Úřady, správa

Počet firem
25 633 firem

MĚSTO Dobrovice

Palackého náměstí 28, Dobrovice www.dobrovice.cz

Mezi významné pamětihodnosti patří kostel sv. Bartoloměje a zdejší radnice. Za návštěvu stojí také městské divadlo, kostel sv. Václava v Sýčině a tvrz v Týnci.

MĚSTO Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod www.muhb.cz

Dominantu náměstí tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, jenž stojí v jeho severovýchodním rohu. Původně gotická Stará radnice byla přestavěna do dnešní podoby po požáru v roce 1662.

MĚSTO Havlíčkův Brod

MĚSTO Hluboká nad Vltavou

Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou www.hluboka.cz

Přijďte se podívat na státní zámek Hluboká, který je celoročně v provozu. Hluboká, pohádkové sídlo utkané ze snu krásné paní.

MĚSTO Hluboká nad Vltavou

MĚSTO Hrádek

Náměstí 8. května 270, Nová Huť, Hrádek www.mestohradek-ro.cz

Přírodní památka Hrádecká bahna, vlhké louky se vzácnou květenou, severovýchodně od města mezi železniční tratí a Klabavou.

MĚSTO Hrádek

MĚSTO Humpolec

Horní náměstí 300, Humpolec www.mesto-humpolec.cz

Malebné městečko leží na dálnici D1 přímo uprostřed trasy Praha - Brno. Katastr tvoří místní části Humpolec, Hněvkovice, Kletečná, Petrovice, Lhotka, Rozkoš, Vilémov, Plačkov, Krasoňov, Světlice a Světlický Dvůr.

MĚSTO Humpolec

MĚSTO Kaplice

Náměstí 70, Kaplice www.mestokaplice.cz

Z roku 1257 pochází první písemná zpráva o Kaplici, která v té době patřila pod správu premonstrátského kláštera v Milevsku. Jedná se o listinu papeže Alexandra IV., v níž uděluje mariánskému kostelu v Kaplici výsadu vydávání odpustků.

MĚSTO Kaplice

MĚSTO Zbiroh

Masarykovo náměstí 112, Zbiroh www.zbiroh.cz

Obec Zbiroh se nachází přibližně 31 km od města Rokycany. V obci se nachází Zámek Zbiroh, hradní kaple s okrouhlou věží a studnou, opona malovaná Alfonsem Muchou, památná studánka "Křtitelna" atd.

MĚSTO Zbiroh

OBEC Batňovice

Batňovice č. 4 www.batnovice.cz

Až do roku 1850 patřila tato obec k panství Náchodskému jsouc od Náchoda 4 hodiny vzdálena se zříceninami někdejšího hradu, který nepochybně od některého pána z Vísenburku nebo z Dubu a z Lípy, jimž již v středověku to celé okolí náleželo, vzdělán a obýván byl.

OBEC Bordovice

Bordovice č. 130 www.bordovice.cz

Vznik obce Bordovice nelze jednoznačně určit a její vznik je předpokládán ve 13. století našeho letopočtu. Obecně převládá domněnka, že obec vznikla na pozemcích po vyklučení lesa na Hukvaldském panství. Svolení k výstavbě měl dostat jistý Burda, od jehož jména se patrně odvozuje název obce.

OBEC Čakov

Čakov č. 19 www.cakov.cz

Farní kostel sv. Linharta uprostřed návsi představuje díky své vyvýšené poloze zdaleka patrnou dominantu obce. Raně gotická stavba z doby kolem roku 1300 bývala obklopena hřbitovem, zrušeným 1961.

OBEC Čakov

MĚSTYS Havlíčkova Borová

Náměstí 278, Havlíčkova Borová www.havlickovaborova.cz

V pomezní krajině Českomoravské vrchoviny na táhlém kuželovitém svahu, jehož vrchol je 637 m n.m., se rozprostírá malebná vesnice Havlíčkova Borová. Název získala v roce 1949 podle svého rodáka Karla Havlíčka.

OBEC Hluchov

Hluchov č. 2 www.hluchov.cz

První písemná zmínka o Hluchově pochází z roku 1131. V roce 1134, tehdy psáno Glughovo, vypočítává se zboží náležící kostelu olomouckému jako odvod daní. Zhruba o 200 let později vlastnil panství hluchovské Budík z Hluchova, po něm pak páni z Konice.

MĚSTO Horní Blatná

náměstí Sv. Vavřince 1, Horní Blatná www.horni-blatna.cz

Sama Horní Blatná byla založena roku 1532, kdy sasský kurfiřt Jan Bedřich koupil toto území od pánů z Tetova a podal příkaz k vyměření a založení nového horního města Blatná.

MĚSTO Horní Blatná

OBEC Horní Maršov

Bertholdovo náměstí 102, Horní Maršov www.hornimarsov.cz

Horní Maršov je horské rekreační středisko v údolí řeky Úpy při ústí Lysečinského potoka, 8 km před Pecí pod Sněžkou, 5 km od Svobody n. Úpou a Janských Lázní.

