pro přepravu pacientů a sprchových lůžek a křesel pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN.

Gynekologická a proktologická vyšetřovací lehátka pro Oblastní nemocnici Náchod

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031431Lůžka pro použití ve zdravotnictví Dodávky1 290 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace vyšetřovacích gynekologických lehátek a proktologického lehátka pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod ONN. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN.

Vyšetřovací lehátka pro Oblastní nemocnici Náchod

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031436Lůžka pro použití ve zdravotnictví Dodávky980 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání a instalace vyšetřovacích lehátek a lehátka pro Vojtovu metodu pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN.

Novorozenecká vyhřívaná lůžka fototerapická a resuscitační pro Oblastní nemocnici Náchod

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031435Lůžka pro použití ve zdravotnictví Dodávky4 900 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání a instalace novorozeneckých vyhřívaných lůžek včetně pasivních matrací a fototerapických lamp pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN.

Lůžka včetně matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031432Lůžka pro použití ve zdravotnictví Dodávky14 350 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace elektricky polohovatelných lůžek včetně matrací a nočních stolků pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod ONN. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN.

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka elektrozařízení lednice, mrazáky a myčky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031434Chladničky a mrazničky Dodávky2 200 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka elektrozařízení: lednice, mrazáky a myčky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek.

Aktivity SeniorPas a Rodinné pasy - část 3 a 4

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-028964Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům Služby3 379 200,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je centrum Hradce Králové dle vymezení požadavků na kontaktní místo, viz Smlouva v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Popis veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je:
Pro část 3: poskytování služeb spočívajících v provozu kontaktního místa v centru města Hradec Králové
Pro část 4: poskytování služeb spočívajících v zajištění koordinace programu SeniorPas a programu Rodinné pasy na úrovní Královéhradeckého kraje

Podrobný popis obou částí předmětu Veřejné zakázky je uveden v závazných návrzích Smluv, které tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 Zadávací dokumentace, zejména v jejich příloze č. 1.

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. etapa - dodávka vybavení - orientační systém

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026316Trvalé informační tabule Dodávky3 200 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování výrobní, realizační dokumentace orientačního systému a jeho následná dodávka a montáž do nově provedených prostor Oblastní nemocnice Náchod včetně barevných polepů/malby stěn a venkovních prostor v objektech J a K ONN, dle zpracovaného konceptu a grafického manuálu. Grafický manuál určuje RAL v jednotlivých patrech s návazností na již provedené malby, podlahy, aj.

Management ZCHÚ KHK 2020

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-010405Zemědělské službySlužby3 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je poskytování služeb v oblasti péče o zvláště chráněná území v Královéhradeckém kraji. Péče je rozdělena do dvou kategorií: kosení travních porostů a realizace a obnova značení hranic těchto území.
Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ v rámci zavedeného DNS v elektronickém nástroji.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

27-2031100257/0100
Zveřejněn 1.4.2013
27-2031110287/0100
Zveřejněn 1.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

GO + Regiontour 2020

16.1.2020 - 19.1.2020
stánek Regiontour
Festival Life! 2019
Festival sportu, tance a zábavy
8.11.2019 - 10.11.2019
stánek PAV V / 083
Urbis Smart City Fair 2019
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
5.6.2019 - 6.6.2019
stánek PAV G1 / 005
FOR BIKES 2019
10. veletrh cyklistiky
29.3.2019 - 31.3.2019
stánek 2/D11
Motosalon 2019
Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení (Praha)
28.2.2019 - 3.3.2019
stánek PAV 4 / 419
GO + Regiontour 2019
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
17.1.2019 - 20.1.2019
stánek Regiontour
Festival Life 2018
Festival sportu, tance a zábavy
9.11.2018 - 11.11.2018
stánek PAV V / 085
FOR BIKES 2018
9. veletrh cyklistiky
6.4.2018 - 8.4.2018
stánek 2/D03
GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour
Sport Life 2017
Festival sportu, tance a zábavy
10.11.2017 - 12.11.2017
stánek PAV V / 042
GO + Regiontour 2017
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19.1.2017 - 22.1.2017
stánek Regiontour
více prezentací

