Kamýcká 129
Suchdol
Praha
165 00 Praha 620
navigovat

Kontakty

  • 224 381 111
  • 224 383 360 - koleje a menza

Provozní doba  

podatelna
PO 07:00-15:00 hod.
ÚT 07:00-15:00 hod.
ST 07:00-15:00 hod.
ČT 07:00-15:00 hod.
PÁ 07:00-15:00 hod.

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-KOLEJ A - Kamýcká 933, Suchdol, Praha  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-KOLEJ BCD - Kamýcká 1283, Suchdol, Praha  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-KOLEJ EFG - Kamýcká 1281, Suchdol, Praha  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-KOLEJ JIH - Kamýcká 1280, Suchdol, Praha  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-STŘEDISKO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY AMÁLIE - Ruda  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-STŘEDISKO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY JEZDECKÝ KLUB SUCHDOL - Dvorská 1/3, Suchdol, Praha  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-STŘEDISKO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY NOVÉ STRAŠECÍ - Jiřího Šotky ul., Nové Strašecí  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-STŘEDISKO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY PLOSKOV - Ploskov 203, Lhota  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-STŘEDISKO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY POŽÁRY - Městečko č. 56  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-STŘEDISKO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY RUDA - Mlýnská 8, Ruda  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY - náměstí Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK LÁNY - Zámecká 419, Lány  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-VINAŘSKÉ STŘEDISKO MĚLNÍK - Chloumecká 1717, Mělník  (Pobočka)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - Kamýcká 129, Suchdol, Praha  (Odlouč. pracoviště)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ - Kamýcká 129, Suchdol, Praha  (Odlouč. pracoviště)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - V lázních 42/3, Malá Chuchle, Praha  (Odlouč. pracoviště)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - Kamýcká 129, Suchdol, Praha  (Odlouč. pracoviště)
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA-TECHNICKÁ FAKULTA - Kamýcká 872, Suchdol, Praha  (Odlouč. pracoviště)
TJ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRACE - Kamýcká 1275, Suchdol, Praha  (Souvisí s)
více souvisejících firem

Činnosti firmy  

  • Česká zemědělská univerzita
  • vysokoškolské koleje

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2011-16572660062638zakazky.czu.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026080Stavební dozor Služby4 300 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování služeb souvisejících s rekonstrukcí a dostavbou staré budovy FLD v rámci areálu zadavatele, které zahrnují komplexní inženýrskou činnost spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen jako „TDS“).
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v příkazní smlouvě (dále též jen „smlouva“), která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a projektové dokumentaci a jejích změnách uveřejněných zde https://zakazky.czu.cz/contract_display_1345.html.

Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-042394Služby v oblasti těžby dřeva Služby11 600 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: okresy Praha-východ, Kolín a z malé části Kutná Hora

Popis veřejné zakázky

Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 34 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM) v celkovém objemu 25.520 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy. Zakázka je rozdělena do tří částí rozdílné technologické specifikace dle věku porostu a hmotnatosti kmene, sortimentace a doby plnění.

Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-009817Audiovizuální přístrojeDodávky9 370 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor.

Lyofilizátor pro VCZZP

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037147Mrazící zařízení Dodávky3 800 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lyofilizátoru pro sušení potravin do Výukového centra zpracování zemědělských produktů včetně jeho montáže a zprovoznění.

Rámcová dohoda - Microsoft 365 Intranet ČZU

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034810Vývoj programového vybavení pro internet a intranetSlužby6 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Jedním z dílčích cílů Projektu HRS4R je zvýšit efektivitu interní komunikace v rámci ČZU prostřednictvím implementace nového intranetu. ČZU nasadila v roce 2018 technologie Microsoft 365 a umožňuje tím jak zaměstnancům, tak studentům využívat portfolio produktů společnosti Microsoft zahrnuté do sady Microsoft 365. ČZU rozhodla o implementaci nového intranetu na platformě Microsoft 365. Blíže viz ZD.

Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-005882Stavební práce Stavební práce203 602 023,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je vybudování přístavby a provedení celkové rekonstrukce staré budovy FLD včetně nové střechy, terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníky, napojení nového osvětlení areálu při vzniklé přeložce komunikace, přeložky sítí, přípojky kanalizace, plynovodu, vodovodu elektrického vedení a datové sítě.

