Kročehlavská 49
Kročehlavy
Kladno
272 01 Kladno 1
navigovat

Kontakty

  • 312 682 177
  • 312 684 444 - linka důvěry

Kontaktní osoby

  • PhDr. Věra Urbářová - vedoucí

Související firmy

STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno - náměstí starosty Pavla 44, Kladno  (Provozovatel)

Činnosti firmy  

  • centrum drogové prevence
  • linka důvěry

Bankovní účty určené ke zveřejnění

31322141/0100
Zveřejněn 1.4.2013
19-729141/0100
Zveřejněn 1.4.2013
729141/0100
Zveřejněn 5.4.2013
43-6814740267/0100
Zveřejněn 3.5.2013
107-4151730287/0100
Zveřejněn 3.5.2013
240048089/0300
Zveřejněn 2.12.2014
240261162/0300
Zveřejněn 2.12.2014
63576357/0300
Zveřejněn 13.1.2017
183026026/0300
Zveřejněn 13.1.2017
63816381/0300
Zveřejněn 13.1.2017
240261111/0300
Zveřejněn 27.1.2018
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Moderní úřad III - vzdělávání zaměstnanců a tvorba strategických dokumentů
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno - MAP II.
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.9.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město a ORP a vybrané obce v ORP
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podzemní kontejnery - Kladno
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Brjanská 3078 se zaměřením na modernizaci ICT, vybavení přírodovědných učeben a dílen včetně zajištění bezbariérovosti
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Školská 322 se zaměřením na vybavení odborných učeben chemie, přírodopisu, fyziky a technické vybavení školní dílny včetně zajištění bezbariérovosti
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní studie veřejného prostranství - Bratronice, Družec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 31.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kladno
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 31.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Park Zoologická - I. etapa
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 27.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní studie veřejných prostranství v obci Unhošť
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora sociální práce na území Statutárního města Kladna
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Strategie bezpečnosti IT Statutárního města Kladna včetně řešení krizových a nestandardních situací
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.2.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Moderní úřad - vzdělávání zaměstnanců - II. etapa
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 2.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 2.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Dopravní telematika Kladno
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.5.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rekonstrukce víceúčelového hřiště při 5. ZŠ
Moskevská, Kladno

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 20.10.2014 - Projekt dokončen
Dopravní a sportovní hřiště Kladno - Rozdělov
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 20.10.2014 - Projekt dokončen
Přírodní zahrada MŠ v Rozdělově
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2014 - Projekt dokončen
Informační a komunikační systémy Statutárního města Kladna
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.9.2014 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení MŠ Čtyřlístek, Dánská 2373, Kladno
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.9.2014 - Projekt dokončen
Moderní Kladno v mobilu
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2014 - Projekt dokončen
Sanace staré ekologické zátěže v průmyslové
zóně Kladno - Dubí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.7.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce komunikace a chodníků v lokalitě
Staré Kročehlavy

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 11.6.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce komunikace včetně mostní
konstrukce v Průmyslové ul. v Kladně

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 13.5.2014 - Projekt dokončen
Úprava zahrady v přírodním stylu speciální
mateřské školy Moskevská 3083, Kladno

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 18.3.2014 - Projekt dokončen
Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Kladna
- 2013-2015

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 20.1.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace náměstí Sítná, Kladno
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 20.1.2014 - Projekt dokončen
Přístavba objektu základní školy Zd. Petříka 1756,
Kladno

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 20.1.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace brownfieldu - Kasárna Kladno
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce prostor pro Městskou knihovnu
Kladno

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.5.2013 - Projekt dokončen
Vybavení Domova pro seniory Kladno
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.5.2013 - Projekt dokončen
Přístavba objektu mateřské školy č.p. 2597,
Kladno

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.5.2013 - Projekt dokončen
Park setkávání Kladno - Kročehlavy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.5.2013 - Projekt dokončen
Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Kladna
- 2012/2013

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.2.2013 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu s byty zvláštního
určení (META) - II.

