Teplická 1086/10
Děčín IV-Podmokly
Děčín
405 02 Děčín 2
navigovat

Kontakty

Provozní doba  

PO 08:00-12:00 12:45-17:00 hod.
ÚT 08:00-12:00 12:45-14:00 hod.
ST 08:00-12:00 12:45-17:00 hod.
ČT 08:00-12:00 12:45-14:00 hod.
PÁ 08:00-12:00 12:45-14:00 hod.
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Richard Vidlička, MBA - jednatel

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - Riegrovo náměstí 1493/3, Pražské Předměstí, Hradec Králové  (Pobočka)
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - Jateční 1330/17, Karlovy Vary  (Pobočka)
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - Čechova 2215, Kladno  (Pobočka)
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - Dukelských hrdinů 583, Kolín IV, Kolín  (Pobočka)
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - Mrštíkova 444/6, Liberec III-Jeřáb, Liberec  (Pobočka)
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, Olomouc  (Pobočka)
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, Ostrava  (Pobočka)
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice  (Pobočka)
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - Guldenerova 2657/17, Východní Předměstí, Plzeň  (Pobočka)
ČEZ, a.s. - Duhová 1444/2, Michle, Praha  (Souvisí s)

Činnosti firmy  

    distribuce
  • elektrická energie
  • provoz
  • distribuční soustava

Veřejné zakázky

Vyhlášené veřejné zakázky

V671-674 Albrechtice-ČSM, V671-674 ČSM-ČSA, V673-674 ČSA-Doubrava_projektová dokumentace

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-045561Projektování energetických rozvodných sítí Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování 3 prováděcích projektových dokumentací Stavby spočívajících v rekonstrukci 3 úseků stávajících vedení 110 kV V671/674 Albrechtice-ČSM, V671/674 ČSM-ČSA a V673/674 ČSA-Doubrava. Pro každý úsek bude zpracována samostatná projektová dokumentace. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující mechanický stav vodičů, izolátorů a podpěrných bodů, současně bude na všechny části vedení instalováno kombinované zemní lano.

TR Kralupy - obnova R 110kV, R 22kV, ŘSS_PD

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-045464Projektování energetických rozvodných sítí Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na stavbu č. IE-12-6010098 spočívající v rekonstrukci TR 110/22 kV - Kralupy ve Středočeském kraji, k.ú. Veltrusy, v obci okr. Mělník - areál rozvodny R 110/22 kV Kralupy. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci.

DODÁVKY POJISTEK NN A VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-042064Pojistky Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN a VN s vybranými účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN a VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2021-09/2027. Zakázka je rozdělena na 2 Části ve smyslu § 35 ZZVZ: Část 1 - Dodávky pojistek NN, Část 2 - Dodávky pojistek VN.

Vedení VVN, Lískovec-Příbor, V617/618

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043492Výstavba nadzemního vedení Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem díla je kompletní rekonstrukce dvojitého venkovního nadzemního elektrického vedení 110kV, “TR Lískovec - TR Příbor, V617/618“ v původní trase. V rámci stavby budou demontovány stávající stožáry vč. odbourání stávajících základů a budou vystavěny stožáry nové, nataženy fázové vodiče, kombinované zemnící lano (KZL) atd. Výměna bude provedena dle projektové dokumentace a všech souvisejících norem.

JEDNOTNÝ VÝPOČETNÍ SYSTÉM

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041423Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění (předání a převzetí) jsou sídla a pracoviště objednatele (místa výkonu podnikatelské činnosti) v rámci Skupiny ČEZ na území České republiky.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:
- dodání systému pro provádění potřebných výpočtů nad modely stávajících a navrhovaných distribučních sítí a implementace tohoto systému do prostředí ČEZd,
- realizace propojení dodaného systému na spolupracující informační a technické systém,
- dodání aplikačních licencí,
- představení systému a zajištění maintenance a servisu dodaného systému na dobu čtyř let od ukončení fáze Podpora produktivního provozu.