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 12.5.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.1.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji III
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy úsek 01, 03 a 07
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u přehrady Labská
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.4.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.2.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Do praxe bez bariér
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.9.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 21.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/300 Prkenný Důl - Žacléř - Královec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj Královéhradeckého kraje - chytře, efektivně, s prosperitou
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 2. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/326 Nový Bydžov - Bašnice, 1 etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 4. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/320 Přepychy - Záhornice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
II/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 3. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
III/5672 Horní Kostelec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/325 Velký Vřešťov - I/35, 2. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - Plačice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/325 Velký Vřešťov - I/35, 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.9.2017 - Projekt fyzicky ukončen
II/320 Třebešov - Libel
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/305 Borohrádek - hranice okr. RK - PA
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jaroměř
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/298 Ledce - Opočno, 2. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
III/28520 Vrchoviny - Krčín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 2. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/300 Dvůr Králové nad Labem, ul. Tyršova + křižovatka s II/299
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/303 Police nad Metují - Pěkov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/286 Jičín, Robousy - Valdice, přeložka
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zaměstnaný absolvent
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 26.10.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Hradec Králové
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jičín
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.8.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.7.2016 - Projekt ve fyzické realizaci
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/303 Pěkov - průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/320 Voděrady - Lično
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov, SO 102
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/298 Ledce - Opočno, 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/324 Dolní Přím - Stěžery
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.5.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.4.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 8.2.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.2.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů - SPŠ Hronov, Vrchlického
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocelova HK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky na ČLA Trutnov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zkvalitnění praktického vyučování VOŠ a SPŠ Jičín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zkvalitnění výuky technických oborů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové - rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.11.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.11.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem,
zateplení objektu na pozemku parc. č. 1639

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.10.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.10.2015 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Snížení energetické náročnosti budovy LDN - A v
nemocnici Nový Bydžov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.10.2015 - Projekt dokončen
Rozvoj digitálního planetária v Hradci Králové
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Projekt dokončen
III/30431 Křivice - Lično
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.9.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - 2. fáze
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/303 Jetřichov - Broumov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/324 Hranice okresu Nymburk - Nový Bydžov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/285 Nahořany
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/324 Prasek - křižovatka s III/32424
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Odstranění bodových závad na komunikacích
Královéhradeckého kraje

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2015 - Projekt dokončen
Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.8.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
III/28526 Rokol-Nový Hrádek-Borová, SO 103
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2015 - Projekt dokončen
III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují,
ulice Náchodská

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2015 - Projekt dokončen
III/28435 Šárovcova Lhota - Hamerský mlýn
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 28.7.2015 - Projekt dokončen
III/2997 Josefov - Rasošky
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2015 - Projekt dokončen
III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2015 - Projekt dokončen
II/501 Svatojánský Újezd - Choteč - Lužany -
Špice

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2015 - Projekt dokončen
III/03525 Kamenice
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 22.6.2015 - Projekt dokončen
III/32412 Nepolisy, ul. Luková
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 8.6.2015 - Projekt dokončen
II/299 Dvůr Králové - rekonstrukce ul. Hradecká
2. etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 8.6.2015 - Projekt dokončen
Stavební úpravy Galerie moderního umění
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 21.5.2015 - Projekt dokončen
III/32749 Chomutice - Domoslavice
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce historické budovy bývalého Ústavu
hluchoněmých

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.3.2015 - Projekt dokončen
Přístrojové vybavení nemocnic
Královéhradeckého kraje

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.1.2015 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budovy LDN - B v
nemocnici Nový Bydžov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní
zdravotní služby v Jičíně

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Projekt dokončen
Zateplení hlavni budovy v areálu Nemocnice
Rychnov nad Kněžnou

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Projekt dokončen
Příprava KHK na programové období 2014 - 2020
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2014 - Projekt dokončen
Dostavba Dětského centra Dvůr Králové nad
Labem

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2014 - Projekt dokončen
II/300 Dachovy - Miletín
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 17.12.2014 - Projekt dokončen
III/30322 Pěkov - Lachov
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2014 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje cestovního ruchu v
Královéhradeckém kraji

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2014 - Projekt dokončen
II/304 hranice okresů TU-RK, část 2.
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budovy patologie v
oblastní nemocnici Náchod a.s.

