Teplická 1086/10
Děčín IV-Podmokly
Děčín
405 02 Děčín 2
navigovat

Kontakty

Provozní doba  

PO 08:00-12:00 12:45-17:00 hod.
ÚT 08:00-12:00 12:45-14:00 hod.
ST 08:00-12:00 12:45-17:00 hod.
ČT 08:00-12:00 12:45-14:00 hod.
PÁ 08:00-12:00 12:45-14:00 hod.
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Richard Vidlička, MBA - jednatel

Webové prezentace

Související firmy

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - Čechova 2215, Kladno  (Pobočka)
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, Ostrava  (Pobočka)
ČEZ, a.s. - Duhová 1444/2, Michle, Praha  (Souvisí s)

Činnosti firmy  

    distribuce
  • elektrická energie
  • provoz
  • distribuční soustava

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2016-649473634493nen.nipez.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Červený Kostelec, TR110/35kV - obnova TR

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035557Instalace a montáž rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 19.11.2020 10:00:00

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Červený Kostelec, TR 110/35kV - obnova TR. Stavba spočívá v realizaci výstavby, opravy resp. výměny stavebních objektů a technologických zařízení ve stávajícím areálu rozvodny 110 kV.

Projektové dokumentace pro energetiku 1

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035253Projektování energetických rozvodných sítí Službyneuvedeno
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 11.11.2020 10:00:00

Popis veřejné zakázky

Projektové dokumentace liniových staveb VN/NN a DTS včetně případné optické infrastruktury s tím související s předpokládanou CRC za jednotlivou stavbu, pro niž se PD zpracovává, přesahující 500 000 Kč a dosahující maximálně hodnoty 5 000 000 Kč; poskytnutí souvisejících služeb jako jsou geodetické práce.

DODÁVKY OCELOVÝCH KONTSTRUKCÍ PRO BTS

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034117Konstrukce a dílyDodávkyneuvedeno
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 9.11.2020 10:00:00

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ocelových konstrukcí pro transformační stanice 22kV - 35kV / 1x400kVA na betonových sloupech s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu ocelových konstrukcí pro BTS zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 01/2028.

DODÁVKY ARMATUR, SVOREK KE KZL

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033746Elektrická vedeníDodávkyneuvedeno
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 30.10.2020 12:00:00

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek pro KZL s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek armatur, svorek pro KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2021 - 08/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění. Zakázka není rozdělena na části. Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 72 měsíců s vybraným jedním dodavatelem pro všechny regiony ČEZd s nejnižší celkovou cenou za modelový případ. Kupní smlouvy nebudou uzavírány. Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy (objednávky).

Dodávky, servis a údržba vozidel do těžkého terénu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031508Motorová vozidla pro zvláštní účelyDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořizování vozidel do těžkého terénu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem. Vozidlem do těžkého terénu se pro účely této Veřejné zakázky rozumí vozidlo s pohonem 4×4, redukční převodovkou, uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy a minimálně 4 místy .

Opravy, výměny a servis baterií, usměrňovačů a měničů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025765Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy, výměny a servis baterií, usměrňovačů a měničů. Rámcová dohoda bude uzavřena maximálně s jedním Účastníkem. Detailnější popis veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci.

Dodávky, servis a údržba montážních plošin 16 m

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025021Motorová vozidla pro zvláštní účelyDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořizování montážních plošin ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem. Montážní plošinou se pro účely této Veřejné zakázky rozumí zdvihací zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu (dále jen „plošinová nástavba“) osazené na automobilovém podvozku (dále jen „automobilový podvozek“) (plošinová nástavba a automobilový podvozek společně dále jen „MP“). MP budou dodávány na podvozku 4×4 s pracovní výškou 16 metrů a 3místnou kabinou.