Mrazicí a chladicí technologie pro Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033093Chladící a mrazící zařízeníDodávky15 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mrazicí a chladící technologie do nového výukového centra VCZZP včetně jejich montáže a zprovoznění.

Školní sklad FLD a trafostanice - II.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033447Stavební práce Stavební práce15 900 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je vybudování nového školního skladu FLD a trafostanice včetně terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníků, přeložky sítí, přípojky elektrického vedení a datové sítě.

Dodávka počítačů, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031273Počítače Dodávky1 050 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačů, příslušenství k IT technice, komponent do PC, tiskáren, projektorů, tonerů a kamer.

Rekonstrukce centra poradenství a prevence FAPPZ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030941Stavební práce Stavební práce14 900 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je rekonstrukce Centra poradenství a prevence, tj. stávajících výukových a laboratorních prostor katedry veterinárních disciplín FAPPZ. Jedná se o vytvoření demonstračního pracoviště pro výuku specializovaných kurzů poradenství v oblasti chovatelské prevence chorob zvířat.

Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP - II.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-024680Stavební montážní práceStavební práce19 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je demolice stávající staré haly a na jejím místě výstavba skladové haly nové.
Objekt nové haly bude částečně vytápěný, napojený funkční přípojkou na vodovod, splaškovou
kanalizaci a elektro silnoproud a slaboproud. Dešťové vody budou svedeny do kaskády nově
vybudovaných podzemních akumulačních nádrží s přepadem do nového retenčního vsakovacího
tělesa. Součástí předmětu plnění jsou i úpravy zpevněných ploch kolem nové haly.

Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-017591Služby v oblasti těžby dřeva Služby10 690 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: okresy Praha-východ, Kolín a z malé části Kutná Hora

Popis veřejné zakázky

Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 21 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM) v celkovém objemu 12.800 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele,
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy.

Dodávky technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-035865Průmyslové plyny Dodávky4 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technických a kalibračních plynů pro FAPPZ ČZU.
Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců.

Dodávka vozidla kategorie N s oplenovou ložnou plochou pro ČZU v Praze ŠLP Kostelec nad Černými lesy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-040404Silniční tažná vozidla Dodávky5 560 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Kostelec nad Černými lesy, Náměstí Smiřických 1, mechanizační díly

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání vozidla nový nákladní automobil kategorie N s oplenovou ložnou plochou a příslušenstvím: nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva, hydraulickým nakládacím jeřábem, dvounápravovým přívěsem s nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva. Automobil s příslušenstvím tvoří jeden funkční celek pro dopravu nákladu dlouhého dříví a s nákladem jej lze provozovat výhradně jen jako jízdní soupravu.

Rámcová dohoda na dodávky automatických bodových dendrometrů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-033203Měřicí přístroje Dodávky3 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automatických bodových dendrometrů (nových, nepoužívaných, originálních) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Přístroje budou používány pro detailní měření reakcí stromů na změny klimatu a stresu suchem. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru rámcové dohody a v příloze Technická specifikace, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.

Dodávání kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro ČZU

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-018321Kancelářské potřebyDodávky15 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávání kancelářských potřeb a drobného spotřebního materiálu pro zadavatele do areálu ČZU – ul. Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

IT vybavení pro projekty OP VVV FLD ČZU 2

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-008475Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů Dodávky3 850 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých položek IT vybavení pro členy týmu projektů OP VVV na FLD ČZU. Dané položky vychází z potřeb jednotlivých projektů.

Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 3 let.

Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

General sequencing

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-040255Laboratorní výzkum Služby1 650 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

The subject of the performance of the procurement is analysis of RNAseq of delivered 350 pcs of samples of beetles of the subfamily Scolytinae (total RNA).
The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in the purchase contract which is the attachment No. 1 of procurement documentation and technical specification and which is the attachment No. 4 of procurement documents.

Metagenomic analysis (sequencing of amplicon and data analysis)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-040234Laboratorní výzkum Služby1 650 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

The subject of the performance of the procurement is analysis of amplicon of delivered 400 pcs of samples of the subfamily Scolytinae (total DNA).
The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in the purchase contract which is the attachment No. 1 of procurement documentation and technical specification and which is the attachment No. 4 of procurement documents.