DODÁVKA TECHNOLOGIE GIS ČERNÁ LOUKA

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038037Elektrické rozvodné a řídící zařízeníDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky DODÁVKA TECHNOLOGIE GIS ČERNÁ LOUKA s vybraným uchazečem pro plánovanou investiční akci na rok 2024

Provádění servisu a kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040504Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojůSlužby1,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je zajištění pravidelných kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů, níže specifikovaných, včetně příslušenství, údržby a oprav dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, dále zajištění dodávek hasicích přístrojů, požárních vodovodů včetně příslušenství (např. držáky hasicích přístrojů, klíče pro uvolnění poklopů a vík hydrantů, spojky) a jejich instalace, plnění hasicích přístrojů a také odvoz a likvidace odpadů vzniklých při realizaci předmětu veřejné zakázky, v rámci působnosti zadavatele v daných regionech na území České republiky.

DODÁVKY KERAMICKÝCH IZOLÁTORŮ 110kV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039842Elektrické izolátory Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek keramických izolátorů 110kV s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů 110 kV pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022-12/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělená na 2 Části ve smyslu § 35 ZZVZ: Část 1. Izolátory keramické závěsné B, C Část 2. Izolátory keramické podpěrné Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je: V Části 1 je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 72 měsíců s vybraným 1 dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Kupní smlouvy nebudou uzavírány. Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy (objednávky). V Části 2 je uzavření Rámcové dohody o dodávkách

DODÁVKA TECHNOLOGIE GIS „MOST SEVER "

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037998Elektrické rozvodné a řídící zařízeníDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky DODÁVKA TECHNOLOGIE GIS TR MOST SEVER s vybraným uchazečem pro plánovanou investiční akci na rok 2023

MOHELNICE-OBNOVA TR 110/22KV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037493Instalace a montáž rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místo plnění je Olomoucký kraj, okres Šumperk, obec Mohelnice

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Mohelnice-obnova TR 110/22kV. Konkrétně je předmětem díla obnova transformační stanice TR 110/22 kV v obci Mohelnice, která spočívá ze dvou dílčích částí plnění, tj. vyhotovení a řádné a včasné předání specifikovaných stupňů projektové dokumentace (dále též „PD“) „Mohelnice-obnova TR 110/22 kV“, dle požadavků ZN stavby: „Mohelnice-obnova TR 110/22 kV“ (Dílčí plnění 1). A dále je součástí díla zhotovení (realizace) stavby s názvem „Mohelnice-obnova TR 110/22kV“ (Dílčí plnění 2), a to na základě předané a schválené PD. Přesná specifikace viz ZD_část 3_SoD.

Dodávky nátěrových hmot

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037292BarvyDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek nátěrových hmot s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění údržby zařízení zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2021 - 11/2025.

Prosenice - rekonstrukce TR 110/22 kV - projektová dokumentace

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037447Projektování energetických rozvodných sítí Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace na stavbu č. IE-12-8007663 spočívající v rekonstrukci TR 110/22 kV - Prosenice v Olomouckém kraji, v obci Prosenice - areál rozvodny R 110/22 kV Prosenice.

Červený Kostelec, TR110/35kV - obnova TR

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035557Instalace a montáž rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Červený Kostelec, TR 110/35kV - obnova TR. Stavba spočívá v realizaci výstavby, opravy resp. výměny stavebních objektů a technologických zařízení ve stávajícím areálu rozvodny 110 kV.

Projektové dokumentace pro energetiku 1

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035253Projektování energetických rozvodných sítí Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Projektové dokumentace liniových staveb VN/NN a DTS včetně případné optické infrastruktury s tím související s předpokládanou CRC za jednotlivou stavbu, pro niž se PD zpracovává, přesahující 500 000 Kč a dosahující maximálně hodnoty 5 000 000 Kč; poskytnutí souvisejících služeb jako jsou geodetické práce.

DODÁVKY OCELOVÝCH KONTSTRUKCÍ PRO BTS

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034117Konstrukce a dílyDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ocelových konstrukcí pro transformační stanice 22kV - 35kV / 1x400kVA na betonových sloupech s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu ocelových konstrukcí pro BTS zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 01/2028.

