Sokolská 581
Nový Hradec Králové
Hradec Králové
500 03 Hradec Králové 3
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

 • 495 831 111 - spojovatelka
 • 495 832 350 - ředitel
 • 495 832 625 - ekonomický náměstek
 • 495 514 515 - porucha telefonní ústředny
 • 495 832 324 - sekretariát
 • 495 832 414 - obchodní náměstek
 • 495 832 100
 • fnhk@fnhk.cz

Ordinační hodiny  

nonstop

Kontaktní osoby

 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. - ředitel
 • Ing. Jitka Šmehlíková - ekonomický náměstek
 • Ing. Michal Filip - obchodní náměstek
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ - Na Okrouhlíku 1681/28, Pražské Předměstí, Hradec Králové  (Pobočka)
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ - Nezvalova 265/15, Hradec Králové  (Pobočka)
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ-NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA - Sokolská 581, Nový Hradec Králové, Hradec Králové  (Pobočka)
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ-PSYCHIATRICKÁ KLINIKA - Vaňhalova 224, Nechanice  (Pobočka)

Činnosti firmy  

 • nemocnice
 • oddělení
 • patologie
 • anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • klinika infekčních nemocí, ...
 • interna
 • hemodialyzační středisko
 • chirurgie
 • klinika nemocí kožních a pohlavních
 • onkologie
 • radioterapie
 • neurologie
 • oční klinika
 • nukleární laboratoř
 • ústav klinické mikrobiologie
 • ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • plicní oddělení
 • klinika gynekologie a porodnictví
 • psychiatrie
 • ústav klinické imunologie a alergologie

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-003593Z2018-003593nen.nipez.cz
F2012-37685560050131www.egordion.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Cytostatika I.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-046177AntineoplastikaDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, 500 05

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky cytostatik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem pertuzumabu a trastuzumabu emtansinu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-046132AntineoplastikaDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, 500 05

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem pertuzumabu a trastuzumabu emtansinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem inzulinů a antidiabetik

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-045657InsulinDodávky15 837 139,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem inzulinů a antidiabetik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-045190Diagnostické přístroje Dodávky21 758 600,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření (vyjma dodávek primární protilátky) včetně zapůjčení barvicích automatů pro imunohistochemickou laboratoř v počtu, jež zajistí běžnou denní potřebu laboratoře. Pokud je pro zajištění imunohistochemických nebo in situ hybridizačních vyšetření v rámci fáze zhotovení a vyhodnocení vzorku potřebné i jiné vybavení (nad rámec barvícího automatu), musí být toto rovněž součástí podané nabídky a následné zápůjčky (netýká se vybavení nezbytného po přípravu vzorku před „vložením“ do automatu).

Léčivé přípravky ATC skupiny L04AA* s obsahem belimumabu, mykofenolát mofetilu a sirolimu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043277Imunosupresiva Dodávky7 572 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny L04AA* s obsahem belimumabu, mykofenolát mofetilu a sirolimu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Zápůjčka resterilizovatelného bateriového motorizovaného stapleru, nebo postupná dodávka jednorázových bateriových motorizovaných staplerů včetně dodávek spotřebního materiálu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-042630Přístroje a nástroje pro operační sály Dodávky8 830 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek spotřebního materiálu a bezplatné zapůjčení 2 ks resterilizovatelných bateriových motorizovaných staplerů, nebo dodávka jednorázových bateriových motorizovaných staplerů dle potřeb zadavetele pro Oddělení centrálních sálů a sterilizaci Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to po dobu 48 měsíců.

Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro oční kliniku

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038610Zdravotnické sadyDodávky10 167 982,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro oční kliniku, které slouží pro zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem přírodního plicního surfaktantu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-042325Léčivé přípravky pro respirační systém Dodávky4 187 326,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem přírodního plicního surfaktantu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem immunoglobulinum humanum normale

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041889Imunoglobuliny Dodávky53 058 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Transfuzní oddělení a Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové.

