Karlovo náměstí 2097/10
Nové Město
Praha
120 00 Praha 2
navigovat

Kontakty

  • 221 435 111

Webové prezentace

Činnosti firmy  

    prodej
  • směrovače
  • přístupové servery
    prodej
  • software pro správu sítí

Volná pracovní místa

specialista v oblasti marketingu

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Orságová
e-mail: miriam.orsagova@cz.ey.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 9. 2022
Mzdové rozpětí:od 58 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt: e-mail: miriam.orsagova@cz.ey.com

Požadujeme: bakalářské vzdělání, předchozí pracovní zkušenost na obdobné pracovní pozici, požadujeme plynnou znalost anglického jazyka.

specialista v oblasti marketingu

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Orságová
e-mail: miriam.orsagova@cz.ey.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 9. 2022
Mzdové rozpětí:od 58 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt: e-mail: miriam.orsagova@cz.ey.com

Požadujeme: bakalářské vzdělání, předchozí pracovní zkušenost na obdobné pracovní pozici, požadujeme plynnou znalost anglického jazyka.

Software Engineering Tech Lead TD&R

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Martina Perglerová
e-mail: ksvrcino@cisco.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 5. 2022
Mzdové rozpětí:od 55 000 Kč/měsíc do 120 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt:e-mail: ksvrcino@cisco.com

Bakalářský titul v oboru informatiky (magisterský titul je velkým plusem)
Více než 2 roky zkušeností s navrhováním a vývojem škálovatelných aplikací pro zpracování dat
Zkušenosti s vývojem v Javě enbo Scale/Kotlin
Schopnost rychle se učit novým technologiím
Ochota pracovat napříč týmy a sdílet znalosti a nápady
Schopnost postavit se a formulovat jasné technické argumenty podporující svůj názor
Nezbytností je týmový duch a nadšení pro práci na komplexních špičkových systémech pro detekci moderního malwaru a pokročilých kybernetickýh hrozeb
Horlivý přístup se silnou touhou převzít iniciativu a dokončit úkoly
Zkušenosti s prací v agilním prostředí
Ochota převzít odpovědnost za výsledek
Plynulá angličtina

Bachelor's degree in Computer Science (Master's degree is a strong plus)
2+ years of experience designing and developing scalable data processing applications
Experience developing in Java or Scala/Kotlin
Ability to quickly learn new technologies
Willingness to work across teams and share knowledge and ideas
Capability to stand up and formulate clear technical arguments supporting one's opinion
Teamwork spirit and excitement to work on complex cutting-edge systems for detection of modern malware and advanced cyber threats is essential
Can-do attitude with a strong drive to take the initiative and complete tasks
Experience of working in an Agile environment
Willingness to take ownership for the deliverable
Fluent English

Product Owner Cyber Security TD&R

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Martina Perglerová
e-mail: ksvrcino@cisco.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Magisterské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 5. 2022
Mzdové rozpětí:od 57 000 Kč/měsíc do 120 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt:e-mail: ksvrcino@cisco.com

Zkušenosti na pozici související s kybernetickou bezpečností - bezpečnostní administrator, analytic, konzultant, člen bezpečnostního týmu; nebo zkušenost s vývojem produktů souvisejících se zabezpečením
Mimořádné pochopení ekosystému produktů kybernetické bezpečnosti, domény kybernetických hrozeb a reakce na incident je zásadní
Magisterský titul v oboru informatiky (kybernetická bezpečnost je samozřejmě velkým plusem) nebo v příbuzném inženýrském oboru nebo ekvivalentní praktické zkušenosti
Přesvědčivé komunikační a frázovací dovednosti, písemné i verbální - budete muset běžně nastavit a prodiskutovat produktovou strategii (a taktiku, jak se tam dostat) s mnoha spolupracovníky - vedením společnosti Cognitive a našimi neformálními vůdci veřejného mínění, vašimi kolegy v jiných částech společnosti Cisco a produktovými manažery Theat Detection & Response a také s vašimi týmy
Vždy si budete muset najít čas navíc, abyste vysvětlili strategii a předvedli ji do týmového backlogu
Ochota převzít odpovědnost za výsledek, pracovat napříč týmy a sdílet znalosti a nápady
Dokonalá mluvená i psaná angličtina