DODÁVKY ARMATUR, SVOREK KE KZL

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033746Elektrická vedeníDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek pro KZL s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek armatur, svorek pro KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2021 - 08/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění. Zakázka není rozdělena na části. Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 72 měsíců s vybraným jedním dodavatelem pro všechny regiony ČEZd s nejnižší celkovou cenou za modelový případ. Kupní smlouvy nebudou uzavírány. Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy (objednávky).

Dodávky, servis a údržba vozidel do těžkého terénu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031508Motorová vozidla pro zvláštní účelyDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořizování vozidel do těžkého terénu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem. Vozidlem do těžkého terénu se pro účely této Veřejné zakázky rozumí vozidlo s pohonem 4×4, redukční převodovkou, uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy a minimálně 4 místy .

Opravy, výměny a servis baterií, usměrňovačů a měničů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025765Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy, výměny a servis baterií, usměrňovačů a měničů. Rámcová dohoda bude uzavřena maximálně s jedním Účastníkem. Detailnější popis veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci.

Dodávky, servis a údržba montážních plošin 16 m

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025021Motorová vozidla pro zvláštní účelyDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořizování montážních plošin ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem. Montážní plošinou se pro účely této Veřejné zakázky rozumí zdvihací zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu (dále jen „plošinová nástavba“) osazené na automobilovém podvozku (dále jen „automobilový podvozek“) (plošinová nástavba a automobilový podvozek společně dále jen „MP“). MP budou dodávány na podvozku 4×4 s pracovní výškou 16 metrů a 3místnou kabinou.

ROZVOJ A SERVIS SW RMS D-POINT

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025349Implementace programového vybavení Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění Předmětu veřejné zakázky jsou sídlo a pracoviště Zadavatele na území České republiky. Pokud to povaha dílčích plnění veřejné zakázky umožňuje, je Dodavatel oprávněn provádět dílčí plnění

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je:
- sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro systém RMS D-point a
- poskytování servisních služeb pro systém RMS D-point. Poskytované servisní služby budou určeny pro řešení incidentů, problémů a servisních požadavků nad rámec záruky vzniklých v souvislosti s provozem a správou systému RMS D-point.
Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 2 Dodavateli a Servisní smlouva s maximálně 1 Dodavatelem.
Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

DODÁVKY KOMBINOVANÝCH ZEMNÍCÍCH LAN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-023397Vodiče Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kombinovaných zemnících lan (dále jen KZL) pro venkovní elektrická vedení vn, vvn s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2021-08/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněn Výsledkem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 72 měsíců s vybraným jedním dodavatelem pro všechny regiony ČEZ Distribuce, a.s. s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Plnění bude na rámcovou dohodu.

DODÁVKY KABELOVÝCH OK

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022457Soupravy pro spojování kabelůDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění kabelových ok s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelových ok pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

DODÁVKY TLUMIVEK A ODPORNÍKŮ VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-021744Elektrické rozvodné a řídící zařízeníDodávky3,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek tlumivek a odporníků s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách zhášecích tlumivek včetně sekundárních odporníků a uzlových odporníků vn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2021 - 09/2027. Zakázka je rozdělená na Části ve smyslu § 35 ZZVZ : Část 1. - dodávky zhášecích tlumivek 22kV vč. příslušného sekundárního odporníku Část 2. - dodávky zhášecích tlumivek 35kV vč. příslušného sekundárního odporníku Část 3. - dodávky uzlových odporníků

ROZVOJ A SERVIS SW GIS NA PLATFORMĚ ARCGIS

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022378Implementace programového vybavení Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění Předmětu veřejné zakázky jsou sídlo a pracoviště Zadavatele na území České republiky. Pokud to povaha dílčích plnění veřejné zakázky umožňuje, je Dodavatel oprávněn provádět dílčí pl

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je:
- sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro systém GIS (na platformě ArcGIS) a
- poskytování servisních služeb pro SW GIS (na platformě ArcGIS). Poskytované servisní služby budou určeny pro řešení incidentů, problémů, servisních požadavků a změnových požadavků nad rámec záruky vzniklých v souvislosti s provozem a správou SW GIS.

Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 2 Dodavateli a Servisní smlouva s maximálně 1 Dodavatelem.

Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-020137Izolované kabely a vodičeDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Kabelů a vodičů VN s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu kabelů a vodičů VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2021 - 06/2025. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělena na 3 Části: Část 1 - Kabely VN Část 2 - Izolované vodiče VN Část 3 - Závěsné kabely VN Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je: - V Části 1 veřejné zakázky uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými třemi dodavateli s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Následně bude postupováno dle § 132 odstavec 3), písm. a) zákona (tj. zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámc

DODÁVKY KONZOLOVINY VN NA SLOUPY

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-018345Konstrukce a jejich díly Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny VN na sloupy s vybranými dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu konzoloviny VN na sloupy, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 - 03/2025. Zakázka je rozdělena na 6 Částí: Část 1 - Konzola PAŘÁT na JB a DB sloup Část 2 - Konzola rovinná na dřevěný sloup Část 3 - Konzola rovinná na JB a DB sloup Část 4 - Konzola vodorovná pro izolované vedení VN na JB a DB sloup Část 5 - Konzola vodorovná pro izolované vedení VN na dřevěné sloupy Část 6 - Výstupní žebříky na JB a DB sloup Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců v každé Části veřejné zakázky vždy s vybraným jedním dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy

DODÁVKA KABELU 110 KV DĚTMAROVICE

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-016140Kabely vysokého napětí Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky kabelu 110 kV, provedení šéfmontáže při pokládce kabelů 110 kV, dodávku, provedení montáže a šéfmontáže koncovek vvn. Součástí dodávky bude i uzemnění stínění kabelů na straně rozvodny 110 kV TR Dětmarovice, vč. dodávky a instalace svodičů přepětí do link boxů mezi stíněním kabelu a zemí. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Kupní smlouvy s vybraným jedním dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ.

Nakládání s odpady ČEZd

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-017256Služby související s likvidací odpadů a odpady Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je sjednání rámcových dohod obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích veřejných zakázek, jejichž předmětem bude nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady (vyjma komunálního odpadu a z něho vytříděných složek odpadu) dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

DODÁVKY ELEKTROMĚRŮ PRO PRŮBĚHOVÉ MĚŘENÍ TYPU A, B VČETNĚ KOMUNIKAČNÍCH JEDNOTEK

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-011217ElektroměryDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro průběhové měření typu A,B včetně komunikačních jednotek pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 12/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělena na Části: Část 1 - NEPŘÍMÉ ELEKTROMĚRY AB Část 2 - PŘÍMÉ ELEKTROMĚRY AB S INTEGROVANOU KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKOU Část 3 - PŘÍMÉ ELEKTROMĚRY AB

DODÁVKY ARMATUR, SVOREK, SPOJEK PRO OPTICKÉ KABELY

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-010683Elektrická vedeníDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek, spojek pro optické kabely

DODÁVKY ARMATUR SVOREK SPOJEK PRO VEDENÍ NN A VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-010526Elektrická vedeníDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatury svorek spojek pro vedení nn a vn

DODÁVKY VYPÍNAČŮ VN DO ELEKTRICKÝCH STANIC

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-009590Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

VÝSTAVBA TR 110/22 KV UNIČOV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-007707Instalace a montáž rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby, která je rozdělená na realizační části (nejde o části dle § 35 ZZVZ): ČÁST A stavby - IE-12-8006182 „Uničov – výstavba TR 110/22 kV“, ČÁST B stavby - IE-12-8006643 - Uničov - doplnění skříní AVA03 a AVA18, ČÁST C stavby - IE-12-8006952 - Uničov-doplnění skříně AVA19 pro VN1226,ČÁST D stavby – IV-12-8013734 – Elektrizace Uničov-Olomouc_AVA01_OC_UNOV a ČÁST E stavby – IV-12-8013735 – Elektrizace Uničov – Olomouc_AVA15_OC_UNOV. Jedná se o novou trvalou novostavbu transformovny 110/22 kV. Přesná specifikace a umístění stavby je uvedena v přiložené PD v ČÁSTI 5 – Technická specifikace této Zadávací dokumentace a Části 3 - Smlouvy