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.11.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce místních komunikací k průmyslové
zóně Kladno-východ

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce vozovky a chodníků části ulic
Kralupská, Lidická, Buštěhradská, Ininova -
Kladno - Dubí

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2012 - Projekt dokončen
Analýza rizik staré ekologické zátěže v
průmyslové zóně Kladno - východ

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.7.2012 - Projekt dokončen
Revitalizace veřejného prostranství v ulici ČSA,
Kladno

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 2.3.2012 - Projekt dokončen
Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Kladna
- 2011/2012

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 2.3.2012 - Projekt dokončen
Zatraktivnění a oživení historické části centra
Kladna - Podprůhon

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 2.3.2012 - Projekt dokončen
Úpravy a výstavba dětských hřišť - II. etapa
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2011 - Projekt dokončen
Kladenská sportoviště
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2011 - Projekt dokončen
Kanalizace Kladno - Švermov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.10.2011 - Projekt dokončen
Rozšíření využitelnosti historické budovy
Městského divadla Kladno

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.8.2011 - Projekt dokončen
Moderní úřad - vzdělávání pro Statutární město
Kladno

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.7.2011 - Projekt dokončen
Optická komunikační síť Statutárního města
Kladna

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2011 - Projekt dokončen
Centralizace poskytovaných služeb občanům v
ORP Kladno

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2011 - Projekt dokončen
Revitalizace parků a významné zeleně na území
města Kladna

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Projekt dokončen
Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Kladna
- 2010/2011

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Projekt dokončen
Územní plán Statutárního města Kladna
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.3.2011 - Projekt dokončen
I.Vybudování technologického centra a II.
pořízení elektronické spisové služby

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2011 - Projekt dokončen
Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Kladno
- 2009/2010

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 18.2.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce sportovní haly BIOS, Kladno
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.1.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu MŠ na Rosenbaumově
nám. v Kladně

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.12.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce zastávek a zálivů městské
autobusové dopravy, Kladno

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.12.2010 - Projekt dokončen
Revitalizace Sítenského údolí - II. etapa
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 25.10.2010 - Projekt dokončen
Revitalizace panelového sídliště Kladno -
Kročehlavy

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Projekt dokončen
Řízení lidských zdrojů v ORP Kladno
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.10.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v e-Governmentu v ORP Kladno
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2010 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu s byty zvláštního
určení (META)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.6.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce komunikace v ulici Vašíčkova
Kladno

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2010 - Projekt dokončen
Centrum ekologické výchovy Kladno - vybavení
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 7.5.2010 - Projekt dokončen
Analýza rizik staré ekologické zátěže v
průmyslové zóně Kladno - Dubí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.4.2010 - Projekt dokončen
Centrum ekologické výchovy Kladno
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Projekt dokončen
Úprava a výstavba dětských hřišť
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2009 - Projekt dokončen
Rekonstrukce budovy Divadla Lampion
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2009 - Projekt dokončen
Řízení Integrovaného plánu rozvoje města Kladna
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Projekt dokončen
Příprava Integrovaného plánu rozvoje města
Kladna

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.4.2009 - Projekt dokončen
OPŽP Kladno
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.12.2008 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady pro ORP Kladno
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.9.2008 - Projekt dokončen
Revitalizace Štechova Kladno - parkovací stání
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Revitalizace Štechova Kladno - sadové úpravy
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Kladno, Norská 2633 - 5.1a
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace systému nuceného větrání s rekuperací učeben ZŠ Kladno, Norská 2633 - 5.1b
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace systému nuceného větrání s rekuperací učeben ZŠ Kladno, Brjanská 3078 - 5.1b
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Kladno, Brjanská 3078 - 5.1a
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zateplení a výměna zdroje vytápění budov radnice Statutárního města Kladna, č. p. 45, 48 a 49
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zateplení a výměna zdroje vytápění památkově chráněné budovy radnice Statutárního města Kladna, č. p. 44
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zajištění kybernetické bezpečnosti Statutárního města Kladna
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Stavební úpravy objektu č. p. 2338 na mateřskou školu
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Statutární město Kladno

IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: dyubpcm

Zdroj: justice.cz

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Více než 40.000 firem má otevřeno i v sobotu