Zborovská 81/11
Smíchov
Praha
150 00 Praha 5
navigovat

Kontakty

Provozní doba  

PO 08:00-11:30 12:00-16:00 hod.
ÚT 08:00-11:30 12:00-14:00 hod.
ST 08:00-11:30 12:00-16:00 hod.
ČT 08:00-11:30 12:00-14:00 hod.
PÁ 08:00-11:30 12:00-14:00 hod.
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Činnosti firmy  

  • správa a údržba silnic

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2016-638847629632zakazky.kr-stredocesky.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

II/611 x II/329 Poděbrady - Přední Lhota

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041971Práce na opravě silnic Stavební práce23 735 263,40 Kč
detail VZ

Místo plnění: silnice II/911 a II/329, Středočeský kraj

Popis veřejné zakázky

úprava stávající stykové křižovatky na okružní

II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039358Práce na opravě silnic Stavební práce171 803 200,63 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místo plnění veřejné zakázky je silnice II/608 mezi km 20 a 22,2 spojující obce Nové Ouholice a Nová Ves

Popis veřejné zakázky

předmětem je oprava silnice II/608 psojující obce Nové Ouholice a NOvá ves

Informační systém pro údržbu komunikací

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038018Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávky7 694 400,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Středočeský kraj

Popis veřejné zakázky

dodávka informačního systému pro plánování, podporu řízení a automatické vyhodnocování plánu údržby komunikací

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukcesilnice - zbývající úsek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034839Práce na opravě silnic Stavební práce155 350 978,12 Kč
detail VZ

Místo plnění: silnice II/605 a III/2365

Popis veřejné zakázky

oprava na silnici II/605 a III/2365, součástí realizace budou i 3 okružní křižovatky a rekonstrukce opěrné zdi podél potoka

Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031513Práce na opravě silnic Stavební práce14 447 589,04 Kč
detail VZ

Místo plnění: kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně

Popis veřejné zakázky

kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031307Práce na opravě silnic Stavební práce93 555 670,77 Kč
detail VZ

Místo plnění: most ev.č.110-008 na silnici č. II/110 přes řeku Sázavu ve městě Sázava, okres Benešov

Popis veřejné zakázky


Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostního objektu ev.č. 110-008, výstavba provizorního přemostění a výstavba mostu nového ev.č. 110-008. Jedná se o čtyřpolový most z předpjatých nosníků I73. Most je kolmý. Délka přemostění 106,7m. Nosníky jsou uloženy na ocelová ložiska. Opěry i pilíře jsou ze železového betonu a jsou pravděpodobně založeny plošně. Most nejeví známky sedání. Nosnou konstrukci tvoří devět nosníků I73. Stavební výška mostu je 1,45m. Délka nosné konstrukce je asi 108m.

Rámcová smlouva k zajištění komplexních technických softwarových služeb včetně dodávek hardware a software

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027861Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Služby7 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: jednotlivá cestmistrovství zadavatele, Středočeský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních technických softwarových služeb včetně dodávek hardware a software. Jedná se zejména o údržbu systémového technického a programového vybavení (instalace, reinstalace, konfigurace a další potřebná systémová údržba) - stanice, tiskárny. Dále údržba serverů, síťových prostředků, programového vybavení serverů, zálohování, instalace nového počítače/notebooku, instalace operačního systému starších počítačů.

II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-021297Práce na opravě silnic Stavební práce112 290 243,48 Kč
detail VZ

Místo plnění: silnice II/331 v úseku provozního staničení km 13,943 - 18,470, k.ú. obce Borek a Města Stará Boleslav, Středočeský kraj.

Popis veřejné zakázky

Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí. Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice, doplnění autobusových zastávek včetně přístupového chodníku, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení, přechodné a trvalé dopravní značení.

Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji zadávaných KSÚS

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-019702Architektonické služby a stavební dozorSlužby95 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Středočeský kraj

Popis veřejné zakázky

Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji včetně související technické pomoci (dále jen „Rámcová dohoda“); zmiňuje-li se v této zadávací dokumentaci Rámcová dohoda , míní se tím Rámcová dohoda včetně veškerých jejích příloh, zejména obchodních podmínek a jejích příloh), a to s 5 (pěti) dodavateli na dobu 4 let. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků

III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-012135Práce na opravě silnic Stavební práce57 801 928,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem akce jsou údržbové práce na silnici III/0311 a to v celé délce její trasy od křižovatky na silnici III/6031 v Pyšelích až do místní části Zaječice a dále na silnici III/0312 a to opět v celé její délce trasy od křižovatky se silnicí III/0311 v Zaječicích až po průsečnou křižovatku na silnici III/6031 a III/3352 před nadjezdem trasy silnice I/3 na MÚK Senohraby. Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnova propustků, případná výšková rektifikace a výměna obrubníků v zastavěném území, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou. Stavba bude převážně realizována v nezastavěném území, mimo krátký úsek v zastavěném území Pyšely a celý průjezdní úsek trasy v obci Zaječice. Celková délka úpravy je 4.620,38 m.

III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-007403Práce na opravě silnic Stavební práce57 981 290,91 Kč
detail VZ

Místo plnění: Silnice ve Středočeském kraji: silnice III/0311 v km 0,01075 – 2,37300 km, silnice III/0312 v km 0,83637 – 2,26226 km, silnice III/0312 v km 0,00413 – 0,83637 km.

Popis veřejné zakázky

Předmětem akce jsou údržbové práce na silnici III/0311 a to v celé délce její trasy od křižovatky na silnici III/6031 v Pyšelích až do místní části Zaječice a dále na silnici III/0312 a to opět v celé její délce trasy od křižovatky se silnicí III/0311 v Zaječicích až po průsečnou křižovatku na silnici III/6031 a III/3352 před nadjezdem trasy silnice I/3 na MÚK Senohraby. Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnova propustků, případná výšková rektifikace a výměna obrubníků v zastavěném území, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou. Stavba bude převážně realizována v nezastavěném území, mimo krátký úsek v zastavěném území Pyšely a celý průjezdní úsek trasy v obci Zaječice. Celková délka úpravy je 4.620,38 m.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

7730161/0100
Zveřejněn 1.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa - úsek č. 7, 8, 9.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa - úsek č. 3, 4, 5, 6.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.5.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa - úsek č. 1 + úsek č. 2
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Obnova alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje p.o., cestmistrovství Bělá pod Bezdězem
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 28.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/112, Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/272 Starý Vestec, přeložka silnice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 31.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/114, Neveklov - I/3
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/114, most Živohošť - Neveklov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 28.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/101 Unhošť - Červený Újezd
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.10.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/112 Domašín - Zdislavice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/112 Jemniště - Domašín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 14.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Souvislá obnova vybraných alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje, p.o.
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 7.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 894 v ul. Klejnarská, Kolín
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/105 Počepice most ev. č. 105-029
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 14.6.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, část obchvat Zápy
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.3.2014 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/272 Jiřice - úprava nehodového místa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Okružní křižovatka u areálu T-Sport Modletice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/110 Benešov - dopravní opatření u nádraží + prodloužení
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/272 Lysá nad Labem, průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - II. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce, etapa VII.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/335 Stříbrná Skalice, průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Revitalizace zeleně v cestmistrovství Zásmuky a Beroun
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/329 x II/611 Poděbrady - Přední Lhota, okružní křižovatka
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: a6ejgmx

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Více než 40.000 firem má otevřeno i v sobotu