DODÁVKY ZKOUŠEČEK, ZKRATOVACÍCH SOUPRAV NN, VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-005981Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN

Úklidové služby ČEZd

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-001107Úklidové službySlužbyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, úklid venkovních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, a dodávky hygienických potřeb a dalšího materiálu. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.

DODÁVKY MAZADEL

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-000774Maziva Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek mazadel s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění údržby zařízení zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2020 – 09/2024. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-042780Ochranné a bezpečnostní oděvyDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) Zadavateli.

DODÁVKY PŘÍSTROJOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ VVN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-040972Přístrojové transformátory Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: ČR

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 – 03/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zakázka je rozdělena na Části: Část 1 - Přístrojové transformátory 123 kV s keramickým izolátorem Část 2 - Přístrojové transformátory 123 kV s kompozitním izolátorem Výsledkem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží s vybranými 3 uchazeči s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ v každé Části. Následně bude postupováno dle § 132 odstavec 3) a budou uzavřeny Kupní smlouvy. Plnění dle Kupní smlouvy bude na základě Dílčí smlouvy (objednávky).

DODÁVKY ODPÍNAČŮ A ODPOJOVAČŮ VN PRO STANICE

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-032440Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek odpojovačů a odpínačů VN pro stanice pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2021 – 01/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělena na Části: Část 1 - Odpínače a odpínače s pojistkami 25 a 38,5 kV Část 2 - Odpojovače a odpojovače s uzemňovačem 25 a 38,5 kV

DODÁVKY IZOLÁTORŮ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-027583Elektrické izolátory Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek izolátorů pro venkovní vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2020 – 11/2026. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělená na Části ve smyslu § 35 ZZVZ : Část 1. Izolátory kompozitní závěsné VN Část 2. Izolátory keramické podpěrné VN Část 3. Izolátory keramické podpěrné VN s výřezem Část 4. Izolátory keramické závěsné VN Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 72 měsíců s vybraným jedním dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ v každé Části VZ. Kupní smlouvy nebudou uzavírány. Plnění dle Rámcové dohody na základ

DODÁVKY PŘIJÍMAČŮ HDO S BATERIÍ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-025795Kombinované vysílače a přijímače Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Přijímačů HDO s baterií vč. příslušenství pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2020 – 02/2024.

DODÁVKY REGULÁTORŮ NAPĚTÍ TRANSFORMÁTORŮ A REGULÁTORŮ ZHÁŠECÍCH TLUMIVEK

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-025835Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízeníDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek regulátorů napětí transformátorů a regulátorů zhášecích tlumivek s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2020 – 05/2026

Dodávky montážních plošin

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-026224Motorová vozidla pro zvláštní účelyDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořizování montážních plošin ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem. Montážní plošinou se pro účely této Veřejné zakázky rozumí zdvihací zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu osazené na automobilovém podvozku. Montážní plošiny budou dodávány ve dvou kategoriích.

DODÁVKY BETONOVÝCH KABELOVÝCH ŽLABŮ, KRYCÍCH DESEK, ŽELEZOBETONOVÝCH PATEK A KOTEVNÍCH BLOKŮ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-017145Kabelovody Dodávky3,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Betonových kabelových žlabů, krycích desek, betonových patek a kotevních bloků s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu betonových kabelových žlabů, krycích desek, betonových patek a kotevních bloků pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2020 – 02/2024. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělena na Části ve smyslu § 35 ZZVZ : • Část 1. Betonové kabelové žlaby, betonové krycí desky • Část 2. Železobetonové stožárové patky, betonové kotevní bloky • Část 3. Betonové střešní desky Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybraným jedním dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ v každ

