Samospráva

Počet firem
6 671 firem

MĚSTO Březnice

Náměstí 11, Březnice www.breznice.cz

Na prahu jižních Čech přivítá své návštěvníky město Březnice a zaujme je svou polohou uprostřed krásné přírody. Málokde zůstala zachována jednota krajiny i historie v tak vzácném souladu. Hlavním turistickým lákadlem je zámek Březnice.

OBEC Bdeněves

Bdeněves č. 49 www.bdeneves.cz

Bdeněves, která je velmi starou obcí, rozkládá se při řece Mži v území kotliny táhnoucí se od hradu Buben až za město Plzeň.

OBEC Bdeněves

OBEC Bělotín

Bělotín č. 151 www.belotin.cz

Jediným památkově chráněným objektem na území m. č. Bělotín je farní kostel sv. Jiří, barokní jednolodní stavba z roku 1754 s renezanční věží. Autorem je moravský architekt F. A. Grimm.

OBEC Bělotín

OBEC Benešov u Semil

Benešov u Semil č. 125 www.benesovusemil.cz

K pamětihodnostem v obci patří socha Mistra Jana Husa z roku 190, kamenný kříž z roku 1788, krytý dřevěný mostpřes Jizeru a dvě výklenkové kapičky z 19. století.

OBEC Benešov u Semil

OBEC Blažejov

Blažejov č. 38 www.blazejov.cz

Z pohledu historických písemných pramenů je "nejstarší" Blažejov (něm. Blauschenschlag - "modrá paseka" je zkomolené původní Blaschenschlag - "Blažejova paseka - mýtina"), připomínaný poprvé v roce 1359, kdy zdejší farář odcházel do Pěny. Další zmínka je činěna v roce 1369 v soupise papežského desátku děkanátu Chýnov.

OBEC Blažejov

MĚSTYS Bobrová

Bobrová č. 138 www.mestysbobrova.cz

Bobrová je jedním z nejstarších sídel na Novoměstsku a založil ji pravděpodobně jeden z prvních kolonizátorů zdejší oblasti Přibyslav z Křižanova. Jeho zeť Boček z Obřan založil roku 1252 žďárský klášter a tomuto klášteru věnoval i desátky z Bobrové.

MĚSTYS Bobrová

MĚSTYS Bojanov

Bojanov č. 18 www.bojanov.cz

Obec Bojanov se nachází mezi přehradními nádržemi Seč a Křižanovice. Je nejstarší obcí v Železných horách. Každoročně se v Bojanově pořádá první neděli po sv. Vítu (15.6.) tradiční pouť. V blizkém okolí se nachází pozůstatky hradu Oheb nad sečskou přehradou a zřícenina hradu Lichnice.

OBEC Borek

Pražská 66, Borek www.obecborek.eu

Obec Borek patří mezi nejmladší obce na Českobudějovicku. Mezi pamětihodnosti obce Borek určitě patří bývalá schwarzenberská zájezdní hospoda čp. 1, klasicistní stavba z let 1815 až 1816, pomník padlým v 1. světové válce z roku 1936.

OBEC Borek

OBEC Branice

Branice č. 77 www.branice.cz

V obci Branice se nachází kaple na památku padlých z I. světové války. Byla postavena roku 1931. Na kapli je nápis: Našim padlým vojínům 1914 - 1918. Druhý používaný název je kaple Svatého Kříže.

MĚSTYS Brankovice

Brankovice č. 101 www.brankovice.eu

Roku 1899 nejvyšším rozhodnutím J.V. ze dne 2. února povýšeny Brankovice na městys; znění tohoto rozhodnutí: "... Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. února 1899 vesnici Brankovice v politickém okresu vyškovském za městys povýšiti".

OBEC Cizkrajov

Cizkrajov č. 55 www.cizkrajov.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1301. Cizkrajov býval samostatným vladyckým statkem s tvrzí. V době před třicetiletou válkou bylo v obci 33 usedlostí, což dokládá lánový rejstřík z té doby.

OBEC Cizkrajov

MĚSTYS Černá Hora

nám. Míru 50, Černá Hora www.cernahora.eu

Městys Černá Hora se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. Je situován na jižní okraj Boskovické brázdy, chráněn vrchy Bukovice – 500 m n. m., Ješetín (424 m n. m.) a Pasekou, na jehož ostrohu je situován hrad.

MĚSTYS Černá Hora

OBEC Český Rudolec

Český Rudolec č. 123 www.ceskyrudolec.cz

V polovině 14. století zde již stála tvrz, založená v podmáčeném okolí na dubových pilotech, která byla dominantou vsi. Kolonizace této tehdy nepřístupné oblasti je vysvětlována hledáním některých drahých kovů např. stříbra.