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
II/252 Temný Důl - Pomezní boudy - stabilizace
skalních svahů - úsek 04 Pod Jedničkou a 06
Úvoz

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2014 - Projekt dokončen
IV. projekt vytváření území soustavy NATURA
2000 v Královéhradeckém kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 16.10.2014 - Projekt dokončen
II/317 Borohrádek - Čermná nad Orlicí, 3. etapa
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 22.9.2014 - Projekt dokončen
II/297 Čistá - Černý Důl - Svoboda nad Úpou, 3.
etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 22.9.2014 - Projekt dokončen
II/281 Dolní Bousov - Sobotka
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.9.2014 - Projekt dokončen
II/308 Hradec Králové - Slatina, 1. etapa
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.9.2014 - Projekt dokončen
II/304 Velká Jesenice - průtah
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2014 - Projekt dokončen
II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov včetně mostu
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2014 - Projekt dokončen
II/303 Police n/Met. - Bukovice - rekonstrukce
silnice

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2014 - Projekt dokončen
II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce
opěrných zdí, 2. etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2014 - Projekt dokončen
Služby sociální prevence v Královéhradeckém
kraji III

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt v realizaci
II/252 Temný Důl - Pomezní boudy - stabilizace
skalních svahů

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2014 - Projekt dokončen
II/300 Dvůr Králové nad Labem
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2014 - Projekt dokončen
II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2014 - Projekt dokončen
II / 295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn - stabilizace
skalních svahů

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2014 - Projekt dokončen
II. projekt vytváření území soustavy NATURA
2000 v Královéhradeckém kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2014 - Projekt dokončen
Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici
Jičín a.s. - nemocnice Jičín

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.5.2014 - Projekt dokončen
Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici
Jičín a.s. - nemocnice Nový Bydžov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.4.2014 - Projekt dokončen
Jednotný ekonomický informační systém
Královéhradeckého kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2014 - Projekt dokončen
Podpora činnosti orgánu sociálně-právní ochrany
dětí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.2.2014 - Projekt dokončen
III. projekt vytváření území soustavy NATURA
2000 v Královéhradeckém kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 6.11.2013 - Projekt dokončen
Skalní sesuv podél silniční komunikace II / 309 na
okraji obce Kounov

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.9.2013 - Projekt dokončen
10 let česko-polské spolupráce
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2013 - Projekt dokončen
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v
Královéhradeckém kraji IV

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.9.2013 - Projekt dokončen
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Královéhradeckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.8.2013 - Projekt dokončen
III/2812 Roveň - stabilizace skalního svahu
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.7.2013 - Projekt dokončen
Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 15.5.2013 - Projekt dokončen
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v
Královéhradeckém kraji III

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.3.2013 - Projekt dokončen
Transformace Barevných domků Hajnice - nákup
a úpravy objektu v lokalitě Trutnov

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2013 - Projekt dokončen
Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti
práce a sociálních věcí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.12.2012 - Projekt dokončen
Transformace Barevných domků Hajnice -
rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Král. -
Plotiště n/L

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.10.2012 - Projekt dokončen
Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených
lokalit v Královéhradeckém kraji III

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2012 - Projekt dokončen
II/308 Hradec Králové - Slatina, 2. etapa
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2012 - Projekt dokončen
II/297 Čistá - Černý Důl - Svoboda nad Úpou, 2.
etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2012 - Projekt dokončen
III/3193 Peklo - Roveň
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2012 - Projekt dokončen
Transformace Barevných domků Hajnice - nákup
a úpravy objektu v lokalitě Dvůr Králové nad
Labem