Pořízení osobních vozidel pro pracoviště ČZU

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-029008Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí Dodávky1 470 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka osobních vozidel.

Pořízení CT skeneru

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-017246Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) Dodávky6 300 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení CT skeneru, který bude určen pro výukovou
laboratoř, ve které budou zobrazovány snímky celých studovaných objektů - zvěře a volně žijících
živočichů, na kterých budou zřetelně znázorňovány změny ve strukturách tkání, například po úrazu,
nebo po střelných a řezných poraněních. CT skener musí umožnit propojení vyhodnocení vzorků
nejdříve pomocí rentgenového záření, umožňujícího pohled na vnitřní strukturu orgánů, tkání a
jednotlivých složek vzorků a následné histologické vyšetření konkrétní části vzorku, která bude pro výuku nejlépe demonstrační, případně části vzorku, která bude odpovídat konkrétnímu zaměření
výuky.

Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-011927Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávky2 400 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení a instalace laboratorního nábytku do rekonstruovaných laboratoří. Jedná se o vybavení místností v 1. pp budovy Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Kamery pro projekt EXTEMIT-K

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-012183Měřicí přístroje Dodávky860 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky (její příslušné části) je dodávka:
část a. multispektrální kamery
část b. termokamery
vč. příslušenství a souvisejících služeb.

Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace (vždy pro příslušnou část veřejné zakázky).

ČZU - Revitalizace Auly

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-028454Stavební úpravy univerzitních objektůStavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce a přístavba Auly

Vybavení interiéru laboratoří FLD pro projekt EVA 4.0

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-036104Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávky3 420 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je pořízení a instalace laboratorního nábytku do rekonstruovaných laboratoří pro Excelentní tím pro mitigaci . Jedná se o vybavení místností v 1. pp budovy FLD.

Pořízení výkonného superpočítače v rámci projektu EVA 4.0

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-006786Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů Dodávky3 850 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Pořízení superpočítače, který bude primárně sloužit pro realizaci komplexních simulací dynamiky lesa na úrovni porostů krajiny, testování a optimalizaci vyvíjených částí modelů. Bude se jednat o systém typu SMP (Symmetric multiprocessing) s globálně sdílenou pamětí a připojenou úložnou diskovou kapacitou. Součástí dodávky bude záruka na 4 roky včetně technické podpory.

Vybavení laboratoře fyziologie rostlin

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-030304Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) Dodávky2 200 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha


Popis veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá vyhlášení veřejné zakázky na pořízení zařízení tvořící komplex vybavení laboratoře fyziologie rostlin (v rámci projektu Pavilon HTP).

Services for PacBio sequencing and related library preparation

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-012930Laboratorní výzkum Služby4 400 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

FFWS plánuje otevřít veřejné zakázky na tyto služby: knihovnu DNA, výběr velikosti (10-35 kb) a opravu poškození DNA - PacBio (RS II / Sequel), Pac Bio SEQUEL, jeden konec, 1-60 kb, 250- 300 tisíc čte na buňku SMRT.
Veřejné zakázky by měly být otevřené v angličtině.

Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-024662Výrobky z plastů Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního laboratorního materiálu pro obecnou mikrobiologickou praxi na základě uzavřené rámcové smlouvy.

Dodávka drobného hmotného majetku a přístrojového vybavení

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-024435Měřicí přístroje Dodávky5 700 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontrolních a zkušebních přístrojů; různých hodnotících a zkušebních přístrojů; zdravotnických přístrojů, farmaceutik, chladniček a mrazniček; přístrojů a zařízení k určování hmotnosti a vařičů.

Dodávka chemikálií, laboratorního skla a spotřebního materiálu – 15-16_019

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-021514Zdravotnický spotřební materiálDodávky7 900 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemických látek a přípravků, laboratorního skla, laboratorního plastiku, laboratorních pipet a příslušenství, rukavic na jedno použití, injekčních stříkaček, různých ručních nástrojů, zkumavek a dalšího materiálu.

Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-028851Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem je dodávka a instalace variabilního systému kotců a krmných stanic pro testaci prasat, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a demontáž stávajícího systému ustájení a krmení.