A track record of working in a cyber security related position - security admin, analyst, consultant, security response team member; or an experience developing security related products. An extraordinary understanding of the cybersecurity products ecosystem, the cyber threats domain and incident response is crucial.
Master's degree in Computer Science (cyber security is a huge plus of course) or in a related engineering field, or equivalent practical experience
Convincing communication and phrasing skills, both written and verbal - you will routinely have to set and discuss the product strategy (and tactics how to get there) with multiple collaborators - the Cognitive leadership and our informal opinion leaders, your colleagues in other parts of Cisco and the Threat Detection & Response product managers as well as with your engineering teams. You will always have to find extra time to explain the strategy and translate it to the team backlog.
Willingness to take ownership for the result, work across teams and share knowledge and ideas
Proficient written and spoken English


Senior Threat Researcher TD&R

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Martina Perglerová
e-mail: ksvrcino@cisco.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 5. 2022
Mzdové rozpětí:od 57 000 Kč/měsíc do 120 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt:e-mail: ksvrcino@cisco.com

Zkušenosti v Security Operations Center (SOC), reakce na incidenty nebo role bezpečnostního specialisty
Doporučujeme, aby se přihlásili analytici úrovně 1 se zvědavostí a potenciálem růstu
Bakalářské nebo magisterské vzdělání či tomu odpovídající zkušenosti
Solidní znalost síťového zabezpečení, analýzy síťového provozu a intelligence hrozeb - proaktivní, nezávislý a problém řešící
Plynulá angličtina
Schopnost formulovat, vysvětlit a prezentovat technické i netechnické argumenty
Týmová práce a nadšení pro práci na komplexních špičkových systémech pro detekci moderního malwaru a pokročilých kybernetických hrozeb

Experience in Security Operations Center (SOC), incident response, or security specialist role. Tier 1 analysts with curiosity and growth potential are encouraged to apply
Bc/MSc or solid relevant experience
Solid knowledge of network security, network traffic analysis, and threat intelligence - Proactive, independent and problem solver
Fluent English
Capability to formulate, explain, and present technical as well as non-technical arguments
Teamwork spirit and excitement to work on complex cutting-edge systems for detection of modern malware and advanced cyber threats
Software Engineering Tech Lead TD&R

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Martina Perglerová
e-mail: ksvrcino@cisco.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 5. 2022
Mzdové rozpětí:od 57 000 Kč/měsíc do 120 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt:e-mail: ksvrcino@cisco.com


Bakalářský titul v oboru informatiky (magisterský titul je velkým plusem)
Více než 2 roky zkušeností s navrhováním a vývojem škálovatelných aplikací pro zpracování dat
Zkušenosti s vývojem v Javě enbo Scale/Kotlin
Schopnost rychle se učit novým technologiím
Ochota pracovat napříč týmy a sdílet znalosti a nápady
Schopnost postavit se a formulovat jasné technické argumenty podporující svůj názor
Nezbytností je týmový duch a nadšení pro práci na komplexních špičkových systémech pro detekci moderního malwaru a pokročilých kybernetickýh hrozeb
Horlivý přístup se silnou touhou převzít iniciativu a dokončit úkoly
Zkušenosti s prací v agilním prostředí
Ochota převzít odpovědnost za výsledek
Plynulá angličtina