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2012 - Projekt dokončen
II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5-25,5
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt dokončen
II/317 Borohrádek - Čermná nad Orlicí, 2. etapa
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt dokončen
II/567 Rtyně v Podkrkonoší, průtah 2. etapa
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt dokončen
II/280 Cholenice - Žlunice
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt dokončen
II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt dokončen
III/28526 Rokol - Nový Hrádek - Borová, 1.
etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt dokončen
III/2956 Vrchlabí - Strážné, 2. etapa
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4.
etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2012 - Projekt dokončen
Zateplení budov SUPŠ HNN
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.9.2012 - Projekt dokončen
Transformace Barevných domků Hajnice - nákup
a úpravy objektu v lokalitě Náchod

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.9.2012 - Projekt dokončen
Transformace ÚSP pro tělesně postižené v
Hořicích v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě
Hořice

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.9.2012 - Projekt dokončen
Služby sociální prevence v Královéhradeckém
kraji II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.9.2012 - Projekt v realizaci
Publicita a informovanost o GG OP VK
Královéhradeckého kraje II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.8.2012 - Projekt dokončen
Podpora tvorby a přípravy projektů GG OP VK -
Královéhradecký kraj II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.8.2012 - Projekt dokončen
Administrace GG OP VK v Královéhradeckém
kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.8.2012 - Projekt dokončen
Schengenský prostor po 5 letech
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 8.6.2012 - Projekt dokončen
Strategie integrované spolupráce česko-polského
příhraničí

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2012 - Projekt dokončen
Brána k sousedům
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 9.12.2011 - Projekt dokončen
Digitální planetárium v Hradci Králové
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Projekt dokončen
Operační středisko Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.11.2011 - Projekt dokončen
Zateplení budov v areálu oblastní nemocnice
Trutnov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.10.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky
vzdělávacích kurzů Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.8.2011 - Projekt dokončen
Vytvoření podmínek pro výuku nového
studijního zaměření veterinární technik laborant

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ,
MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 11.7.2011 - Projekt dokončen
Centrum odborného vzdělávání pro
elektrotechnický a strojírenský průmysl

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 21.6.2011 - Projekt dokončen
III. Digitalizace a ukládání
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2011 - Projekt dokončen
II. Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP
Královéhradeckého kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2011 - Projekt dokončen
I. a VI. Technologické centrum a elektronická
spisová služba Královéhradeckého kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2011 - Projekt dokončen
Realizace Regionální inovační strategie
Královéhradeckého kraje

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 8.6.2011 - Projekt dokončen
V. Datové sklady a nástroje BI
Královéhradeckého kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.5.2011 - Projekt dokončen
IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.5.2011 - Projekt dokončen
Podpora praktické výuky technických oborů na
střední škole - SPŠ Trutnov

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.5.2011 - Projekt dokončen
Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější
technologie obrábění dřeva

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 14.4.2011 - Projekt dokončen
Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého
kraje jako celku II

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 4.2.2011 - Projekt dokončen
Zateplení budov ÚSP Hajnice
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.1.2011 - Projekt dokončen
Archeopark pravěku ve Všestarech
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 19.1.2011 - Projekt dokončen
Hodnocení projektů v rámci GG OP VK
Královéhradeckého kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2010 - Projekt dokončen
III/28522 Nové Město nad Metují, rekonstrukce
opěrné zdi včetně komunikace

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
II/284 Brdík - Tetín - Vidoň
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
III/3193 Roveň - Rychnov nad Kněžnou
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
III/32419 Nový Bydžov, průtah
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
III/31810 Lupenice - Tutleky, RŽK
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce
opěrných zdí

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
II/297 Čistá - Černý Důl - Svoboda nad Úpou, 1.
etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 3.
etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
II/308 HK - Černilov, RŽK
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
II/308 Králova Lhota, 2. etapa
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
II/317 Borohrádek - Čermná nad Orlicí, 1. etapa
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
Podpora rovných příležitostí žen a mužů a
slaďování pracovního a rodinného života na
Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.11.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních
služeb na území Královéhradeckého kraje IV