Second generation sequencing (HiSeq/MiSeq) and related library preparation

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-012937Laboratorní výzkum Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

FFWS plánuje otevřít veřejné zakázky na tyto služby: knihovnu pro přípravu DNA, MiSeq pro sekvenci bakteriálního / plísňového genomu; sekvence metagenomu, Příprava knihovny Nextera Mate Pair, HiSeq4000 pro sekvenci genomu.
Veřejné zakázky by měly být otevřené v angličtině.

Dostavba fakulty životního prostředí-FŽP III.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-012648Stavební práce Stavební práce280 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je zhotovení stavby, resp. dostavba fakulty životního prostředí

Aktivní prvky IT pro přístavbu a rekonstruovanou budovu FLD

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-018660Síťové komponentyDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky aktivních prvků IT do přístavby a rekonstruované budovy FLD.

AV technika do přístavby a rekonstruované budovy FLD

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-018658Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístrojeDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka AV techniky do přístavby a rekonstruované budovy FLD.

Dodávka interiérového vybavení do přístavby a rekonstruované budovy FLD

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-018657Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení (kanceláří, učeben, studoven, laboratoří, chodeb) přístavby a rekonstruované budovy FLD.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

331221/0100
Zveřejněn 1.4.2013
339151/0100
Zveřejněn 1.4.2013
CZ3001000000196577250247
Zveřejněn 4.4.2013
19-500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
35-500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
51-500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
1222-6325762/0800
Zveřejněn 30.7.2016
2022-6325762/0800
Zveřejněn 30.7.2016
9021-6325762/0800
Zveřejněn 30.7.2016
27-500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
CZ0508000010380006325762
Zveřejněn 6.10.2016
CZ9108000010460006325762
Zveřejněn 21.3.2017
19-6325762/0800
Zveřejněn 4.4.2017
CZ6601000000197152420217
Zveřejněn 23.10.2019
9120842/0800
Zveřejněn 2.9.2021
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Silva Regina 2020
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh
31.3.2020 - 4.4.2020
stánek PAV Z / 042, PAV A1 / 032, PAV C / 041
FOR ARCH 2019
30. mezinárodní stavební veletrh
17.9.2019 - 21.9.2019
stánek 1/A05
FOR GARDEN 2019
13. Mezinárodní veletrh zahradní a komunální techniky, nábytku, architektury a zeleně.
21.3.2019 - 24.3.2019
stánek 1/F09
SVB - Stavební veletrh Brno 2019
Stavební veletrh Brno
27.2.2019 - 2.3.2019
stánek PAV P / 081
FOR WOOD 2019
12. veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů
7.2.2019 - 9.2.2019
stánek 5/A10
FOR ARCH 2018
29. mezinárodní stavební veletrh
18.9.2018 - 22.9.2018
stánek 1/C28
Silva Regina 2018
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh
8.4.2018 - 12.4.2018
stánek PAV Z / 063, PAV A1 / 050
FOR GARDEN 2018
12. Mezinárodní veletrh zahradní a komunální techniky, nábytku, architektury a zeleně.
22.3.2018 - 25.3.2018
stánek 1/F17
WOODTEC 2017
Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl
31.10.2017 - 3.11.2017
stánek PAV A2 / 007
Národní výstava myslivosti + Natur Expo Brno 2017
Národní výstava myslivosti
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 011
CESTY DŘEVA 2017
Lesní hospodářství - základní zpracování dřeva - dřevěné stavby, konstrukce a výrobky - vedlejší produkty zpracování dřeva
9.2.2017 - 11.2.2017
stánek 2/D05
více prezentací

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků ČZU v Praze - fáze II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora přirozené druhové skladby odolné vůči klimatické změně v NPR Voděradské bučiny
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 19.8.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvyšování kvality interního grantového schématu na ČZU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.5.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Hybné faktory a mechanismy selekce habitatů a charakteristiky pohybu ve společenstvech původních kopytníků ve vztahu k distribuci zdrojů a pastvě hospodářských zvířat v chráněných územích západní Afriky
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení kvality studia na ČZU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení kvality prostředí na ČZU v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů na ČZU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.10.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Školka Poníček V
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu k okolní krajině
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČZU v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.4.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Role prolyl oligopeptidázy u parazitických motolic
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.2.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Rozvoj studijního prostředí na ČZU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybudování zázemí a výzkumné podpory pro výzkumně zaměřený vzdělávací program Protipožární ochrana lesa, dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vybudování zázemí a výzkumné podpory pro výzkumně zaměřené vzdělávací programy Global Change Forestry a Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Excelentní Výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4,0
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů ČZU v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
High-tech technologicko-výukový pavilon FLD
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Pavilon tropického zemědělství
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výukové centrum zpracování zemědělských produktů (VCZZP)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzdělávací infrastruktura pro ekonomické a environmentální programy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vznik nových výzkumných studijních programů na FLD
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.4.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit "proof-of-concept"
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Školka Poníček
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Snížení energetické náročnosti budov kolejí BCD
ČZU v Praze

