Obecní úřady

OBEC Babice

Babice č. 3 www.obecbabice.eu

U studánky Verunky je umístěna tabulka s informací o tom, že Verunka je Studánkou Vysočiny roku 2013. Jak napsal pan Pavel Koubek, předseda sdružení Zelené srdce, “… je to moc krásné místo a ocenění si zaslouží právem.

OBEC Bdeněves

Bdeněves č. 49 www.bdeneves.cz

Bdeněves, která je velmi starou obcí, rozkládá se při řece Mži v území kotliny táhnoucí se od hradu Buben až za město Plzeň.

OBEC Bdeněves

OBEC Běleč

Běleč č. 5 www.beleckreptov.cz

Běleč a místní část Křeptov se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina. Nejvýše položené vrcholy dosahují nadmořské výšky kolem 700 metrů.

OBEC Bělotín

Bělotín č. 151 www.belotin.cz

Jediným památkově chráněným objektem na území m. č. Bělotín je farní kostel sv. Jiří, barokní jednolodní stavba z roku 1754 s renezanční věží. Autorem je moravský architekt F. A. Grimm.

OBEC Bělotín

OBEC Benešov u Semil

Benešov u Semil č. 125 www.benesovusemil.cz

K pamětihodnostem v obci patří socha Mistra Jana Husa z roku 190, kamenný kříž z roku 1788, krytý dřevěný mostpřes Jizeru a dvě výklenkové kapičky z 19. století.

OBEC Benešov u Semil

MĚSTYS Bernatice

Náměstí svobody 33, Bernartice www.bernartice.cz

První písemná zmínka o Bernarticích je z roku 1251. Obec patřila různým majitelům; nejvýznamnějšími byli v létech 1606 - 1773 pražští jezuité a v 19. století Paarové.

OBEC Blažejov

Blažejov č. 38 www.blazejov.cz

Z pohledu historických písemných pramenů je "nejstarší" Blažejov (něm. Blauschenschlag - "modrá paseka" je zkomolené původní Blaschenschlag - "Blažejova paseka - mýtina"), připomínaný poprvé v roce 1359, kdy zdejší farář odcházel do Pěny. Další zmínka je činěna v roce 1369 v soupise papežského desátku děkanátu Chýnov.

OBEC Blažejov

OBEC Borek

Pražská 66, Borek www.obecborek.eu

Obec Borek patří mezi nejmladší obce na Českobudějovicku. Mezi pamětihodnosti obce Borek určitě patří bývalá schwarzenberská zájezdní hospoda čp. 1, klasicistní stavba z let 1815 až 1816, pomník padlým v 1. světové válce z roku 1936.

OBEC Borek

OBEC Bradlec

Bezdězská 9, Bradlec www.bradlec.cz

Obec byla založena řádem sv. Jana Jeruzalémského okolo roku 1250. Název obce Bradlec vznikl pravděpodobně od slova bradlo, což znamená skalnatý útvar. Obec se nachází na vyvýšenině sopečného původu nad údolím řeky Jizery.

OBEC Bradlec

OBEC Branice

Branice č. 77 www.branice.cz

V obci Branice se nachází kaple na památku padlých z I. světové války. Byla postavena roku 1931. Na kapli je nápis: Našim padlým vojínům 1914 - 1918. Druhý používaný název je kaple Svatého Kříže.

OBEC Cizkrajov

Cizkrajov č. 55 www.cizkrajov.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1301. Cizkrajov býval samostatným vladyckým statkem s tvrzí. V době před třicetiletou válkou bylo v obci 33 usedlostí, což dokládá lánový rejstřík z té doby.

OBEC Cizkrajov

OBEC Český Rudolec

Český Rudolec č. 123 www.ceskyrudolec.cz

V polovině 14. století zde již stála tvrz, založená v podmáčeném okolí na dubových pilotech, která byla dominantou vsi. Kolonizace této tehdy nepřístupné oblasti je vysvětlována hledáním některých drahých kovů např. stříbra.

OBEC Čistá u Horek

Čistá u Horek č. 152 www.cistauhorek.cz

Obec se nachází v nadmořské výšce 422 m. Katastrální území Čisté má rozlohu 1053 ha. Prokazatelně nejvíc lidí bydlelo v Čisté na přelomu 19. a 20. století. Od II. světové války trvá úbytek obyvatel. Obec Čistá má celkem 536 obyvatel.

OBEC Čistá u Horek

OBEC Damníkov

Damníkov č. 9 www.damnikov.cz

Asi od konce čtrnáctého století stál ve vsi opevněný gotický kostel sv. Prokopa, v roce 1845 byl však zbořen a na jeho místě vystavěn novogotický chrám zasvěcený sv. Janu Křtiteli.

