Obecní úřady

OBEC Adamov

V chalupách 47, Adamov www.adamovcb.eu

Obec Adamov leží asi 5 km severovýchodně od Č. Budějovic na Lišovském prahu, svažujícím se do českobudějovické kotliny. Obec je urbanisticky zcela srostlá s obcí Hůry a téměr srostlá s městem Rudolfovem.

OBEC Bohdaneč

Bohdaneč č. 97 www.obecbohdanec.cz

Zajímá Vás, kde se nachází v současné době jedinečná a nejvyšší unikátní stavba z tzv. "kulatého dřeva" nejen v České republice ale i v Evropě? Stala se jí nová rozhledna "Bohdanka" v obci Bohdaneč.

OBEC Bohuňovice

6. května 109, Bohuňovice www.bohunovice.cz

Obec leží přibližně 10 km od města Olomouce a 7 km od města Šternberka. Rozkládá se na třech katastrech s názvy Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice. Původně se jednalo o vesnice, z nichž Bohuňovice vznikly sloučením v roce 1960.

OBEC Bohuslavice nad Metují

Bohuslavice č. 175 www.bohuslavice.com

Obec Bohuslavice leží v nejnižším výběžku okresu Náchod v nadmořské výšce 284 m.n.m. mezi městy Dobruška, Opočno a Nové Město nad Metují. Založení osady Bohuslavice sahá až do 11.století.

OBEC Bochoř

Náves 202/41, Bochoř www.bochor.cz

Historie léčebného pramenu v Bochoři sahá až do druhé poloviny čtrnáctého století, přesně první zmínka o léčebném pramenu byla v písemnostech z roku 1580, a tím patří k nejstarším lázeňským místům na Moravě.

OBEC Bochoř

OBEC Borová

Borová č. 32 www.borovaunachoda.cz

Stavitelskou raritou v Borové jsou tzv. krčkové stavby. Jsou to chalupy postavené z krčků - dřevěných špalíčků či polínek, které jsou skládané těsně vedle sebe na pilinovápenou maltu.

OBEC Brumovice

Brumovice č. 26 www.brumovice.cz

Vesnice je kolonizačního původu z poloviny 13. století. Nese jméno po svém zakladateli biskupu Brunovi za Schauenburku. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250, kdy ji markrabě Přemysl daroval Kunovi z Obřan. V době husitských válek ves náležela pánům z Bludova. Německé obyvatelstvo bylo vystřídáno českým.

OBEC Březí

Hlavní 113, Březí www.breziumikulova.cz

První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v novorománském slohu bez ozdob, byl vysvěcen roku 1860 a je památkově chráněn stejně jako fara s bránou a hospodářským stavením. Památkově chráněny jsou rovněž sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého a kaplička u silnice do Mikulova.

OBEC Břežany

Břežany č. 53 www.obecbrezany.cz

Břežany jsou malebnou obcí, usazenou v půvabné krajině nad říčkou Javornicí, a obklopenou řadou známých výletních míst – hradem Krakovcem nebo barokním poutním areálem Mariánská Týnice.

OBEC Břežany

OBEC Bříství

Bříství č. 75 www.obecbristvi.cz

V obci Bříství se nachází kostel Nalezení sv. Kříže - původně románský kostelík z poloviny 13. století, který byl postupně přestavěn do gotického stylu a v roce 1722 byl zbarokizován a byla mu přistavěna jedna loď. Roku 1843 byl kostel doplněn o zvonici.

OBEC Bučina

Bučina č. 36 www.obecbucina.cz

Obec Bučina se připomíná r. 1167 v listině kláštera v Litomyšli, kterému před tímto rokem daroval Petr syn Lubmanův, svou ves „ na Bučině“. Snad onen Lubman vesnici založil nebo rozšířil někdy po r. 1100. V té době nebo o něco později podobně asi vznikla ves Javorník.

OBEC Častrov

Častrov č. 105 www.castrov.cz

Kostel sv. Mikuláše s neobvyklým prvkem věžních hodin umístěných v báni věze kostela. Památné lípy u kostela sv. Mikuláše. Pomník padlých z I. světové války, předán občanům 5.7.1923, od té doby se první neděli v srpnu koná v Častrově tzv. Národní - letní pouť. Pomník Tvůrcům Československého státu, z roku 1938, doplněn o desky dvěma padlým občanům ve 2. světové válce, Tomáši Houškovi a Ladislavu Šterclovi.

OBEC Častrov

OBEC Čermná

Čermná č. 40 www.obec-cermna.cz

V roce 2012 oslaví obec Čermná 650 let od první písemné zmínky o obci.

OBEC Černovice

Černovice č. 113 www.obeccernovice.cz

Mezi zajímavé památky obce patří kostel, do dnešní podoby dostavěn v roce 1778. Fara - budova pochází z doby před rokem 1786. Černý kříž - stojí na rozcestí cesty do Brumova. Je to železný litý kříž, jeho podstavec je také litý, železný.