Bachelor's degree in Computer Science (Master's degree is a strong plus)
2+ years of experience designing and developing scalable data processing applications
Experience developing in Java or Scala/Kotlin
Ability to quickly learn new technologies
Willingness to work across teams and share knowledge and ideas
Capability to stand up and formulate clear technical arguments supporting one's opinion
Teamwork spirit and excitement to work on complex cutting-edge systems for detection of modern malware and advanced cyber threats is essential
Can-do attitude with a strong drive to take the initiative and complete tasks
Experience of working in an Agile environment
Willingness to take ownership for the deliverable
Fluent English

Senior Threat Researcher TD&R

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Martina Perglerová
e-mail: ksvrcino@cisco.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 5. 2022
Mzdové rozpětí:od 55 000 Kč/měsíc do 120 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt:e-mail: ksvrcino@cisco.com

Zkušenosti v Security Operations Center (SOC), reakce na incidenty nebo role bezpečnostního specialisty
Doporučujeme, aby se přihlásili analytici úrovně 1 se zvědavostí a potenciálem růstu
Bakalářské nebo magisterské vzdělání či tomu odpovídající zkušenosti
Solidní znalost síťového zabezpečení, analýzy síťového provozu a intelligence hrozeb - proaktivní, nezávislý a problém řešící
Plynulá angličtina
Schopnost formulovat, vysvětlit a prezentovat technické i netechnické argumenty
Týmová práce a nadšení pro práci na komplexních špičkových systémech pro detekci moderního malwaru a pokročilých kybernetických hrozeb

Experience in Security Operations Center (SOC), incident response, or security specialist role. Tier 1 analysts with curiosity and growth potential are encouraged to apply
Bc/MSc or solid relevant experience
Solid knowledge of network security, network traffic analysis, and threat intelligence - Proactive, independent and problem solver
Fluent English
Capability to formulate, explain, and present technical as well as non-technical arguments
Teamwork spirit and excitement to work on complex cutting-edge systems for detection of modern malware and advanced cyber threats

Product Owner Cyber Security TD&R

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Martina Perglerová
e-mail: ksvrcino@cisco.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 5. 2022
Mzdové rozpětí:od 55 000 Kč/měsíc do 120 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt:e-mail: ksvrcino@cisco.com

Zkušenosti na pozici související s kybernetickou bezpečností - bezpečnostní administrator, analytik, konzultant, člen bezpečnostního týmu; nebo zkušenost s vývojem produktů souvisejících se zabezpečením
Mimořádné pochopení ekosystému produktů kybernetické bezpečnosti, domény kybernetických hrozeb a reakce na incident je zásadní
Magisterský titul v oboru informatiky (kybernetická bezpečnost je samozřejmě velkým plusem) nebo v příbuzném inženýrském oboru nebo ekvivalentní praktické zkušenosti
Přesvědčivé komunikační a frázovací dovednosti, písemné i verbální - budete muset běžně nastavit a prodiskutovat produktovou strategii (a taktiku, jak se tam dostat) s mnoha spolupracovníky - vedením společnosti Cognitive a našimi neformálními vůdci veřejného mínění, vašimi kolegy v jiných částech společnosti Cisco a produktovými manažery Theat Detection & Response a také s vašimi týmy
Vždy si budete muset najít čas navíc, abyste vysvětlili strategii a předvedli ji do týmového backlogu
Ochota převzít odpovědnost za výsledek, pracovat napříč týmy a sdílet znalosti a nápady
Dokonalá mluvená i psaná angličtina


A track record of working in a cyber security related position - security admin, analyst, consultant, security response team member; or an experience developing security related products. An extraordinary understanding of the cybersecurity products ecosystem, the cyber threats domain and incident response is crucial.
Master's degree in Computer Science (cyber security is a huge plus of course) or in a related engineering field, or equivalent practical experience
Convincing communication and phrasing skills, both written and verbal - you will routinely have to set and discuss the product strategy (and tactics how to get there) with multiple collaborators - the Cognitive leadership and our informal opinion leaders, your colleagues in other parts of Cisco and the Threat Detection & Response product managers as well as with your engineering teams. You will always have to find extra time to explain the strategy and translate it to the team backlog.
Willingness to take ownership for the result, work across teams and share knowledge and ideas
Proficient written and spoken English