ROZVOJ A SERVIS SW RMS D-POINT

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025349Implementace programového vybavení Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění Předmětu veřejné zakázky jsou sídlo a pracoviště Zadavatele na území České republiky. Pokud to povaha dílčích plnění veřejné zakázky umožňuje, je Dodavatel oprávněn provádět dílčí plnění

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je:
- sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro systém RMS D-point a
- poskytování servisních služeb pro systém RMS D-point. Poskytované servisní služby budou určeny pro řešení incidentů, problémů a servisních požadavků nad rámec záruky vzniklých v souvislosti s provozem a správou systému RMS D-point.
Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 2 Dodavateli a Servisní smlouva s maximálně 1 Dodavatelem.
Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

DODÁVKY KOMBINOVANÝCH ZEMNÍCÍCH LAN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-023397Vodiče Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kombinovaných zemnících lan (dále jen KZL) pro venkovní elektrická vedení vn, vvn s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2021-08/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněn Výsledkem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 72 měsíců s vybraným jedním dodavatelem pro všechny regiony ČEZ Distribuce, a.s. s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Plnění bude na rámcovou dohodu.

DODÁVKY KABELOVÝCH OK

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022457Soupravy pro spojování kabelůDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění kabelových ok s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelových ok pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

DODÁVKY TLUMIVEK A ODPORNÍKŮ VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-021744Elektrické rozvodné a řídící zařízeníDodávky3,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek tlumivek a odporníků s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách zhášecích tlumivek včetně sekundárních odporníků a uzlových odporníků vn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2021 - 09/2027. Zakázka je rozdělená na Části ve smyslu § 35 ZZVZ : Část 1. - dodávky zhášecích tlumivek 22kV vč. příslušného sekundárního odporníku Část 2. - dodávky zhášecích tlumivek 35kV vč. příslušného sekundárního odporníku Část 3. - dodávky uzlových odporníků

ROZVOJ A SERVIS SW GIS NA PLATFORMĚ ARCGIS

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022378Implementace programového vybavení Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění Předmětu veřejné zakázky jsou sídlo a pracoviště Zadavatele na území České republiky. Pokud to povaha dílčích plnění veřejné zakázky umožňuje, je Dodavatel oprávněn provádět dílčí pl

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je:
- sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro systém GIS (na platformě ArcGIS) a
- poskytování servisních služeb pro SW GIS (na platformě ArcGIS). Poskytované servisní služby budou určeny pro řešení incidentů, problémů, servisních požadavků a změnových požadavků nad rámec záruky vzniklých v souvislosti s provozem a správou SW GIS.

Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 2 Dodavateli a Servisní smlouva s maximálně 1 Dodavatelem.

Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-020137Izolované kabely a vodičeDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Kabelů a vodičů VN s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu kabelů a vodičů VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2021 - 06/2025. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělena na 3 Části: Část 1 - Kabely VN Část 2 - Izolované vodiče VN Část 3 - Závěsné kabely VN Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je: - V Části 1 veřejné zakázky uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými třemi dodavateli s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Následně bude postupováno dle § 132 odstavec 3), písm. a) zákona (tj. zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámc

DODÁVKY KONZOLOVINY VN NA SLOUPY

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-018345Konstrukce a jejich díly Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny VN na sloupy s vybranými dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu konzoloviny VN na sloupy, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 - 03/2025. Zakázka je rozdělena na 6 Částí: Část 1 - Konzola PAŘÁT na JB a DB sloup Část 2 - Konzola rovinná na dřevěný sloup Část 3 - Konzola rovinná na JB a DB sloup Část 4 - Konzola vodorovná pro izolované vedení VN na JB a DB sloup Část 5 - Konzola vodorovná pro izolované vedení VN na dřevěné sloupy Část 6 - Výstupní žebříky na JB a DB sloup Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců v každé Části veřejné zakázky vždy s vybraným jedním dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy

DODÁVKA KABELU 110 KV DĚTMAROVICE

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-016140Kabely vysokého napětí Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky kabelu 110 kV, provedení šéfmontáže při pokládce kabelů 110 kV, dodávku, provedení montáže a šéfmontáže koncovek vvn. Součástí dodávky bude i uzemnění stínění kabelů na straně rozvodny 110 kV TR Dětmarovice, vč. dodávky a instalace svodičů přepětí do link boxů mezi stíněním kabelu a zemí. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Kupní smlouvy s vybraným jedním dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ.