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.10.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v
Královéhradeckém kraji II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.9.2010 - Projekt dokončen
Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených
lokalit v Královéhradeckém kraji II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.9.2010 - Projekt dokončen
Modernizace přístupových komunikací k
hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách
- Lewin Kłodzki

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 14.7.2010 - Projekt dokončen
Smart kraj = smart region
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 20.5.2010 - Projekt dokončen
I. projekt vytváření území soustavy NATURA
2000 v Královéhradeckém kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Projekt dokončen
Centrum odborného vzdělávání pro automobilový
průmysl a dopravu

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.4.2010 - Projekt dokončen
Centrum odborného vzdělávání v lesnictví
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.4.2010 - Projekt dokončen
Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.4.2010 - Projekt dokončen
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a
OZE

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.4.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v eGON Centru Královéhradeckého
kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.2.2010 - Projekt dokončen
Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a
zlepšováním řídících procesů ve školách
Královéhradeckého kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Projekt dokončen
Modernizace přístupových komunikací k hraničním
přechodům Broumovského výběžku

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 21.10.2009 - Projekt dokončen
Česko-polský inovační portál
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 7.9.2009 - Projekt dokončen
III/28421 Vidochov - Stupná - Bělá u Pecky
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
II/284 Nová Paka - Štikov - Bělá u Pecky
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
II/304 hranice okresů TU - RK, část 1
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
II/324 Nechanice - Lubno, průtah
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a
školských zařízení Královéhradeckého kraje -
Model profesního vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.7.2009 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 2.
etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Projekt dokončen
III/3089 Libřice - Smiřice, rekonstrukce
komunikace

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Projekt dokončen
Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého
kraje jako celku

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.4.2009 - Projekt dokončen
Regionální inovační strategie Královéhradeckého
kraje

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.4.2009 - Projekt dokončen
Administrace globálních grantů OP VK v
Královéhradeckém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených
lokalit v Královéhradeckém kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2009 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady pro
Královéhradecký kraj

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2008 - Projekt dokončen
Technické zajištění administrace GG OP VK na
území Královéhradeckého kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.12.2008 - Projekt dokončen
Hodnocení projektů v rámci GG OP VK
Královéhradeckého kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.12.2008 - Projekt dokončen
Technická pomoc pro Královéhradecký kraj -
OPPS ČR-PR 2007-2013

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 5.11.2008 - Projekt dokončen
Služby sociální prevence v Královéhradeckém
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.9.2008 - Projekt dokončen
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních
služeb na území Královéhradeckého kraje III.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.9.2008 - Projekt dokončen
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v
Královéhradeckém kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.9.2008 - Projekt dokončen
Publicita a informovanost o GG OP VK
Královéhradeckého kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Podpora tvorby a přípravy projektů GG OP
VK-Královéhradecký kraj

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.9.2008 - Projekt dokončen
Přeložka silnice III/3012 - Úpice
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a RŽK silnice II/303 - část 2.
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce silnice III/2956 Vrchlabí-Lánov
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Modernizace silnice III/32419
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/308 - Králova Lhota
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/316
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/295 Rekonstrukce regul. zdi U Velvety
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/295 Vrchlabí reg. zeď OP-22, "B 1"
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Silnice II/324 Dolní Přím
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2008 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt jídelny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt č.p. 493
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt ZZS
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství a laboratoří OLMI oblastní nemocnice Trutnov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5. 1 a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5. 1 b Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt ZZS
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt č.p. 493
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/303 Velké Poříčí - Hronov, 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 2. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
Právní forma: Kraj a hl. město Praha
Datová schránka: gcgbp3q

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KRAJSKÝ ÚŘAD-KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: posta@kr-kralovehradecky.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Tuto firmu pravidelně ověřujeme