OBEC Čistá u Horek

Čistá u Horek č. 152 www.cistauhorek.cz

Obec se nachází v nadmořské výšce 422 m. Katastrální území Čisté má rozlohu 1053 ha. Prokazatelně nejvíc lidí bydlelo v Čisté na přelomu 19. a 20. století. Od II. světové války trvá úbytek obyvatel. Obec Čistá má celkem 536 obyvatel.

OBEC Čistá u Horek

OBEC Dešov

Dešov č. 52 www.desov.cz

V roce 1995 byla část obce prohlášena památkovou rezervací jako obec s dochovanými soubory lidové architektury. Kromě 11 památkově chráněných usedlostí patří mezi kulturní památky také kaple P. Marie Bolestné z r. 1781, poklona na cestě k Bítovu a trojhranná kaplička a Boží muka u domu čp. 121.

MĚSTO Deštná

nám. Míru 65, Deštná www.destna.cz

Deštná se nachází v údolíčku zvlněné krajiny polí a lesů, stoupající od soběslavských a veselských blat k pacovské a křemešnické vrchovině se střední výškou 585 m. Osu krajiny tvoří Deštenský potok, odvádějící vody do řeky Lužnice. V roce 2008 bylo v

OBEC Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách č. 61 www.obec-destne.cz

Nacházíte se v nejnavštěvovanějším středisku turistiky, rekreace a zimních sportů v Orlických horách. Starobylá ves, založená před rokem 1350, z doby Karla IV., leží v Deštenské pahorkatině (v průměrné výšce 650 m n. m.), v kouzelném údolí říčky Bělé a Deštenského potoka.

OBEC Dolany

Dolany č. 58 www.dolany-ol.cz

Pod posledními výběžky Jeseníků se rozkládá obec Dolany, jejíž součástí je od roku 1974 také obec Pohořany a od roku 1976 obec Véska. V současné době jsou zpřístupněny zříceniny Kartuziánského kláštera, které byly odkryty při archeologickém průzkumu. Další významnou památkou je kostel sv. Matouše, který byl stavěn postupně. Roku 1781 byly posvěceny oltáře a v roce 1801 pak celý kostel.

OBEC Dolany

OBEC Domousnice

Domousnice č. 19 www.domousnice.e-obec.cz

Dominantu Domousnic tvoří zámek s volně přístupným zámeckým parkem. Za shlédnutí stojí také socha ženy v antickém rouchu a socha poprsí muže s plnovousem.

OBEC Domousnice

OBEC Hatín

Hatín č. 13 www.sweb.cz/kovarpeta

Hatín se nachází v jižních Čechách nedaleko Jindřichova Hradce. Je to malá obec skládající se ještě ze dvou částí - Jemčina, Stajka.

OBEC Hatín

OBEC Herálec

Herálec č. 257 www.heralec.cz

Nejstarší písemné údaje o Herálci se datují první polovinou 13. století. Charakteristickým rysem obce jsou krásné, staré, ponejvíce javorové a lipové aleje, rozbíhající se do kraje všemi směry. Nedaleko Herálce se také nachází chatová a rekreační oblast "Kachlička" s autokempinkem. V zámku Herálec vznikl 5-ti hvězdičkový hotel Chateau Herálec.

OBEC Holasovice

Holasovice č. 130 www.obec-holasovice.cz

Obec Holasovice se nachází přibližně 10 km od města Opava. Obec se skládá z částí Kamenec, Loděnice a Štemplovec. Obec se pyšní řadou kulturních památek. V samotných Holasovicích je neolitické sídliště a středověká osada.

MĚSTO Horní Cerekev

nám. T. G. Masaryka 41, Horní Cerekev www.hornicerekev.cz

O datu založení Horní Cerekve se nedochovaly žádné přesné historické záznamy. Původní osadu založil jistý Líček a po něm dostala jméno Líčkovice.

MĚSTO Horní Cerekev

OBEC Chrášťany

Chrášťany č. 28 www.chrastanyuprahy.cz

Chrášťany leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ. Sousedí s obcemi Chýně, Jinočany, městem Rudnou a na východě s hlavním městem Prahou. Obec je položena v nadmořské výšce 398 metrů nad mořem.

MĚSTO Chřibská

Chřibská č. 197 www.chribska.cz

Chřibská leží v západních Čechách, severovýchodně od města Děčín. Městečko se rozkládá v srdci Lužických hor nedaleko Národního parku České Švýcarsko a v údolí tvořeném řekou Chřibská Kamenice.

MĚSTO Chřibská

MĚSTO Chýnov

Gabrielovo náměstí 7, Chýnov www.chynov.cz

Zamiřte při svém putování do malého, malebného jihočeského městečka Chýnov, místa s bohatou historií, kde rád pobýval a pracoval sochař František Bílek. Návštěvníka potěší několik místních památek, za vidění stojí též nedaleká Chýnovská jeskyně.