OBEC Hosty

Hosty č. 84 www.hosty.cz

Obec Hosty se nachází v regionu Týn nad Vltavou, kraj Jihočeský. Obec je poblíž soutoku řek Vltavy a Lužnice, zhruba 5 km severozápadně od Týna nad Vltavou. V obci zůstalo zachováno několik zajímavých historických památek. Návesní kaple se zvoničkou z období kolem roku 1900, zasvěcená Nejsvětější Trojici a několik architektonicky zajímavých objektů: např. špýchar u čp. 17 nebo domy čp. 18 a čp. 69. Do katastru obce náleží také historický statek Nový Dvůr u soutoku Vltavy a Lužnice, původně dvorec majitelů vltavotýnského panství, pražského arcibiskupství, dnes vyhledávané rekreační středisko.
Zajímavou památkou technického rázu jsou také pozůstatky grafitových dolů na katastru obce na tzv. Kraví hoře.

OBEC Chrášťany

Chrášťany č. 79 www.chrastany.eu

Chrášťany se řadí mezi nejstarší osady bývalého vltavotýnského okresu. Dominantou Chrášťan je barokně přestavěný kostel svatého Bartoloměje, v němž se z původního gotického kostela dochoval portál (nyní na jižní straně kostela).

OBEC Jedousov

Jedousov č. 34 www.jedousov.cz

V souvislosti se štěpánovskou tvrzí je v polovině 16. století doložena i obec Jedousov. Jedousov ve své historii totiž náležel ke statku štěpánovskému a s ním byl později připojen k choltickému panství.

OBEC Kmetiněves

Kmetiněves č. 17 www.kmetineves.cz

První zmínka o obci Kmetiněves se objevuje již ve 2. polovině třináctého století. Obec se rozkládá na obou březích Vranského potoka, který protéká středem obce. Katastrální území Kmetiněvsi má rozlohu 685 ha, z toho je většina polí.

OBEC Kmetiněves

OBEC Kožlí

Kožlí č. 25 www.severnipisecko.cz/kozli.htm

První zmíňku o obci Kožlí nalezneme v historických pramenech v roce 1396.

OBEC Krabčice

Rovné č. 67, Krabčice www.krabcice.cz

Obec Krabčice leží jihovýchodně od Roudnice nad Labem v oblasti úrodné Polabské nížiny pod úpatím hory Říp, která je národní kulturní památkou.

OBEC Lačnov

Lačnov č. 158 www.lacnov.eu

Lačnov leží 6 km severně od Valašských Klobouk a 3 km západně od Horní Lidče. Památky lidové architektury představuje seskupení roubených budov kolem čtyřhranného dvorku s archaickými detaily z roku 1811 a stará studna s okovem.

OBEC Lačnov

OBEC Liběšice

Liběšice č. 6 www.libesice.cz

Muzeum Liběšicka OTEVŘENO: Pondělí: 7.00-17.30 , Úterý: 7.00-15.00, Středa: 7.00-15.00, Čtvrtek: 7.00-15.00, Pátek: 7.00-15.00
ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ MUZEA!!! Vystavené exponáty jsou z velké části zapůjčeny od občanů Liběšic a okolních vesnic.

OBEC Lipová

Lipová č. 22 www.lipovaobec.cz

Obec je proslavena rodinnou pálenicí p. Krutila, která je v provozu nepřetržitě již od roku 1916.

OBEC Lipová-lázně

Lipová-lázně č. 396 www.lipova-lazne.cz

Obec Lipová-lázně leží na rozhraní pohoří Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Tato lázeňská obec je známa svým překrásným hornatým okolím. Část obce je součástí CHKO Jeseníky. Nejvyšším bodem obce je hora Šerák, která má výšku 1351 m n.m..

MĚSTO Lučany nad Nisou

Lučany nad Nisou č. 333 www.lucany.cz

Přesné datum vzniku obce nelze doložit. První písemná zmínka o Lučanech u Jablonce je z roku 1623. Můžete navštívit vyhlídkovou věž Bramberk.

MĚSTO Lučany nad Nisou

OBEC Němčice

Němčice č. 8 www.nemcice-mb.cz

O době vzniku Němčic není nikde dochována žádná zpráva, ale existovaly jistě dávno před tím, než se zmiňuje nejstarší zápis. První zmínka pochází ze 14. století, připomíná nám jakéhosi zemana z Němčic.

OBEC Norberčany

Norberčany č. 58 www.norbercany.cz

První písemná zmínka o obci se nachází až v listině biskupa Bohuslava ze Zvole z roku 1456. Obec je v listině uváděna pod jménem Nirrenberg. Z názvu obce, od roku 1504 znějícího Nürnberg a znamenajícího skalnatý kopec.

OBEC Praskačka

Praskačka č. 12 www.praskacka.cz

Pomozte nám obnovit krásu našeho kostela: dne 25. 2. 1999 zastupitelstvo obce odsouhlasilo založení finančního fondu, sbírky, za účelem obnovy naší nejvýznamnější kulturní památky v obci - filiálního kostela Nejsvětější Trojice v Praskačce.