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem normálního lidského imunoglobulinu pro intravaskulární aplikaci po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem lokálních anestetik

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041890Anestetika Dodávky7 456 640,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem lokálních anestetik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro neurochirurgii a radiologii

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036051Zdravotnické sadyDodávky5 649 219,60 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních a zákrokových setů pro neurochirurgii a radiologii, které slouží k zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem cetuximabu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041041AntineoplastikaDodávky35 994 002,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem cetuximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem glukokortikoidů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041103Kortikosteroidy pro systémové použitíDodávky15 917 334,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky glukokortikoidů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

FN HRADEC KRÁLOVÉ - REKONSTRUKCE BUDOV A PROVOZŮ LABORATORNÍCH OBORŮ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041033Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby8 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové, projektové činnosti a inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s rekonstrukcí budov a provozů laboratorních oborů v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.

LP s obsahem enzalutamidu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040645Endokrinní terapie Dodávky65 364 368,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 584, 500 05, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem enzalutamidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem ixazomibu, alektinibu, lenvatinibu, venetoclaxu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040220AntineoplastikaDodávky48 935 530,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ixazomibu, alektinibu, lenvatinibu, venetoclaxu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem anagrelidu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040221AntineoplastikaDodávky11 659 447,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem anagrelidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Přístroj ke zprůchodnění cév na srdci včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručních činností

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040219Přístroje pro operační sályDodávky3 450 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. Interní kardioangiologická klinika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup přístroje ke zprůchodnění cév na srdci, včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu, který je určen pro I. Interní kardioangiologickou kliniku, FN Hradec Králové.

Léčivé přípravky s obsahem somatropinu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039495Hormony hypofýzy a hypotalamu a jejich analogy Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, 500 05

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem somatropinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

2 ks rekuperátorů krve včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručních činností

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033345Jednotka pro mimotělní oběhDodávky3 540 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks rekuperátorů krve, včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu, které jsou určeny pro Oddělení centrálních sálů a sterilizace, FN Hradec Králové.

Léčivé přípravky s obsahem bortezomibu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038065AntineoplastikaDodávky3 427 452,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem bortezomibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Zavedení dynamického nákupního systému pro dodávky osobních ochranných pomůcek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038085Ochranné a bezpečnostní oděvyDodávky437 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky osobních ochranných pomůcek pro Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Altepláza

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037121Antitrombotika Dodávky25 606 652,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové a Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem alteplázy po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.

Diskové pole pro FNHK 2020

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036620Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)Dodávky17 355 371,90 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, implementace a servisní podpora dvou diskových polí splňujících minimálně parametry a podmínky uvedené v zadávacích podmínkách.
Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění servisu po dobu 5 let na dodaný předmět plnění.

Léčivé přípravky s obsahem heparinum natricum

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031756Antitrombotika Dodávky10 037 160,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem heparinum natricum po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Obuv pro personál FNHK

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032766Obuv Dodávky8 472 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, sklad MTZ, budova č. 31

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky obuvi po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem norepinefrinu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031411Kardiaka Dodávky12 748 295,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem norepinefrinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Jednorázové ochranné prostředky II.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036641Ochranné a bezpečnostní oděvyDodávky12 660 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: FN Hradec Králové, FN Olomouc

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je jednorázová dodávka jednorázových ochranných prostředků dle požadavků účastníků společného zadávání uvedených v zadávací dokumentaci

Léčivé přípravky s obsahem rituximabu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026759AntineoplastikaDodávky38 856 845,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem rituximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Obměna izolátorových boxů pro aseptickou přípravu a manipulaci s cytostatiky a následné poskytování záručního a pozáručního servisu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030649Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) Dodávky4 510 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby farmaceutických přípravků - především cytostatik, připravovaných v podtlakových aseptických prostorách s laminárním prouděním, s odtahem mimo budovu, s třídou čistoty A dle standardů GMP (laminární proudění) a ISO 5 dle EN 14644. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění případných souvisejících stavebních a dalších úprav (dodávka „na klíč“) provedených tak, aby byla minimalizována odstávka pracoviště. Součástí předmětu plnění je také provedení validací boxů a čistých prostor v oddělení přípravy cytostatik a následné provádění záručního a pozáručního servisu po dobu neurčitou.

Antihemorhagika II

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026189Antihemorrhagika Dodávky73 257 217,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky antihemorhagik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky ATC skupiny L01X* s obsahem eribulinu, olaparibu, lorlatinibu a abemaciclibu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-018258AntineoplastikaDodávky21 739 880,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny L01X* s obsahem eribulinu, olaparibu, lorlatinibu a abemaciclibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Léčivé přípravky s obsahem antivirotik 062020

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022894Antivirotika pro systémové použití Dodávky45 984 883,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antivirotik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

FN HRADEC KRÁLOVÉ - MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022382Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužby61 950 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s revitalizací a modernizací nemocnice za provozu, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Jednorázové inkontinenční pomůcky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-016283Sady pro inkontinenciDodávky8 918 116,56 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových inkontinenčních pomůcek dle aktuální potřeby FNHK, a to na období 4 let.

