Domovy pro seniory, pečovatelské služby

DOMOV SENIORŮ METUJ s.r.o.

Klosova 471, Nové Město nad Metují www.domovseniorumetuj.cz

Naše služby jsou určeny jednak seniorům, kteří jsou soběstační a nechtějí trávit svůj čas sami, tak i seniorům se zdravotními potížemi, fyzického i psychického rázu včetně seniorů s poruchami hybnosti až po seniory zcela nesoběstačné a imobilní.

DOMOV SENIORŮ METUJ

Akce v kraji