Domovy pro seniory, pečovatelské služby

DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA o.p.s.

Žďárská 612, Nové Město na Moravě

PORTIMO, o.p.s.

Drobného 301, Nové Město na Moravě

NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Žďárská 68, Nové Město na Moravě

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Vratislavovo náměstí 12, Nové Město na Moravě

Akce v kraji