LP s obsahem biosimilárního rituximabu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-018325AntineoplastikaDodávky84 043 507,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem biosimilárního rituximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Zavedení dynamického nákupního systému pro průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-023400Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péčiDodávky1 185 654 340,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky speciálního zdravotnického materiálu pro jednotlivá pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Počítače a monitory pro FNHK 2017

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-004528Osobní počítačeDodávky5 800 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 druhů počítačů, jednoho druhu notebooku a jednoho druhu LCD monitoru dle uvedené specifikace.

NEXT LEVEL - ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ DVOUFÁZOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-006387Architektonická řešení Služby104 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem soutěže je architektonické řešení modernizovaných Chirurgických odboru spočívající v novostavbě objektu Chirurgických oboru mezi ulici Nemocnice a Bedrnovým pavilonem a následovná rekonstrukce Bedrnova pavilonu. A to tak aby byla zajištěna funkčnost chirurgických oboru Emergenci centra, pavilon číslo 50 a nového pavilonu číslo 10 po celou dobu výstavby a rekonstrukce.

Léčivé přípravky s obsahem glukokortikoidů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-006491Kortikosteroidy pro systémové použitíDodávky8 753 354,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem glukokortikoidů po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

FN Hradec Králové – Endoskopie

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-011122EndoskopyDodávky5 165 289,12 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 7 kusů nových endoskopických zdravotnických prostředků vč. zajištění pozáručního servisu a zpětného odběru stávajícího zařízení.

Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky tacrolimus

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-012528Imunosupresiva Dodávky18 758 570,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Léčivé přípravky pro léčbu roztroušené sklerózy ATC skupiny L03AB*

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-018343Léčivé přípravky pro centrální nervový systémDodávky232 272 450,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu roztroušené sklerózy ATC skupiny L03AB* po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Ložní prádlo

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-012505Ložní prádlo Dodávky4 600 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ložního prádla po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Stavební příprava pro lineární urychlovač III

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-023930Stavební práce Stavební práce52 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je přístavba objektu č. 23 – Pavilonu profesora Bašteckého pro umístění lineárního urychlovače III a vytvoření zázemí pro jeho provoz a pro pacienty a personál.

FN Hradec Králové - Endoskopie

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-016993Endoskopie, endochirurgické přístrojeDodávky5 838 016,53 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové - II. interní klinika

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka endoskopických zdravotnických prostředků a souvisejícího příslušenství vč. zajištění pozáručního servisu a zpětného odběru stávajícího zařízení.

Léčivé přípravky ATC skupiny L03AB* II

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-031061Léčivé přípravky pro centrální nervový systémDodávky130 786 985,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny L03AB* po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Obnova infuzní techniky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-020887Infúzní čerpadla Dodávky32 512 470,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Postupná náhrada (po dobu 6 let) vyřazovaných infuzních pump a lineárních dávkovačů novými zdravotnickými prostředky, včetně jejich pozáručního servisu a včetně zpětného odběru původního zařízení pro klinická pracoviště FN Hradec Králové.

FN Hradec Králové - Endoskopie

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-023248Endoskopie, endochirurgické přístrojeDodávky6 585 950,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup 8 kusů endoskopický přístrojů pro vybrané kliniky FN Hradec Králové.

Externí dohled IT projektu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-035226Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Služby4 628 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služby odborné konzultace a dohledu IT projektu pořizovaného informačního systému. Dodavatel služby bude zodpovědný zejména za vedení a odborný dohled nad implementací a za akceptaci projektu.Zadavatel předpokládá spolupráci na definici parametrů budoucího systému včetně jejich odsouhlasení a konzultace podmínek zadávacího řízení. Zadavatel požaduje, aby dodavatel služby garantoval zastupitelnost osob podílejících se na plnění zakázky. Služby zahrnují i součinnost dodavatele služeb při auditech a inspekcích a veškeré administrativní náklady (těmito náklady se myslí např. cestovné, parkovné, náklady na telefony, kopírování, poštovné aj.) spojené s implementačním dohledem.