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.4.2015 - Projekt dokončen
Efektivní návrat ekonomicky vzdělaných žen na
trh práce po rodičovské dovolené 2015

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 2.4.2015 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budov kolejí JIH
ČZU v Praze

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.10.2014 - Projekt dokončen
Zajištění úspor výměnou oken u kolejí BCD ČZU
v Praze

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.9.2014 - Projekt dokončen
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
Rozvoj geoenvironmentálních věd pro posílení
VaV

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
Mezifakultní centrum pokročilé analýzy zem. prod.
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
HUBRU - Laboratoř pro studium lidského chování
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
Dřevařský pavilon FLD
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
Vodní tůně v Arboretu FLD v k.ú. Kostelec nad
Černými Lesy

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 12.6.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budov kolejí E,F
ČZU v Praze

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.11.2013 - Projekt dokončen
SIRIUS - inovace bakalářských studijních
programů poradenství v odborném vzdělávání,
učitelství praktického vyučování a učitelství
odborných předmětů

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.9.2013 - Projekt dokončen
Modernizace výuky udržitelného hospodaření s
vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů
bakalářského studia

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.9.2013 - Projekt dokončen
Zkvalitnění výuky magisterského studijního oboru
Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných
formou ateliérů a zavedením nových metod
výuky

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.9.2013 - Projekt dokončen
Rozvoj vědeckých týmů na České zemědělské
univerzitě v Praze s cílem posílení pedagogických
aktivit v mimopražských pracovištích

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.11.2012 - Projekt dokončen
Rozvoj a zkvalitnění doktorského studia na
Provozně ekonomické fakultě České zemědělské
univerzity v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.4.2012 - Projekt dokončen
Dětský koutek ČZU Poníček
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 15.3.2012 - Projekt dokončen
Modernizace bakalářského studijního oboru Silniční
a městská automobilová doprava

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.3.2012 - Projekt dokončen
Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků
středních škol - inovativní formy spolupráce s
využitím moderních technologií

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.2.2012 - Projekt dokončen
Podpora moderních forem výuky na SŠ -
využívání ICT ve výuce

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.11.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj podnikatelských znalostí - informační a
finanční gramotnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2011 - Projekt dokončen
Kurzy celoživotní environmentalního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.8.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávání v inovovaném studijním programu
Ekonomika a Management se zaměřením na
mezinárodní podnikání

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.11.2010 - Projekt dokončen
Interdisciplinární design v procesu rozšiřování
znalostí a dovedností zaměstnanců PEF ČZU v
Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace a zkvalitnění environmentálně
zaměřeného vzdělávání

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 24.2.2010 - Projekt dokončen
Zavedení nového předmětu "Praktické využití psů
v zoorehabilitaci" do bakalářského studia oboru
Kynologie a Speciální chovy

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 16.2.2010 - Projekt dokončen
Bakalářské a magisterské vzdělávání v novém
studijním oboru Inženýrství údržby

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 16.2.2010 - Projekt dokončen
Komplexní systém profesního poradenství na PEF
ČZU v Praze - Brána k úspěšné profesní kariéře
absolventa PEF

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 4.12.2008 - Projekt dokončen
Doplnění vegetačních prvků do krajiny na území Amálie
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: 3hdj9cb

Zdroj: justice.cz

Další firmy z oboru:
Vysoké školy a univerzity
Fráni Šrámka 1121/3, Mariánské Hory, Ostrava280,08 km
Fráni Šrámka 1121/3, Mariánské Hory, Ostrava280,08 km

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
Nejnavštěvovanější a nejpoptávanější úřad je úřad práce