Nakládání s odpady ČEZd

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-017256Služby související s likvidací odpadů a odpady Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je sjednání rámcových dohod obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích veřejných zakázek, jejichž předmětem bude nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady (vyjma komunálního odpadu a z něho vytříděných složek odpadu) dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

Revize, modernizace a opravy zhášecích tlumivek VN 2021 - 2025

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-016052Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky jsou Revize, Modernizace a Opravy zhášecích tlumivek VN včetně jejich přepravy do místa opravy a zpět do místa určení. Detailnější popis zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci.

DODÁVKY ELEKTROMĚRŮ PRO PRŮBĚHOVÉ MĚŘENÍ TYPU A, B VČETNĚ KOMUNIKAČNÍCH JEDNOTEK

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-011217ElektroměryDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro průběhové měření typu A,B včetně komunikačních jednotek pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 12/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělena na Části: Část 1 - NEPŘÍMÉ ELEKTROMĚRY AB Část 2 - PŘÍMÉ ELEKTROMĚRY AB S INTEGROVANOU KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKOU Část 3 - PŘÍMÉ ELEKTROMĚRY AB

DODÁVKY ARMATUR SVOREK SPOJEK PRO VEDENÍ NN A VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-010526Elektrická vedeníDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatury svorek spojek pro vedení nn a vn

ZPŘESŇOVÁNÍ POLOHY TRAS DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ NN ČEZ DISTRIBUCE, A.S. - II. ETAPA

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-009677Vyměřovací službySlužbyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

4.1 Předmětem veřejné zakázky je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v přípravě podkladů, vytýčení zařízení v terénu, geodetickém zaměření a zapracování podkladů do TE GIS v rozsahu a dle podmínek uvedených v ustanovení 5 PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA Smlouvy a v předání elektronických výstupů a papírových výtisků geodetických zaměření, v listinné formě a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD, provedených dle podmínek uvedených tamtéž. Veřejná zakázka je rozdělena na následující Části Veřejné zakázky, a to na: - Část 1 Veřejné zakázky region SEVER - Část 2 Veřejné zakázky region STŘED - Část 3 Veřejné zakázky region ZÁPAD

DODÁVKY VYPÍNAČŮ VN DO ELEKTRICKÝCH STANIC

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-009590Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

VÝSTAVBA TR 110/22 KV UNIČOV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-007707Instalace a montáž rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby, která je rozdělená na realizační části (nejde o části dle § 35 ZZVZ): ČÁST A stavby - IE-12-8006182 „Uničov – výstavba TR 110/22 kV“, ČÁST B stavby - IE-12-8006643 - Uničov - doplnění skříní AVA03 a AVA18, ČÁST C stavby - IE-12-8006952 - Uničov-doplnění skříně AVA19 pro VN1226,ČÁST D stavby – IV-12-8013734 – Elektrizace Uničov-Olomouc_AVA01_OC_UNOV a ČÁST E stavby – IV-12-8013735 – Elektrizace Uničov – Olomouc_AVA15_OC_UNOV. Jedná se o novou trvalou novostavbu transformovny 110/22 kV. Přesná specifikace a umístění stavby je uvedena v přiložené PD v ČÁSTI 5 – Technická specifikace této Zadávací dokumentace a Části 3 - Smlouvy

DODÁVKY ZKOUŠEČEK, ZKRATOVACÍCH SOUPRAV NN, VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-005981Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN

Úklidové služby ČEZd

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-001107Úklidové službySlužbyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, úklid venkovních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, a dodávky hygienických potřeb a dalšího materiálu. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.

DODÁVKY MAZADEL

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-000774Maziva Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek mazadel s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění údržby zařízení zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2020 – 09/2024. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Oficiální údaje: ČEZ Distribuce, a. s.

IČ: 24729035
DIČ: CZ24729035
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: v95uqfy

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@cezdistribuce.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Elektrická energie
Teplárenská 2, Komořany, Most52,39 km
Jeronýmova 229/7, Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec59,25 km
Belgická 4887, Rýnovice, Jablonec nad Nisou66,75 km
Limuzská 3135/12, Strašnice, Praha80,41 km
Škroupova 540, Střední Předměstí, Trutnov123,15 km

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
U více než 300.000 firem najdete alespoň jednu kontaktní osobu.