DODÁVKY PROUDOVÝCH SENZORŮ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-014914Přístrojové transformátory Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek proudových senzorů (návlečných transformátorů, Rogowského cívek a senzorů s děleným jádrem) s vybraným uchazečem/uchazeči pro nepřímé měření proudu v distribuční síti nn, pro plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu proudových senzorů zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2023. Výsledkem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými 3 uchazeči s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ v každé Části. Následně bude postupováno dle § 132 odstavec 3) zákona (tj. zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody) a budou uzavřeny Kupní smlouvy. Plnění dle Kupní smlouvy bude na základě Dílčí smlouvy (objednávky).

DODÁVKY OLOVĚNÝCH PLOMB A PLOMBOVACÍHO DRÁTU

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-014987Měřicí přístroje Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: ČESKÁ REPUBLIKA

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek olověných plomb a plombovacího drátu s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy olověných plomb a plombovacího drátu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Opravy, výměny transformátorů vn/nn a jejich správa v úložišti – 2020-2024

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-012978Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Opravy DTR (včetně jejich přepravy z úložišť do místa opravy a zpět), Odkup DTR, Výměny DTR, Správa úložišť DTR, Pohotovostní službu, Prohlídky DTR a Evidence DTR. „DTR” jsou distribuční transformátory vn/nn pro převod napětí od 5,2 do 38 kV (primární napětí) /0,4 kV, 0,42 kV (sekundární napětí).

DODÁVKY NEREZOVÝCH PÁSKŮ A SPON

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-013184Elektroinstalace přístrojů pro distribuci elektřinyDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Území ČEZ Distribuce, a. s. a zbytek území ČR v případě přímých dodávek.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek nerezových pásků a spon s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu nerezových pásků a spon zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2020 – 02/2024.
S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Zakázka není rozdělena na části.
Výsledkem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými třemi uchazeči s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ.

DODÁVKY KONZOLOVINY VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-008678Konstrukce a dílyDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny VN s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu konzoloviny VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 11/2019 – 10/2023.

DODÁVKY TRUBEK HDPE VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-001859Opláštění a ochranné trubkyDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: ČESKÁ REPUBLIKA

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění ochranných trubek HDPE vč. příslušenství pro telekomunikace s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu trubek HDPE zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2023.

Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-000198Stavební práce pro elektrické vedení Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a poskytování související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy (SoVB/Kupní smlouvy), opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a to s celkovou cenou za jednotlivou stavbu a s ní souvisejících plnění od cca 500.000 Kč do výše 5.000.000,- Kč.

Hranice, rekonstrukce R110kV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-043750Instalace a montáž rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Hranice, rekonstrukce rozvodny R110kV.

Drobné elektromontážní práce včetně dodávky materiálu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-040037Stavební práce pro elektrické vedení Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a opatření veškerého Materiálu, a poskytování související plnění, zejména projektové dokumentace, veřejnoprávní povolení, majetkoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy, opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a to s celkovou cenou za jednotlivou Stavbu a s ní souvisejících plnění do výše 500.000 Kč.

DODÁVKY KONZOLOVINY PRO NN A SDOK

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-027900Konstrukce a dílyDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Česká republika.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny pro NN a SDOK. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude v každé Části uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými maximálně třemi účastníky s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ.

Revize, údržba, modernizace a výměny transformátorů vvn a vn

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-025575Opravy a údržba transformátorů Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Česká republika.

Popis veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraných dodavatelů poskytovat Zadavateli služby, jejichž předmětem budou revize, modernizace a výměny výkonových transformátorů vvn/vn, vn/vn.

NAPÁJECÍ SYSTÉMY PRO TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-025177UsměrňovačeDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: ČESKÁ REPUBLIKA

Popis veřejné zakázky

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka napájecích systémů (Stojanové rozvaděče, Napájecí zdroje a měniče, Záložní baterie a Příslušenství), instalace, zprovoznění jednotlivých prvků systému a Nástroje pro správu a monitoring napájecího systému. Více informací o předmětu veřejné zakázky naleznete na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/CEZ.