OBEC Čistá

Čistá č. 195 www.obeccista.cz

Chrám svatého Vavřince z let 1697 - 1700 byl vystavěn na starém hřbitově, na jeho stavbě bylo použito materiálu ze starého pobořeného kostelíka.
OBEC Díly

Díly č. 75 www.obec-dily.cz

Obec Díly leží v krásném prostředí na hranici CHKO Český les v nadmořské výšce 600 m, v historické oblasti horního Chodska. Krásný výhled do krajiny na místa vzdálená vzdušnou čarou i 55 km se vine od severovýchodu k jihovýchodu až k Šumavě.

OBEC Dobrná

Dobrná č. 26 www.obec-dobrna.cz

Dominantou obce je rozhledna Sokolí vrch, jejichž výškou 34 m se řadí na druhé místo mezi rozhlednami v severních Čechách. Z rozhledny je při bezmračné obloze rozhled do širokého okolí. Je možné vidět i rozhlednu Sněžník a celé město Děčín.

OBEC Dobrná

OBEC Doksy

Sokolská 305, Doksy www.obecdoksy.cz

Obec Doksy se nachází v jihozápadní části okresu Kladno, protíná ji stará karlovarská silnice, dnes již dopravně přeložená do rychlostní komunikace Praha - Karlovy Vary, která je mimo zastavěnou část obce.

OBEC Dolany

Dolany č. 58 www.dolany-ol.cz

Pod posledními výběžky Jeseníků se rozkládá obec Dolany, jejíž součástí je od roku 1974 také obec Pohořany a od roku 1976 obec Véska. V současné době jsou zpřístupněny zříceniny Kartuziánského kláštera, které byly odkryty při archeologickém průzkumu. Další významnou památkou je kostel sv. Matouše, který byl stavěn postupně. Roku 1781 byly posvěceny oltáře a v roce 1801 pak celý kostel.

OBEC Dolany

OBEC Dolní Rychnov

Revoluční 303, Dolní Rychnov www.dolnirychnov.cz

První dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1309. V tomto dokumentu je vyzýván Albert Nothaft klášterem v Teplé k náhradě za obsazený Rychnov. Později, v patnáctém století, patřila obec k loketskému panství.

OBEC Drmoul

Plzeňská 237, Drmoul www.obecdrmoul.cz

První zpráva je datována již do rozmezí let 1366 – 1368, neboť ves „Durrenmaul“ byla tehdy uvedena mezi lokalitami, příslušejícími k tzv. „Novým Čechám“ Karla IV. a zapsána do Zlaté buly. Územím a lénem patřila ves k Tachovskému hradu.

OBEC Držkov

Držkov č. 9 www.drzkov.cz

Na podzim roku 2012 vznikla historicky naučná stezka, která návštěvníky provede po významných kulturních a přírodních památkách obcí Držkov a Zásada. Délka stezky je 4,6 km a její nenáročný terén je vhodný pro pěší turisty všech věkových kategorií.

OBEC Držkov

OBEC Hatín

Hatín č. 13 www.sweb.cz/kovarpeta

Hatín se nachází v jižních Čechách nedaleko Jindřichova Hradce. Je to malá obec skládající se ještě ze dvou částí - Jemčina, Stajka.

OBEC Hatín

OBEC Havraň

Havraň č. 11 www.ouhavran.cz

Obec se nachází 7 km jižně od města Most. Do katastru obce patří obce Moravěvec a Saběnice. Původně gotický kostel sv. Vavřince na návrší jižně od obce je prvně zmiňován v roce 1337, v 18. století přestavěn do barokní podoby.

OBEC Havraň

OBEC Hevlín

Hevlín č. 224 www.hevlin.cz

Nejstarší písemná zpráva, v níž je Hevlín jmenován, pochází z roku 1282. Tohoto roku se soudil farář hevlínského kostela (ve zprávě Houelin) jménem Jakob, s Friedrichem Mawerem, jenž byl údajně občanem rakouského města Lávy.

OBEC Hevlín

OBEC Holasovice

Holasovice č. 130 www.obec-holasovice.cz

Obec Holasovice se nachází přibližně 10 km od města Opava. Obec se skládá z částí Kamenec, Loděnice a Štemplovec. Obec se pyšní řadou kulturních památek. V samotných Holasovicích je neolitické sídliště a středověká osada.

OBEC Honětice

Honětice č. 73 www.korycansko-zdounecko.cz/honetice

Uchované symboly ve znaku jsou přesvědčivým dokladem existence obce Honětice již v dávné minulosti. Již roku 1355 je v MÍSTOPISE MORAVY připomínán JIMRAM Z HONĚTIC , který toho roku prodal dvůr ve vsi bratřím STACHOVI a SKOCHOVI z Troubek.