Artroskopická sestava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-031939Endoskopie, endochirurgické přístrojeDodávky9 760 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Operační sál ortopedické kliniky

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy nových, nepoužitých a nerepasovaných zdravotnických prostředků a zařízení včetně jejich příslušenství. Předmětem VZ jsou také dodávky unikátního spotřebního materiálu a zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou.

Antivirotika

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-026046Antivirotika pro systémové použití Dodávky49 254 185,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ze skupiny antivirotik po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Modernizace IT FN HK v návaznosti na eHealth

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-017033Zdravotnické informační systémyDodávky130 644 628,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vytvoření IS, který umožní efektivní komunikaci a přenos informací v rámci nemocnice a mimo ní, čímž dojde ke značnému zefektivnění sdílení a zpracování dat. V rámci této veřejné zakázky budou vytvořeny technické prostředky pro zabezpečenou komunikaci s dalšími zdravotnickými zařízeními, lékaři a pacienty. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění maintenance a podpory po dobu neurčitou.

Ochranné obličejové masky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-017282Ochranné obličejové maskyDodávky3 435 516,20 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých jednorázových ochranných obličejových masek pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Profesionální prací systém – dodávky pracích prostředků

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-025698Prací prostředky Dodávky4 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, budova Prádelny č. 31

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a chemického systému praní prádla pro dvě tunelové pračky a tři prokládací prací stroje dle potřeb zadavatele, splňujícího požadavky kvality opakovaně praného zdravotnického a nezdravotnického prádla a požadavky na vypouštění odpadních vod z prádelny do veřejné kanalizace.

Léčivé přípravky ATC skupiny L01CD*

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-026941AntineoplastikaDodávky19 117 100,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny L01CD* po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Videoendoskopická věž pro experimentální účely

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-031816Endoskopie, endochirurgické přístrojeDodávky2 776 659,50 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopické věže pro gastrointestinální endoskopii a souvisejícího příslušenství pro podporu výzkumných aktivit II. interní gastroenterologická kliniky FN Hradec Králové. Součástí předmětu plnění je i zajištění pozáručního servisu.

Kapalinový chromatograf

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-016876ChromatografyDodávky3 605 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky pro část 1 je:
dodávka 1 kusu kapalinového chromatografu, pro identifikaci nových látek a studium farmakokinetiky léčiv včetně pozáručního servisu na dobu neurčitou pro Centrum biomedicínského výzkumu FN Hradec Králové.

Předmětem veřejné zakázky pro část 2 je:
dodávka 1 kusu kapalinového chromatografu s detektorem diodového pole a fluorescenčním detektorem, pro provádění kvantitativní analýzy léčiv v biologických materiálech pro účely terapeutického monitorování a pro účely řešení analýz při řešení výzkumných projektů včetně pozáručního servisu na dobu neurčitou a zpětného odběru původního zařízení pro Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové.

Analoga GnRH

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-006240Léčivé přípravky pro urogenitální systém a hormony Dodávky4 953 590,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky analog GnRH po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Počítače a monitory pro FNHK 2018 vč. pracovních stanic pro modernizaci IT FN HK

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-026662Osobní počítačeDodávky24 793 388,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 6 druhů počítačů, jednoho druhu notebooku a jednoho druhu LCD monitoru dle uvedené specifikace.

Léčivé přípravky s obsahem tamsulosinu v kombinaci

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-015214Léčivé přípravky pro urogenitální systém a hormony Dodávky5 560 875,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tamsulosinu v kombinaci po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Lůžka

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019661Nemocniční lůžka Dodávky20 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardních elektricky stavitelných lůžek, standardních elektricky stavitelných lůžek s pohonem 5. kolečka, resuscitačních lůžek, lůžek pro vyšší intenzivní péči a lůžek pro nižší intenzivní péči, a to vč. stolků. Předmětem veřejné zakázky je zároveň zajištění pozáručního servisu na dodávaná lůžka.

Inkontinentní sady

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-022760Sady pro inkontinenciDodávky4 188 914,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna – Oddělení zdravotnického materiálu, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka inkontinentních sad pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to po dobu 2 let.