OBEC Dešov

Dešov č. 52 www.desov.cz

V roce 1995 byla část obce prohlášena památkovou rezervací jako obec s dochovanými soubory lidové architektury. Kromě 11 památkově chráněných usedlostí patří mezi kulturní památky také kaple P. Marie Bolestné z r. 1781, poklona na cestě k Bítovu a trojhranná kaplička a Boží muka u domu čp. 121.

OBEC Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách č. 61 www.obec-destne.cz

Nacházíte se v nejnavštěvovanějším středisku turistiky, rekreace a zimních sportů v Orlických horách. Starobylá ves, založená před rokem 1350, z doby Karla IV., leží v Deštenské pahorkatině (v průměrné výšce 650 m n. m.), v kouzelném údolí říčky Bělé a Deštenského potoka.

OBEC Dlouhá Třebová

Ústecká 235, Dlouhá Třebová www.dlouhatrebova.cz

Nepřehlédnutelnou dominantu Třebové tvoří stavební skvost v pseudogotickém slohu, impozantní kostel sv. Prokopa, postavený v letech 1905 až 1906.

OBEC Dolany

Dolany č. 58 www.dolany-ol.cz

Pod posledními výběžky Jeseníků se rozkládá obec Dolany, jejíž součástí je od roku 1974 také obec Pohořany a od roku 1976 obec Véska. V současné době jsou zpřístupněny zříceniny Kartuziánského kláštera, které byly odkryty při archeologickém průzkumu. Další významnou památkou je kostel sv. Matouše, který byl stavěn postupně. Roku 1781 byly posvěceny oltáře a v roce 1801 pak celý kostel.

OBEC Dolany

OBEC Dolní Životice

Štáblovská 35, Dolní Životice www.dolnizivotice.cz

Mezi pamětihodnosti obce se řadí zámek Dolní Životice, který pochází z 18. století. Dále je zde kostel Nejsvětějšího Spasitele, který je postaven v novogotickém slohu a pochází z roku 1908.

OBEC Domousnice

Domousnice č. 19 www.domousnice.e-obec.cz

Dominantu Domousnic tvoří zámek s volně přístupným zámeckým parkem. Za shlédnutí stojí také socha ženy v antickém rouchu a socha poprsí muže s plnovousem.

OBEC Domousnice

OBEC Doubravčice

Doubravčice č. 94 www.doubravcice.cz

Obec Doubravčice leží přibližně 8 kilometrů jihozápadně od Českého Brodu a 6 kilometrů severozápadně od Kostelce nad Černými lesy, v lesnaté oblasti nad údolím říčky Šembery. Na katastru obce se nachází několik kulturních památek, které rozhodně stojí za shlédnutí. Zřejmě největším turistickým lákadlem jsou zbytky gotického hradu Šember a pozůstatky halštatského a slovanského hradiště. Mimo jiné jsou ve vsi dva kamenné kříže a jubilejní pamětní kámen Jana II. Lichtenštejnského nacházející se u potoku Šembera.

OBEC Doubravčice

OBEC Hamry nad Sázavou

Hamry nad Sázavou č. 322 www.hamrynadsazavou.cz

Socha „Hamroně“ se nachází na Hamerském vycházkovém okruhu. Půjdete-li od benzinové čerpací stanice doprava směrem do Hamrů nad Sázavou, již zdálky jej uvidíte. Sochu nechala vybudovat obec Hamry nad Sázavou. Sochu vytvořil pan Michal Olšiak.

OBEC Hatín

Hatín č. 13 www.sweb.cz/kovarpeta

Hatín se nachází v jižních Čechách nedaleko Jindřichova Hradce. Je to malá obec skládající se ještě ze dvou částí - Jemčina, Stajka.

OBEC Hatín

OBEC Herálec

Herálec č. 257 www.heralec.cz

Nejstarší písemné údaje o Herálci se datují první polovinou 13. století. Charakteristickým rysem obce jsou krásné, staré, ponejvíce javorové a lipové aleje, rozbíhající se do kraje všemi směry. Nedaleko Herálce se také nachází chatová a rekreační oblast "Kachlička" s autokempinkem. V zámku Herálec vznikl 5-ti hvězdičkový hotel Chateau Herálec.

OBEC Hlubočky

Olomoucká 17, Hlubočky www.hlubocky.cz

Hlubočky jsou největší obcí Olomouckého kraje. Je to obec s pověřeným obecním úřadem a leží 11 km severovýchodně od Olomouce v podhůří Oderských vrchů v údolí řeky Bystřice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368.

OBEC Holasovice

Holasovice č. 130 www.obec-holasovice.cz

Obec Holasovice se nachází přibližně 10 km od města Opava. Obec se skládá z částí Kamenec, Loděnice a Štemplovec. Obec se pyšní řadou kulturních památek. V samotných Holasovicích je neolitické sídliště a středověká osada.