MĚSTYS Prosiměřice

Prosiměřice č. 197 www.prosimerice.cz

Vinařská obec Prosiměřice leží asi 13 km od Znojma směrem na Moravský Krumlov v rozsáhlé nížině Dyjskosvrateckého úvalu. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

OBEC Rosička

Rosička č. 20 www.obec-rosicka.cz

Rozhledna ležící na vrcholu kopce Rosička poblíž stejnojmenné obce s nadmořskou výškou 645 metrů. Její vyhlídková plošina je ve výšce 24 m a poskytuje zajímavý výhled na údolí řeky Sázavy a daleký rozhled po Vysočině. Rozhledna je volně přístupná.

OBEC Husinec

U Radnice 64, Řež, Husinec www.husinec-rez.cz

První písemná zmínka o vsi Husinec se nachází v listinném falsu datovaném zhruba do roku 1227, jímž český král Přemysl Otakar I. přenechal ženskému klášteru u sv. Jiří v Praze jurisdikci nad jeho poddanými. Název je doložen ve formě Guscinec.

OBEC Husinec

MĚSTYS Slavětín

Na Městečku 50, Slavětín www.slavetin.info

Nejstarší zmínky o Slavětínu pocházejí z r. 881. Václav Hájek v České kronice píše, že v r. 881 Kníže český Hostivít nařídil,"aby se při Ohři některé hrady opravovaly proti nepřátelům,totiž Slavětína, Kysinku
a Budinku" atd.

MĚSTYS Slavětín

MĚSTO Strmilov

Náměstí 60, Strmilov www.strmilovsko.cz

Strmilovskou pozoruhodností jsou úzké spojovací uličky, některé ani necelý 1 metr široké. Původně zřejmě sloužily nejen k vymezení jednotlivých usedlostí, ale měly význam i obranný a bezpečnostní. Památky: Nejsvětější Trojice z roku 1865 poblíž koste

OBEC Střelice

nám. Svobody 111/1, Střelice www.streliceubrna.cz

Název obce je odvozen od zaměstnání obyvatel, kteří vyráběli střely do kuší a luků. Těchto střel bylo ve středověku potřeba velké množství. Při archeologickém výzkumu na nedaleké tvrzi ve Mstěnicích bylo nalezeno 68 hrotů šipek do samostřílů.

OBEC Škvořetice

Škvořetice č. 100 www.obecskvoretice.cz

Výraznou dominantou je zdejší zámek. Již koncem 13. stol. byla při staré obchodní cestě postavena malá čtyřhranná vodní tvrz, jejím opevněním byly okolní močály a náspy s příkopy, do nichž byla přiváděna voda strouhou z rybníka.

OBEC Škvořetice

MĚSTYS Štítary

Štítary č. 149 www.obecstitary.cz

Dnešní Štítary jsou moderní obcí, která otevírá svou přívětivou náruč jak obyvatelům, tak četným návštěvníkům. Ti sem míří hlavně proto, že Štítary patří do rekreační zóny Vranovské přehrady. V jejich katastru leží stovky chat a samotná obec je vstupní branou na vranovskou pláž. Turistickou přitažlivost Štítar navíc zvyšuje dostupnost dvou významných kulturních památek - státního zámku Vranov nad Dyjí a státního hradu Bítov.

MĚSTYS Vladislav

Vladislav č. 76 www.mestysvladislav.cz

Kostel Nejsvětější Trojice,je dodnes dominantou rozsáhlé návsi. Jde o románský kostel s apsidou a pravoúhlým kněžištěm, pocházející z 1. poloviny 13. století. Koncem 15. století byl upraven ve stylu pozdní gotiky a na začátku 18. století barokně.

MĚSTYS Vladislav

OBEC Všechlapy

Všechlapy č. 200 www.vsechlapy.cz

K hodnotným objektům lidové architektury patří usedlost čp. 7 - přízemní stavení s roubeným trojdílným jádrem. Hmotně tradiční chalupa s roubeným jádrem, bez detailů, patrně z 19. století a hmotně tradiční roubený špýchar. V jihovýchodní části obce se nachází dřevěná sloupková zvonička se zvonkem v rozkoše, krytým stanovou stříškou.Tradiční drobná architektura patrně z 19. století, dotvářející návesní prostor. Mezi kulturní památky patří i areál klasicistního hospodářského dvora, který obsahuje pozůstatky staršího dvora a barokní sýpkou. Ve středu obce je umístněn křížek.

MĚSTYS Želetava

nám. Míru 1, Želetava www.obeczeletava.cz

První písemně doložená zpráva o Želetavě je z roku 1303. Hovoří se v ní o založení kostela sv. Michaela a název Želetavy je psán jako Seletau, později Zeletahau a Zeletaw. Prvním majitelem Želetavy byl pan Oldřich ze Želetavy.

MĚSTYS Želetava

OBEC Šenov u Nového Jičína

Dukelská 245, Šenov u Nového Jičína www.senovunovehojicina.cz

Největší obecní akcí je v měsíci srpnu Šenovský škrpál, který je hojně navštěvován a má dlouholetou tradici. K přednostem obce patří krásné přírodní okolí a blízkost historického města Nový Jičín. Přírodní zajímavostí je Banerova studánka.

OBEC Šenov u Nového Jičína

Akce v kraji