Kochleární implantáty včetně příslušenství

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-037714Kochleární implantát Dodávky9 313 038,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kochleárních implantátů včetně příslušenství pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 2 let formou konsignačního skladu.

FN HRADEC KRÁLOVÉ – STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ OBNOVY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-001291Myčky nádobí jiné než pro domácnostDodávky18 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace myčky nádobí včetně navazujících stavebních prací a dále bourací a stavební práce ve stávající jídelně zadavatele, jejichž výsledkem bude zvýšení kapacity jídelny.

Léčivé přípravky s obsahem antivirotik

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-004929Antivirotika pro systémové použití Dodávky52 741 531,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antivirotik po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Nábytek pro Transfuzní oddělení

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-008438Různý nábytek a vybavení Dodávky2 350 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Transfuzní oddělení

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nábytku pro Transfuzní oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

PET/CT a SPECT/CT včetně pozáručního servisu, stavebních úprav a zpětného odběru

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-012279Scintigrafické přístroje Dodávky100 030 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2021), dodávka PET/CT včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2022) a spotřební materiál a dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2023). Dále zajištění pozáručního servisu po dobu neurčitou a všech souvisejících stavebních úprav. Zajištění demontáže a zpětného odběru původního zařízení.

Přístroj pro dechové testy včetně spotřebního materiálu a pozáručního servisu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-011394Biochemické analyzátoryDodávky2 240 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje pro dechové testy, včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu, který je určen pro Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové.

Obnova parního kotle včetně pozáručních činností

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-019320Parní kotleDodávky6 055 123,97 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázka je dodávka parního kotle s kouřovodem a spalinovou komorou pro Odbor energetiky a odpadového hospodářství FN Hradec Králové. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také demontáž, vystěhování současného obnovovaného parního kotle (8 t/h) na travnatou plochu před budovu kotelny a dále zajištění pozáručního servisu a ostatních činností uvedených v kupní smlouvě, a to na dobu neurčitou.

Monitorovací systémy včetně pozáručního servisu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-020703Monitory Dodávky7 851 239,67 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky monitorovacích systémů vč. zajištění pozáručního servisu.

Medicinální a technické plyny

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-021920PlynyDodávky44 600 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění pro část 1 této veřejné zakázky je dále pronájem manipulačního kontejneru na tekutý dusík a zajištění servisu. Předmětem plnění pro část 2 je zároveň pronájem tlakových lahví.

Oděvy pro zdravotnický personál a oděvy pro pacienty - Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-020631Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky Dodávky10 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky oděvů pro zdravotnický personál a oděvů pro pacienty po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Ostatní CPV kody:
18100000-0 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
18200000-1 Svrchní oděvy
18300000-2 Prádlo a oděvní součásti


PET/CT a SPECT/CT včetně pozáručního servisu, stavebních úprav, zpětného odběru a dodávky spotřebního materiálu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035548Tomografické přístroje Dodávky134 030 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2021), dodávka PET/CT včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2022) a dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2023) vč. zajištění pozáručního servisu po dobu neurčitou, všech souvisejících stavebních úprav a dodávky spotřebního materiálu na dobu neurčitou.

Léčivé přípravky s obsahem brentuximabu vedotin, obinutuzumabu, pembrolizumabu, ramucirumabu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040208AntineoplastikaDodávky196 291 853,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem brentuximabu vedotin, obinutuzumabu, pembrolizumabu, ramucirumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.

Laboratorní frézka, sintrovací pec a 3D tiskárna včetně dodávky spotřebního materiálu a pozáručních činností

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-042202Pomůcky a přístroje pro zubní náhradyDodávky5 450 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup laboratorní frézky, sintrovací pece a 3D tiskárny včetně zajištění pozáručních činností a dodávek spotřebního materiálu, které jsou určeny pro Stomatologickou kliniku, FN Hradec Králové.

Dva mobilní skiaskopické RTG přístroje s C ramenem včetně zajištění jejich záručního a pozáručního servisu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-046026Rentgenové skiaskopické přístrojeDodávky5 485 206,61 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ortopedická klinika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks mobilních skiaskopických RTG přístrojů s C ramenem, zajištění pozáručního BTK a ostatních činností dodaného zboží po dobu neurčitou a zpětný odběr původních zdravotnických prostředků.

Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro ORL a dětskou chirurgii

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-046227Zdravotnické sadyDodávky3 094 277,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro ORL a dětskou chirurgii, které slouží k zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele.