OBEC Hvězdonice

Hvězdonice č. 56 www.hvezdonice.cz

Obec Hvězdonice se nachází v okrese Benešov, na levém břehu řeky Sázavy. Středem Hvězdonic prochází železniční trať Čerčany - Světlá nad Sázavou.

OBEC Hvězdonice

OBEC Chrášťany

Chrášťany č. 28 www.chrastanyuprahy.cz

Chrášťany leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ. Sousedí s obcemi Chýně, Jinočany, městem Rudnou a na východě s hlavním městem Prahou. Obec je položena v nadmořské výšce 398 metrů nad mořem.

OBEC Ivaň

Ivaň č. 197 www.obecivan.cz

Obec Ivaň je typickou hanáckou obcí centrální Hané. Leží stranou silnice z Tovačova do Prostějova cca 14 km na jihovýchodně od Prostějova a 3 km jihozápadně od Tovačova. Obec je rozložena v rovinatém terénu Hornomoravského úvalu ve střední nadmořské výšce 172 m.

OBEC Javůrek

Javůrek č. 11 www.obecjavurek.cz

Nejstarší písemná zmínka o Javůrku je z roku 1399, kdy Jindřich z Meziříčí pojistil celý Javůrek jako věno své manželce Bačce z Rájce. Od roku 1572 patřil Javůrek až do konce 1. světové války pod hrad Veveří.

OBEC Kaly

Kaly č. 23 www.kaly.cz

Uprostřed obce stojí kaple sv. Maří Magdaleny z roku 1883 (státem chráněná kulturní památka), přibližně na místě staré zvoničky z roku 1834. V roce 1994 byla kaple opravena. Nad vchodem je ve výklenku umístěna plastika sv. Floriána, opravená v roce 1995 F. Hoškem ze Zahrady.

OBEC Kameničky

Kameničky č. 149 www.obec-kamenicky.cz

Východočeská obec Kameničky, s místní částí Filipov, leží v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jihovýchodním směrem od Hlinska. Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti obce patří kostel Nejsvětější Trojice, pomník padlých 2. světové války.

OBEC Kamenná Horka

Kamenná Horka č. 29 www.obeckamennahorka.cz

Obec byla založena v roce 1266 kolonizací olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka. Český název Kamennahora je doložen k roku 1437 a ten byl od roku 1535 zdrobněn na Kamennou Horku nesoucí své pojmenování snad podle kamenitého povrchu polností.

OBEC Kbel

Kbel č. 92 www.ou-kbel.cz

Kbel se nachází 10 km od Přeštic v táhlém mělkém údolí Kbelského potoka. Nejhodnotnější památkou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na nejvyšším místě v obci.

OBEC Kbel

OBEC Koberovy

Koberovy č. 140 www.koberovy.cz

Obec se rozkládá v údolí mezi dlouze se táhnoucími vrchy Hamštejnem a Fialníkem, v překrásné krajině Českého ráje. Český ráj, krajina všemi milovaná, tvoří předěl mezi středočeskou rovinou a výběžky Krkonoš a Jizerských hor.

OBEC Koberovy

OBEC Kojatice

Kojatice č. 68 www.kojatice.cz

První písemné zprávy o našem kraji jsou z 12. století a nejstarší ověřená písemná zpráva o Kojaticích je z roku 1227. Kojata byl vladyka, který sídlil v naší vesnici, jeho potomci se po něm nazývali ,,Kojetíci" a později se také začalo říkat v osadě, ve které bydleli ,,Kojatice".

OBEC Korytná

Korytná č. 297 www.korytna.cz

Ke Korytné patří neodmyslitelně kostel svatého Václava, který svou dnešní podobu dostal začátkem 18. století. Doba vzniku není písemně doložena, ale podle slohu pochází zřejmě ze 14. století.

OBEC Korytná

OBEC Kostelec

Kostelec č. 34 www.obeckostelec.cz

Název Kostelec, tedy obec s kostelem, má původ v latinském slově castellum, což se dá přeložit jako pevnůstka. Nachází se asi 30 km na západ od Plzně, přibližně 4 km od dálnice D5, exit 107 - Stříbro.

OBEC Košice

Košice č. 47 www.obeckosice.cz

První zmínka o obci Košice pochází z roku 1252. Majitelé vsi se různě měnili, původně patřili k hradu Choustník, r. 1454 přešli pod Brandlín.

OBEC Krakovec

Krakovec č. 46 www.krakovec.cz

Hrad Krakovec patřil ve své době k nejluxusnějším stavbám. K částečným opravám došlo až po roce 1915 kdy hrad daroval Klubu českých turistů jeho poslední majitel princ Max Croy-Düllmen. Hrad Krakovec byl vyhledáván i filmaři.

Vyzkoušejte hledání podle vaší pozice