OBEC Honětice

OBEC Horní Bradlo

Dolní Bradlo č. 7, Horní Bradlo www.hornibradlo.cz

K památkám patří kaple rodiny Ruklů, zvonička v Javorném, socha sv. Jana Nepomuckého a hrobka pánů Kustošů v Lipce, u které roste 600 let stará lípa s obvodem kmene 840 cm.

OBEC Horní Kruty

Horní Kruty č. 76 www.hornikruty.cz

Obec Horní Kruty je správním střediskem oblasti. Na nejvyšším bodě (410 m n.m.) se vypíná barokní kostel sv. Václava z 18. století, který je výraznou dominantou obce. Dále se v obci nachází obecní úřad, základní škola, mateřská škola, obchod.

OBEC Horní Kruty

OBEC Hracholusky

Hracholusky č. 8 www.hracholusky-pt.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1334, kdy se nacházely v majetku Viléma ze Strakonic. Z téhož roku pocházejí i první písemné zmínky o obcích v nejbližším okolí, Kralovicích, Žernovicích a Svojnici. Letopočet 1334 ještě není dokladem založení obce, neboť středověké vsi vznikaly postupně, v průběhu dlouhodobějšího osidlovacího procesu.

OBEC Huntířov

Huntířov č. 126 www.huntirov.cz

Obec Huntířov se nachází na území okresu Děčín a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je statutární město Děčín. Obec Huntířov se rozkládá asi devět kilometrů východně od Děčína.

OBEC Chyšky

Chyšky č. 27 www.chysky.cz

O starobylosti obce svědčí existence farního kostela Sv. Prokopa. Dle stavebně-historického průzkumu je původně románský, i když se v historických pramenech zmiňuje až od roku 1384. V roce 1420 byl kostel vypálen a poté znovu postaven.

OBEC Chyšky

OBEC Janov

Janov č. 216 www.janov-sy.cz

V r.1346 nařídil papež Klement wroclawskému biskupovi rozdělit statky litomyšlského kláštera mezi nově jmenovaného biskupa a jeho kapitulu.Výsledkem této práce byla listina z r.1347,jíž vděčíme za 1.písemné zmínky o celé řadě okol.vesnic,mj.i Janova.

OBEC Janov

OBEC Javorník

Javorník č. 207 www.javornik-ho.cz

Jméno obce pochází od javorů, kterých v okolí bývala hojnost. První zmínka o Javorníku je datována rokem 1350. Podle dochovaných zpráv byla téměř celá obec v 16. století evangelickou jednotou bratrskou.

OBEC Javorník

OBEC Kalivody

Kalivody č. 11 www.kalivody.cz

Jméno Kalivody (také Kalivoda) pochází snad od Kalivodi jako čeleď Kalivodova. Ve 14. století zde byla založena vodní tvrz. První osudy Kalivod jsou spojeny s Přerubenicemi. V Přerubenicích bývala tvrz a starodávné zemanské sídlo.

OBEC Kámen

Kámen č. 40 www.obeckamen.unas.cz

V okolí obce najdete velkou řadu turistických tras a cyklotras, které vedou například až na Labskou stráň a dále na sever až do Německa. Na západ od obce leží skalní útvar Sluneční brána, při zeleně značené turistické cestě, která dále pokračuje do skalního amfiteátru a dále navazuje na červeně značenou cestu na Růžovou vyhlídku.

OBEC Kameničky

Kameničky č. 149 www.obec-kamenicky.cz

Východočeská obec Kameničky, s místní částí Filipov, leží v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jihovýchodním směrem od Hlinska. Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti obce patří kostel Nejsvětější Trojice, pomník padlých 2. světové války.

OBEC Kaňovice

Kaňovice č. 45 www.kanovice.cz

Obec Kaňovice leží v nadmořské výšce 260 m. Katastrální území obce má rozlohu 461 ha. Obcí protéká od severu k jihu Černý potok. Dominantou obce je kaple zasvěcená Panně Marii, která byla postavena v letech 1951-1952.

OBEC Kařez

Kařez č. 28 www.obeckarez.cz

Dominantou obce je novodobý kostel sv. Jana Nepomuckého postavený v letech 1942 - 47, kdy v roce 1992 proběhla jeho celková venkovní oprava. Na návsi pak najdeme zvoničku z roku 1913, pro kterou je naplánovaná celková oprava.

OBEC Klášterská Lhota

Klášterská Lhota č. 86 www.klasterskalhota.cz

Ves vznikla pravděpodobně před polovinou 13. století. Původně snad nesla jméno Heinrichow (tedy Jindřichov), později je označována za Klášterec a pak Lhotu Klášterskou. Prolínalo se zde starší české a novější německé kolonizační obyvatelstvo.

Vyzkoušejte hledání podle vaší pozice