KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pracoviště Ústí nad Labem

Krčínova 797/2
Krásné Březno
Ústí nad Labem
400 07 Ústí nad Labem 7
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny

pro veřejnost
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno

pro geodety
PO Zavřeno
ÚT 08:00-14:00 hod.
ST Zavřeno
ČT 08:00-14:00 hod.
PÁ Zavřeno

podatelna
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT 08:00-14:00 hod.
ST 08:00-17:00 hod.
ČT 08:00-14:00 hod.
PÁ 08:00-14:00 hod.

Státní správa a samospráva
PO Zavřeno
ÚT 08:00-14:00 hod.
ST Zavřeno
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno

Kontaktní osoby

  • Ing. Jiří Jindřich - ředitel
odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ - Krčínova 797/2, Krásné Březno, Ústí nad Labem  (Ústředí)

Činnosti firmy

  • katastrální úřad

Oficiální údaje: Katastrální úřad pro Ústecký kraj

IČ: 71185194
Počet zaměstnanců: 250 - 499
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: pt3iex2

Ekonomické činnnosti dle NACE

  • 84130 - Regulace a podpora podnikatelského prostředí
  • Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Volná pracovní místa

Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví

Pracoviště a kontakty

Krčínova 797, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7, Ústí nad Labem

Ing. Věra Jindřichová , tel.:+420 475 246 519
e-mail: vera.jindrichova@cuzk.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.11.2016
Mzdové rozpětí:od 17870 do 26870
Poznámka k volnému místu

Místo výkonu práce: Krčínova 797/2, Krásné Březno, Ústí nad Labem.
Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada - kontrolor, metodik KN v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj. Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podají v termínu do 30. září 2016 na podatelnu Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: scdadnq). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada - kontrolor, metodik KN v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu.
Služební poměr na služebním místě rada/odborný rada - kontrolor, metodik KN v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí v 11. platové třídě, s místem výkonu služby v Ústí nad Labem.
Náplň činnosti na služebním místě:
- metodické sjednocování činností organizačních útvarů KÚ v oblasti zeměměřických činností pro účely KN, zejména geometrických plánů
- organizace a zajištění odborného profesního vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti zeměměřických činností pro účely KN, zejména geometrických plánů
- vyřizování stížností dle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, týkající se oblasti geometrických plánů
Výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - kontrolor, metodik KN v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu se v souladu se zákonem může zúčastnit uchazeč, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a)],
Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let,
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona],
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 p

Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví

Pracoviště a kontakty

Krčínova 797, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7, Ústí nad Labem

Ing. Věra Jindřichová , tel.:+420 475 246 519
e-mail: vera.jindrichova@cuzk.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.11.2016
Mzdové rozpětí:od 19360 do 29100
Poznámka k volnému místu

Místo výkonu práce: Krčínova 797/2, Krásné Březno, Ústí nad Labem.
Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - metodik katastru nemovitostí v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj. Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podají v termínu do 30. září 2016 na podatelnu Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: scdadnq). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na služební místo odborný rada - metodik katastru nemovitostí v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu.
Služební poměr na služebním místě odborný rada - metodik katastru nemovitostí v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost ve 12. platové třídě, s místem výkonu služby v Ústí nad Labem.
Náplň činnosti na služebním místě:
- zajišťování obecné právní agendy úřadu
- spolupráce s ostatními útvary KÚ (personální oddělení, oddělení hospodářské správy, ekonomické oddělení aj.)
- vedení agendy vymáhání pohledávek, týkajících se náhrady škody
Toto místo je vhodné i pro absolventy. Na základě žádosti podle § 68 zákona o státní službě lze po dohodě povolit zkrácenou služební dobu.
Výběrového řízení na služební místo odborný rada - metodik katastru nemovitostí v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu se v souladu se zákonem může zúčastnit uchazeč, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a)],
Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru. Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let,
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona],
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona],
Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z

Zdroj: Úřad práce

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pracoviště Ústí nad Labem
kp.ustinl@cuzk.cz
ŠEST + ČTYŘI =    doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.