Security Research Engineer (2 místa)

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. [1]

Lucie Daňhelková
e-mail: ldanhelk@cisco.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 3. 2021
Mzdové rozpětí:od 56 759 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Prvotní kontakrt emailem idanhelk@cisco.com
Místo výkonu práce Praha.
BSc ideally with some relevant experience, Experience leveraging sources of Open Source Intelligence (VirusTotal…), Knowledge of network protocols such as IP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DNS, Experience analyzing Endpoint and Network-based telemetry is welcome (NetFlow, Sysmon, OSQuery), Good working knowledge of Windows and Linux security principles, Prior experience of using penetration testing tools or frameworks, Experience with Regular Expressions to match indicators of compromise such as domains, Self-driven, proactive, independent, and problem solver, Capability to formulate, explain, and present technical and non-technical arguments, Teamwork spirit and excitement to work on complex cutting-edge systems for detection of modern malware and advanced cyber threats, Fluent English

Software Engineer

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Lee Foster
e-mail: leefost@cisco.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 10. 2021
Mzdové rozpětí:od 55 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt: e-mail: leefost@cisco.com

Upřesňující informace:
Qualifications:
o 2-3 years experience in the administration of enterprise-grade AWS infrastructures
o Have a background in infrastructure-as-code tools like Terraform and Chef
o Experience with Python or Ruby
o Strong Linux systems administration skills
o Proficient at working at the Linux command line
o Proficiency in infrastructure, service and application monitoring tools
o Ability to participate in a 24/7/365 on-call rotation
Nice to have:
o Experience in Golang and HashiCorp tools (Vault/Packer)
o Familiarity with Elasticsearch management and monitoring
o Experience in highly available and critical environments

Kvalifikace:
o 2-3 roky zkušeností se správou podnikových infrastruktur AWS
o zkušenost s kódy jako jsou Terraform a Chef
o Zkušenosti s Pythonem nebo Ruby
o Silné dovednosti v oblasti správy linuxových systémů
o Zdatnost při práci na příkazovém řádku Linuxu
o Odbornost v nástrojích pro monitorování infrastruktury, služeb a aplikací
o Možnost účastnit se rotace 24/7/365 na zavolání

Software Engineer

Pracoviště a kontakty

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Praha

Lee Foster
e-mail: leefost@cisco.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 10. 2021
Mzdové rozpětí:od 55 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Kontakt: e-mail: leefost@cisco.com

Upřesňující informace:
You'll have at least two years of experience with AWS hosted services including use of Cloudformation or Terraform as a deployment platform. A successful candidate will know the value of micro services, REST APIs, proper web scale architecture, containerization, and be able to effectively use programming to automate use of these concepts.

Alespoň dvouleté zkušenosti se službami hostovaným AWS, včetně využití Cloudformation nebo Terraform. Úspěšný kandidát bude znát hodnotu mikro služeb, ROZHRANÍ REST API, správné architektury webového měřítka, bude schopen efektivně využívat programování k automatizaci používání těchto konceptů.

více pracovních míst

Zdroj: Úřad práce

Bankovní účty určené ke zveřejnění

2012180300/2600
Zveřejněn 1.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Oficiální údaje: CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

IČ: 63979462
DIČ: CZ63979462
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: m8gn78a

Zdroj: justice.cz

Další firmy z oboru:
Hardware - maloobchod
Mrštíkova 214/16, Strašnice, Praha4,96 km
V hůrkách 2141/9, Stodůlky, Praha5,95 km
Bavorská 856/14, Stodůlky, Praha6,03 km
K Safině 969, Šeberov, Praha11,13 km
Fibichova 2197, Kladno24,26 km

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
Měsíčně zodpovíme více než 13.000 e-mailových dotazů