DODÁVKY SAMONOSNÝCH DIELEKTRICKÝCH OPTICKÝCH KABELŮ (SDOK)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-022810Optické kabely Dodávky154 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek SDOK. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody o dodávkách na 4 roky s vybraným účastníkem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ.
Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy (objednávky).

DODÁVKA A INSTALACE RADIORELÉOVÝCH SPOJŮ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-020104Telekomunikační sítě Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: ČESKÁ REPUBLIKA

Popis veřejné zakázky

Předmětem této Veřejné zakázky je výběr Dodavatele technologie radioreleových spojů v licencovaných pásmech 7, 13, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz sestávající zejména z dodávek, instalací, konfigurací, služeb a poskytnutí technických specialistů. Dále je předmětem této Veřejné zakázky dodávka a instalace Systému pro správu a monitoring sítě. Více informací o předmětu veřejné zakázky naleznete na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/CEZ.

Plánované akce a operativní zásahy na vedení vn/nn 2018-2022

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-010392Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: kraj Moravskoslezský – okresy – Bruntál; Frýdek-Místek; Karviná; Nový Jičín; Opava; Ostrava-město kraj Olomoucký – okresy – Jeseník; Olomouc; Prostějov; Přerov; Šumperk kraj Zlínský - okres Vsetín

Popis veřejné zakázky

Provádění činností v rámci plánovaných akcí, operativních zásahů v nespojitém čase (NSČ) a ve spojitém čase (SČ), provádění operativních ořezů na zařízení distribuční soustavy zadavatele nebo elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno zadavatelem, na kterém bude prováděn předmět sektorové veřejné zakázky, týká se vedení o napěťové hladině 1 – 35 kV (vedení vn) a vedení do napěťové hladiny 1 kV (vedení nn) (dále jen „Zařízení“). Zejména se jedná o činnosti – provádění plánovaných akcí, odstraňování poruch na Zařízení v NSČ a ve SČ, odstraňování mimořádných událostí, odstraňování škod na majetku distribuční soustavy, které zejména zahrnují elektromontážní práce, ostatní práce a práce spojené s prováděním operativních ořezů. Předmětem je dále poskytnutí mechanizace s obsluhou a držení pohotovostní služby a držení operativní pohotovostní služby.

DODÁVKY VN ROZVADĚČŮ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-009274RozvaděčeDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká Republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek VN rozváděčů s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu VN rozváděčů zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2024.

Zajištění koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona č. 309/2006 Sb. a věcí souvisejících

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-003574Služby v oblasti bezpečnosti a zdravíSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Česko.

Popis veřejné zakázky

Koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zák. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., v koordinaci BOZP staveb naplňujících kritéria § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 z.č. 309/2006 Sb., přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., spadajících do režimu § 103 z.č. 183/2006 Sb., vypracování a aktualizace plánů BOZP naplňující §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., zpracování a podání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce, popř. plnění dalších povinností v oblasti BOZP na stavbách dle požadavků zadavatele, včetně předkládání měsíčních zpráv o činnosti koordinátorů BOZP (dále jen koordinátorů či koordinátor) na jednotlivých stavbách a hodnocení zhotovitelů staveb dle kritérií zadavatele.

DODÁVKY ČEPŮ, OK A TŘMENŮ PRO VEDENÍ VVN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-032590Elektrická vedeníDodávky7 921 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky čepů, ok a třmenů pro vedení vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách čepů, ok a třmenů pro vedení vvn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 6/2018 – 5/2024

Dodávky analyzátorů kvality el.napětí pro měření v napěťových úrovních vvn ,vn, nn

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-027248Elektrické zařízení a přístrojeDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Česká republika.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek analyzátorů kvality el.napětí pro měření v napěťových úrovních vvn a vn vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu analyzátorů kvality el.napětí pro měření v napěťových úrovních vvn a vn bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2022.

JEDNOTNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ OSÁDEK V TERÉNU

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-028597Implementace programového vybavení Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je implementace, nasazení a podpora software pro Jednotný systém řízení osádek v terénu (dále „JS ŘOT“) včetně dodání koncových mobilních zařízení a jejich podpory. Více informací o Předmětu veřejné zakázky je uvedeno v části 3 Zadávací dokumentace (Technická specifikace) jakož i části 4 Zadávací dokumentace (Smlouvy).

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby část Předmětu VZ spočívající:
a) ve zpracování detailního návrhu řešení (Fáze Cílový koncept) JS ŘOT (serverová i mobilní část řešení), včetně popisu řešení integrací JS ŘOT a návrhu řešení ICT infrastruktury JS ŘOT,
b) v implementaci JS ŘOT, konkrétně ve Fázi Realizace (dle Smlouvy o dílo), dle zpracovaného Cílového konceptu,
c) a v zajištění servisní podpory JS ŘOT ve smyslu odst. 3.1.1 až 3.1.4 Servisní smlouvy po dobu 6 let od akceptace Dodávky Plnění 1, byla výhradně plněna Dodavatelem.

DODÁVKY OCHRAN PTACTVA

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-025085Výrobky z plastů Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká Republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ochran ptactva s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované opatření k ochraně ptactva na všech podpěrných bodech (ohrožujících dosedající ptáky) stávajících vedení VN v letech 2018 – 2021.

Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-022828Služby související s likvidací odpadů a odpady Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadními vodami dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

Nakládání s odpady ČEZ Distribuce, a. s.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-019206Služby související s likvidací odpadů a odpady Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady (vyjma komunálního odpadu a z něho vytříděných složek odpadu) dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

DODÁVKY PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-017222Elektrická vedeníDodávky15 243 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 1/2018 – 12/2023

DODÁVKY ZKOUŠEČEK, ZKRATOVACÍCH SOUPRAV NN, VN A VVN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-016930Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN a VVN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2018-12/2021.

Generální servis technologie vn a vvn - 2017 – 2022

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-017012Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Česká republika - kraj Ústecký, Liberecký, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ je servis technologií vn a vvn. Zejména se jedná o opravy vypínačů, odpojovačů, odpínačů, měřících transformátorů proudu a napětí, pohonů pro vypínače a odpojovače včetně rozvodů tlakového vzduchu a kompresorových stanic, svodičů přepětí apod.
Servisem se pak dle této RD rozumí činnosti prováděné Zhotovitelem v těchto režimech:

a) Plánované zásahy
b) Operativní zásahy

DODÁVKY PRŮMYSLOVÉ CHEMIE

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-016998Specializované chemické výrobkyDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek průmyslové chemie s vybraným uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 11/2017 – 10/2021.

DODÁVKY PROSTŘEDKŮ OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-016791Ochranné vybaveníDodávky13 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek systému vybavení prostředků osobní ochrany zaměstnanců společnosti pracujících na vedeních a v elektrických stanicích distribuční a přenosové soustavy, tedy pracovníků pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou s vybraným uchazečem pro plánované výměny POZ a zajištění odstranění poškozených POZ. POZ se vybírají pro období 01/2018 – 12/2025.

DODÁVKY ŘS, OCHRAN A HMI

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-015780Elektrické rozvodné a řídící zařízeníDodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Řídicích systému + ochran a HMI do el. stanic s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2017 –06/2023.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

35-4544580267/0100
Zveřejněn 1.4.2013
9990207/0100
Zveřejněn 1.4.2013
8880217/0100
Zveřejněn 1.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Oficiální údaje: ČEZ Distribuce, a. s.

IČ: 24729035
DIČ: CZ24729035
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: v95uqfy

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@cezdistribuce.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Elektrická energie
Teplárenská 2, Komořany, Most52,39 km
Jeronýmova 229/7, Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec59,25 km
Belgická 4887, Rýnovice, Jablonec nad Nisou66,75 km
Limuzská 3135/12, Strašnice, Praha80,41 km
U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, Písek165,21 km

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Více než 10.000 lidí ročně se na firmy obrátí s poptávkou pracovního místa