Ultrazvukové diagnostické přístroje včetně zajištění jejich záručního i pozáručního servisu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-010795Diagnostické ultrazvukové přístrojeDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ultrasonografické diagnostiky zdravotnickými prostředky se zadavatelem požadovanými vlastnostmi a s odpovídající kvalitou pro klinická pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové. Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu dodané techniky na dobu neurčitou.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

10006-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
40002-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
CZ9307100345340024639511
Zveřejněn 4.1.2017
50008-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
107-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
30007-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
60003-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
70009-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
80004-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
20001-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
100001-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
110007-24639511/0710
Zveřejněn 4.1.2017
CZ8207100348330024639511
Zveřejněn 21.1.2017
120002-24639511/0710
Zveřejněn 22.6.2018
130008-24639511/0710
Zveřejněn 30.6.2018
140003-24639511/0710
Zveřejněn 15.5.2019
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Provoz Dětské skupiny Fakultní nemocnice Hradec Králové
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN HK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.11.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Internacionalizace výzkumných směrů ve FN HK
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Kurz Advanced trauma life support
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace a obnova přístrojového vybavení perinatologického centra FN HK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybudování a provoz dětské skupiny při Fakultní nemocnici Hradec Králové
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Centrum transferu biomedicínských technologií - rozvíjení odbornosti
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.4.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení kvality návazné péče ve FN HK 2
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvýšení kvality návazné péče ve FN HK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace a obnova přístrojového vybavení
komplexního onkologického centra FN Hradec
Králové 3

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2015 - Projekt dokončen
Modernizace datových úložišť FN HK
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Projekt dokončen
Modernizace a obnova přístrojového vybavení
traumatologického centra FN Hradec Králové 2

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.12.2014 - Projekt dokončen
Server pro modernizaci clusteru FN HK
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 21.8.2014 - Projekt dokončen
Pre Seed aktivity Fakultní nemocnice H. Králové
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Projekt dokončen
Modernizace a obnova přístrojového vybavení
komplexního onkologického centra FN Hradec
Králové 2

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2013 - Projekt dokončen
Dětská klinika - zateplení obvodového pláště
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Projekt dokončen
Modernizace datové sítě FN Hradec Králové
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Modernizace FN Hradec Králové v oblasti
prevence nozokomiálních infekcí 3

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Centrum transferu biomedicínských technologií HK
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.7.2012 - Projekt dokončen
Postdoktorandi FN HK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2012 - Projekt dokončen
Postdktorandi FN HK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.4.2012 - Projekt dokončen
Vzdělávací programy pro zdravotnické
profesionály

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2012 - Projekt dokončen
Modernizace a obnova přístrojového vybavení
komplexního cerebrovaskulárního centra FN
Hradec Králové

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.12.2011 - Projekt dokončen
Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové 2

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace systému praní prádla ve FN Hradec
Králové

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace FN Hradec Králové v oblasti
prevence nozokomiálních infekcí 2

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace a obnova přístrojového vybavení
komplexního kardiovaskulárního centra FN Hradec
Králové

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.6.2010 - Projekt dokončen
Modernizace FN Hradec Králové v oblasti
prevence nozokomiálních infekcí

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.12.2009 - Projekt dokončen
Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.12.2009 - Projekt dokončen
Kongres českých a polských otorinolaryngologů
Glacensis 2009

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 3.11.2009 - Projekt dokončen
Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve
Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.10.2009 - Projekt dokončen
Modernizace a obnova přístrojového vybavení
traumatologického centra FN Hradec Králové

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.3.2009 - Projekt dokončen
Modernizace a obnova přístrojového vybavení
centra komplexní onkologické péče FN Hradec
Králové

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.2.2009 - Projekt dokončen
Modernizace IT FN HK v návaznosti na eHealth
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Fakultní nemocnice Hradec Králové

IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: v7zqi84

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: fnhk@fnhk.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Nemocnice, polikliniky
Na Okrouhlíku 1681/28, Pražské Předměstí, Hradec Králové2,20 km
V Břízách 478, Kolín II, Kolín49,25 km
Svážná 1528, Most160,09 km
Stará cesta 2325, Místek, Frýdek-Místek189,29 km

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
Nejvíce firem (34.500+) naleznete v oboru zdravotnictví