OBEC Ivaň

Ivaň č. 197 www.obecivan.cz

Obec Ivaň je typickou hanáckou obcí centrální Hané. Leží stranou silnice z Tovačova do Prostějova cca 14 km na jihovýchodně od Prostějova a 3 km jihozápadně od Tovačova. Obec je rozložena v rovinatém terénu Hornomoravského úvalu ve střední nadmořské výšce 172 m.

OBEC Javůrek

Javůrek č. 11 www.obecjavurek.cz

Nejstarší písemná zmínka o Javůrku je z roku 1399, kdy Jindřich z Meziříčí pojistil celý Javůrek jako věno své manželce Bačce z Rájce. Od roku 1572 patřil Javůrek až do konce 1. světové války pod hrad Veveří.

OBEC Kaly

Kaly č. 23 www.kaly.cz

Uprostřed obce stojí kaple sv. Maří Magdaleny z roku 1883 (státem chráněná kulturní památka), přibližně na místě staré zvoničky z roku 1834. V roce 1994 byla kaple opravena. Nad vchodem je ve výklenku umístěna plastika sv. Floriána, opravená v roce 1995 F. Hoškem ze Zahrady.

OBEC Kameničky

Kameničky č. 149 www.obec-kamenicky.cz

Východočeská obec Kameničky, s místní částí Filipov, leží v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jihovýchodním směrem od Hlinska. Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti obce patří kostel Nejsvětější Trojice, pomník padlých 2. světové války.

OBEC Kamenná Horka

Kamenná Horka č. 29 www.obeckamennahorka.cz

Obec byla založena v roce 1266 kolonizací olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka. Český název Kamennahora je doložen k roku 1437 a ten byl od roku 1535 zdrobněn na Kamennou Horku nesoucí své pojmenování snad podle kamenitého povrchu polností.

OBEC Kbel

Kbel č. 92 www.ou-kbel.cz

Kbel se nachází 10 km od Přeštic v táhlém mělkém údolí Kbelského potoka. Nejhodnotnější památkou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na nejvyšším místě v obci.

OBEC Kbel

OBEC Kojatice

Kojatice č. 68 www.kojatice.cz

První písemné zprávy o našem kraji jsou z 12. století a nejstarší ověřená písemná zpráva o Kojaticích je z roku 1227. Kojata byl vladyka, který sídlil v naší vesnici, jeho potomci se po něm nazývali ,,Kojetíci" a později se také začalo říkat v osadě, ve které bydleli ,,Kojatice".

OBEC Korytná

Korytná č. 297 www.korytna.cz

Ke Korytné patří neodmyslitelně kostel svatého Václava, který svou dnešní podobu dostal začátkem 18. století. Doba vzniku není písemně doložena, ale podle slohu pochází zřejmě ze 14. století.

OBEC Korytná

OBEC Krakovec

Krakovec č. 46 www.krakovec.cz

Hrad Krakovec patřil ve své době k nejluxusnějším stavbám. K částečným opravám došlo až po roce 1915 kdy hrad daroval Klubu českých turistů jeho poslední majitel princ Max Croy-Düllmen. Hrad Krakovec byl vyhledáván i filmaři.

OBEC Krasov

Krasov č. 29 www.obec-krasov.eu

Nejzajímavější stavbou v Krasově je barokní filiální kostel svaté Kateřiny z roku 1677 s bohatou štukovou výzdobou. V letech 1867 až 1878 prodělal kostel rozsáhlou rekonstrukci.

OBEC Křešín

Křešín č. 42 www.kresin.cz

Největší kulturní památkou obce je kostel sv. Bartoloměje i s areálem, hřbitovem a ohradní zdí s branami. Kostel je původem gotický, připomínaný r. 1350 jako farní. Roku 1875 byl zbořen a vzápětí na jeho místě postaven nový, pseudogotický.

OBEC Křešín

OBEC Liberk

Liberk č. 70 www.obec-liberk.cz

V obci je kostel sv. Petra a Pavla, kaple Panny Marie v Proroubkách, socha Rampepurda, kostel sv. Vavřince v Uhřínově, kostel sv. Jana Nepomuckého, kaplička v Hlásce, fara a dřevěná zvonice.

OBEC Liberk

OBEC Loučná nad Desnou

Loučná nad Desnou č. 57 www.loucna-nad-desnou.cz

Při romantických procházkách obcí Loučná a okolím nemůžete minout několik zajímavých kulturních nebo architektonických skvostů. Jednou z těchto památek je zámek a zámecký park s bohatou historií.

OBEC Lutín

Školní 203, Lutín www.lutin.cz

Obec Lutín a její místní část Třebčín leží jihozápadně od Olomouce. Obcí protéká vodní tok Deštná s přítokem Slatinka, ústící do řeky Blaty na východní části katastru. Mezi nejvýznamnější památky v Lutíně patří kaple Nanebevzetí Panny Marie.

OBEC Lutín

Akce v kraji

Vyzkoušejte hledání podle vaší pozice